Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

P0016 = Signál otáček vačkového hřídele - neodpovídá poloze motoru

P0017 = Signál otáček klikového hřídele - neodpovídá poloze motoru

P0045 = pohon turbodmychadla VTG - chyba koncové polohy nebo interní chyba

P0046 = poloha akčního členu turbodmychadla VTG - referenční chyba

P0049 = Turbo rychlost - vyšší než limit překročení rychlosti

P0069 = Tlak nasávaného vzduchu v sacím potrubí - data jsou při zapnutí zapalování nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P006B = Tlak výfukových plynů po BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P006C = Tlak nasávaného vzduchu před kompresorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P0072 = Okolní teplota - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C78)

P0073 = Okolní teplota - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C78)

P0087 = Tlak paliva - údaje platné, ale příliš nízké, nejtěžší

P0088 = Tlak paliva - data platná, ale příliš vysoká

P0093 = Tlak v kolejnici motoru - náhlý pokles tlaku

P0094 = Řízení jednotky čerpadla Common rail - nesprávné

P0095 = Teplota mezichladiče - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P0097 = teplota mezichladiče - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C17)

P0098 = teplota mezichladiče - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C17)

P009A = Okolní teplota - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P009F = Odlehčovací ventil tlaku Common Rail - během kontroly byla zjištěna porucha

P00B7 = Rychlost čerpadla chladicí kapaliny - Data jsou platná, ale příliš nízká, když je požadována vysoká rychlost

P00BA = Tlak v kolejnici motoru - data platná, ale příliš nízká, středně těžká

P0107 = tlak nasávaného vzduchu v sacím potrubí - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A51)

P0108 = tlak nasávaného vzduchu v sacím potrubí - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A51)

P0110 = Teplota nasávaného vzduchu v sacím potrubí - Údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné při zapnutém zapalování

P0112 = Teplota vstupního vzduchu ve vstupním potrubí - Napětí je příliš nízké nebo zkratuje k zemi na kolíku ECU (D420) (A43)

P0113 = teplota vstupního vzduchu v sacím potrubí - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A43)

P0115 = teplota chladicí kapaliny motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování

P0117 = teplota chladicí kapaliny motoru - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A58)

P0118 = teplota chladicí kapaliny motoru - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A58)

P011A = Otáčky čerpadla chladicí kapaliny - detekováno zablokované čerpadlo

P0121 = Plynový pedál - sešlápnutí pedálu

P0127 = teplota mezichladiče - data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P0135 = ohřívač lambda sondy - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (C46)

P0148 = Řízení vstřikování paliva - zjištěna porucha

P0149 = Řízení vstřikování paliva - zjištěna porucha

P0168 = Teplota paliva - Data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P0180 = Teplota paliva - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P0182 = teplota paliva - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A42)

P0183 = teplota paliva - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A42)

P0192 = tlak v rozvodné skříni motoru - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A52)

P0193 = Tlak v rozvodné skříni motoru - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A52)

P0195 = teplota motorového oleje - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování

P0197 = teplota motorového oleje - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C16)

P0198 = teplota motorového oleje - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C16)

P0201 = Jednotka čerpadla Common Rail 1 - Příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A26) nebo kolíku (A25)

P0205 = Jednotka čerpadla Common Rail 2 - Příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A27) nebo kolíku (A28)

P0216 = Řízení vstřikování paliva - zjištěna porucha

P0217 = teplota chladicí kapaliny motoru - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, nejnáročnější

P0219 = Otáčky motoru - data platná, ale příliš vysoká

P0221 = CAN komunikace - zpráva (EEC2) mimo rozsah, poloha pedálu dálkového akcelerátoru

P0261 = Jednotka čerpadla Common rail 1 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A25)

P0262 = Jednotka čerpadla Common rail 1 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat pro napájení na kolíku ECU (D420) (A25)

P0263 = válec 1 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0266 = válec 2 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0269 = válec 3 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0272 = válec 4 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0273 = Jednotka čerpadla Common rail 2 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A28)

P0274 = Jednotka čerpadla Common rail 2 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat pro napájení na kolíku ECU (D420) (A28)

P0275 = válec 5 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0278 = válec 6 - příliš nízký příspěvek krouticího momentu

P0298 = teplota motorového oleje - údaje platné, ale příliš vysoké, nejnáročnější

P0301 = Válec 1 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0302 = Válec 2 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0303 = Válec 3 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0304 = Válec 4 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0305 = Válec 5 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0306 = Válec 6 - Příspěvek je příliš nízký nebo selže

P0315 = Nevyváženost válce - zjištěno

P0335 = Signál otáček klikového hřídele - rušený nebo žádný signál během provozu motoru

P0340 = Signál otáček vačkového hřídele - rušený nebo žádný signál během provozu motoru

P0341 = Signál otáček vačkového hřídele - mimo rozsah během provozu motoru

P0407 = tlakový rozdíl EGR - napětí příliš nízké nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C80)

P0408 = tlakový rozdíl EGR - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C80)

P040B = teplota EGR - data jsou při zapnutí zapalování nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P040C = teplota EGR - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C9)

P040D = teplota EGR - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C9)

P0471 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P0472 = tlak výfukových plynů před turbínou - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C83)

P0473 = tlak výfukových plynů před turbínou - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C83)

P047C = tlak výfukových plynů po BPV - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C81)

P047D = tlak výfukových plynů po BPV - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C81)

P0480 = elektronicky řízený ventilátor - proud příliš nízký nebo přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (C74)

P0486 = tlakový rozdíl EGR - data jsou při zapnutí zapalování nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P0493 = Regulace otáček ventilátoru - nesprávná

P0501 = Snímač rychlosti vozidla - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P0502 = snímač rychlosti vozidla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B40)

P0503 = Snímač rychlosti vozidla - mimo rozsah

P0513 = Imobilizér - neodpovídá

P0522 = tlak motorového oleje - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C84)

P0523 = tlak motorového oleje - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C84)

P0524 = Tlak motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš nízké, nejnáročnější

P0527 = elektronicky řízený ventilátor - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C8)

P0528 = elektronicky řízený ventilátor - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C8)

P0541 = Síťový ohřívač - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C72)

P0542 = Síťový ohřívač - Napětí je příliš vysoké nebo zkratované pro napájení na kolíku ECU (D420) (C72) nebo kolíku (C49)

P0543 = Síťový ohřívač - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (C72)

P0562 = napájecí zdroj PCI ECU - data platná, ale příliš nízká na kolíku ECU (D420) (B60) nebo kolíku (B61) nebo kolíku (B62)

P0563 = napájecí zdroj PCI ECU - data platná, ale příliš vysoká na kolíku ECU (D420) (B60) nebo kolíku (B61) nebo kolíku (B62)

P0567 = CAN komunikace - zpráva (CCVS) mimo dosah, spínač obnovení tempomatu z řídicího systému vozidla

P0568 = CAN komunikace - zpráva (CCVS) mimo dosah, sada tempomatu Přepínač z řídicího systému vozidla

P0571 = CAN komunikace - zpráva (CCVS) mimo rozsah, brzdový spínač z řídicího systému vozidla

P060A = PCI ECU - interní chyba

P060C = Interní výroba energie vstřikovače ECU - porucha

P061B = Řízení vstřikování paliva - porucha

P062A = Ovládání jednotky čerpadla Common rail - nesprávné

P062B = Interní výroba energie vstřikovače ECU - příliš vysoké napětí

P062D = Interní výroba energie vstřikovače ECU - napětí je příliš nízké

P0640 = Relé topení sítě - Napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P064F = Ovládání vstřikování paliva - porucha

P0650 = Kontrolka nesprávné funkce (MIL) - Příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (B23)

P0666 = Interní teplota ECU - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P0668 = Interní teplota ECU - Interní chyba

P0669 = Interní teplota ECU - Interní chyba

P0685 = PCI ECU - Zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B3)

P0691 = elektronicky řízený ventilátor - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C74)

P0692 = elektronicky řízený ventilátor - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C74)

P0698 = Napájení čidla PCI ECU 5V - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P0699 = Napájení čidla PCI ECU 5V - napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P06AD = Interní teplota ECU - Interní chyba

P06AE = Interní teplota ECU - Interní chyba

P0703 = CAN komunikace - zpráva (EBC1) mimo rozsah, EBS brzdový spínač z brzdového systému

P081C = CAN komunikace - Zpráva (CCVS_VIC) mimo dosah, spínač parkovací brzdy z řídicího systému vozidla

P0830 = Vstupní signál spojky - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P0833 = CAN komunikace - Zpráva (CCVS) mimo rozsah, spínač spojky z řídicího systému vozidla

P0865 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PROPB_AST) z přenosového systému je příliš nízká

P0A1F = napájecí zdroj PCI ECU - data platná, ale příliš nízká

P101C = poloha BPV - nesprávná

P101D = poloha BPV - nesprávná

P101E = poloha pohonu BPV - nelze dosáhnout cíle

P101F = proud aktuátoru BPV - data platná, ale příliš vysoká

P1020 = pohon BPV - interní chyba

P1021 = pohon BPV - chyba komunikace CAN

P1022 = pohon BPV - interní chyba

P1023 = teplota pohonu BPV - data platná, ale příliš vysoká

P1024 = Napájení pohonu BPV - nesprávné

P1025 = poloha pohonu BPV - porucha snímače

P1026 = pohon BPV - mimo kalibraci

P102A = teplota po BPV - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C11)

P102B = teplota po BPV - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C11)

P102C = turbína turbodmychadla VTG - porucha

P102F = teplota pohonu BPV - data jsou při zapnutí zapalování nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1030 = teplota EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1032 = Snímač rychlosti vozidla - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování

P1039 = Tlak výfukových plynů po BPV - data platná, ale příliš vysoká

P103C = ovládání EGR - nelze dosáhnout cíle

P1040 = Tlak výfukových plynů po BPV - data platná, ale příliš nízká

P1042 = řízení turbodmychadla VTG - nesprávné

P104B = Tlak nasávaného vzduchu v sacím potrubí - Data platná, ale příliš vysoká

P104C = tlak nasávaného vzduchu v sacím potrubí - údaje jsou platné, ale příliš nízké

P104D = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš vysoká

P104E = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš nízká během brzdění motorem

P1048 = pohon turbodmychadla VTG, poloha nesprávná

P1049 = pohon turbodmychadla VTG, poloha nesprávná

P1050 = Tlak výfukových plynů po BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1051 = Síťový ohřívač - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1053 = Vypínač funkcí otáček - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1054 = Spínače ovládání rychlosti z kopce - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1055 = Přepínače retardéru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1057 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš nízká

P1062 = Přepínače tempomatu - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1086 = Tlak v kolejnici motoru - zvyšujte se příliš pomalu

P1087 = Tlak paliva - Data platná, ale příliš nízká, středně těžká

P1088 = Tlak v kolejnici motoru - data platná, ale příliš vysoká

P1089 = Tlak v kolejnici motoru - data platná, ale příliš vysoká

P1090 = Tlak v kolejnici motoru - data platná, ale příliš vysoká

P1091 = Tlak v kolejnici motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P109C = Odlehčovací ventil Common rail - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (C4)

P109D = Odlehčovací ventil Common rail - proud příliš vysoký na kolíku ECU (D420) (C4)

P1105 = Systém ochrany motoru - blíží se vypnutí motoru

P1106 = Systém ochrany motoru - snížení výkonu aktivní

P1110 = Účinnost mezichladiče - příliš nízká

P1115 = teplota chladicí kapaliny motoru - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P1122 = Signál brzdy tempomatu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1127 = Teplota mezichladiče - Data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P1128 = Teplota nasávaného vzduchu v sacím potrubí - Data platná, ale příliš vysoká

P1133 = ohřívač lambda sondy - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C46)

P1134 = ohřívač lambda sondy - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C46)

P1135 = ohřívač lambda sondy - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C46)

P1136 = ohřívač lambda sondy - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C46)

P1137 = Napájení ohřívače lambda sondy - nesprávně

P1138 = ohřívač lambda sondy - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C46)

P1139 = Kalibrace lambda sondy - porucha

P113A = teplota lambda sondy - nelze dosáhnout cíle

P113B = Regulátor lambda sondy - nesprávný

P1158 = Rychlost kola, přední náprava, vlevo - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1159 = Rychlost kola, přední náprava, pravá - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1160 = Rychlost kola, zadní náprava, vlevo - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1161 = Rychlost kola, zadní náprava, pravá - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1162 = CAN komunikace - Zpráva (TCO1) mimo dosah, rychlost vozidla z tachografu

P1163 = CAN komunikace - zpráva (TCO1) mimo dosah, rychlost vozidla z přenosového systému

P1167 = Teplota paliva - Data platná, ale příliš vysoká, nejméně závažná

P1168 = Teplota paliva - Data jsou platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P1180 = Teplota paliva - Data jsou platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P1191 = Palivový filtr - ucpaný

P1194 = Palivový filtr - velmi ucpaný

P1195 = Tlak v kolejnici motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1196 = Tlak v kolejnici motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1201 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A1) a / nebo kolíku (A2)

P1202 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A1) a vývodem (A2)

P1203 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A1)

P1204 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A1)

P1205 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 5 - Příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A3) a / nebo kolíku (A4)

P1206 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 5 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A3) a vývodem (A4)

P1207 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 5 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A4)

P1208 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 5 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A4)

P1209 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 3 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A5) a / nebo kolíku (A6)

P1210 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 3 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A5) a vývodem (A6)

P1211 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 3 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A5)

P1212 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 3 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A5)

P1213 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 6 - Příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A7) a / nebo kolíku (A8)

P1214 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 6 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A7) a vývodem (A8)

P1215 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 6 - Nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A8)

P1216 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 6 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A8)

P1217 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 2 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A9) a / nebo kolíku (A10)

P1218 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 2 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A9) a vývodem (A10)

P1219 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 2 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A9)

P1220 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 2 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A9)

P1221 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A11) a / nebo kolíku (A12)

P1222 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A11) a vývodem (A12)

P1223 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A12)

P1224 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A12)

P1225 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1, 2 nebo 3 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) kolíku (A2) nebo kolíku (A10) nebo kolíku (A6)

P1226 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 1, 2 nebo 3 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolík ECU (D420) (A2) nebo kolík (A10) nebo kolík (A6)

P1227 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4, 5 nebo 6 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A11) nebo kolíku (A3) nebo kolíku (A7)

P1228 = Válec elektromagnetického ventilu vstřikovače 4, 5 nebo 6 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolík ECU (D420) (A11) nebo kolík (A3) nebo kolík (A7)

P1230 = Jednotka čerpadla Common rail 1 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) vývodem (A25) a vývodem (A26)

P1234 = Jednotka čerpadla Common rail 2 - Zkrat mezi vývodem ECU (D420) (A27) a vývodem (A28)

P1235 = Turbo speed - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1263 = válec 1 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P1266 = válec 2 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P1269 = válec 3 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P1272 = válec 4 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P1275 = válec 5 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P1278 = válec 6 - příliš vysoký příspěvek točivého momentu

P127A = tlakový rozdíl EGR - data platná, ale příliš nízká

P127B = tlakový rozdíl EGR - data platná, ale příliš vysoká

P127C = tlakový rozdíl EGR - data platná, ale příliš vysoká

P128E = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P128F = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P1298 = teplota motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P1335 = Signál otáček klikového hřídele - rušený nebo žádný signál během startu motoru

P1336 = Signál otáček klikového hřídele - mimo rozsah během startu motoru

P1340 = Signál otáček vačkového hřídele - rušený nebo žádný signál během startu motoru

P1341 = Signál otáček vačkového hřídele - mimo rozsah během spouštění motoru

P1350 = Napájení akčního členu turbodmychadla VTG - interní chyba

P1351 = pohon turbodmychadla VTG - interní chyba

P1352 = Učení akčního členu turbodmychadla VTG - zjištěna porucha

P1354 = Napájení akčního členu turbodmychadla VTG - Data jsou platná, ale příliš nízká, nejméně závažná

P1356 = teplota akčního členu turbodmychadla VTG - data platná, ale příliš vysoká

P1400 = hmotnostní průtok EGR - odhadovaná rychlost EGR je příliš vysoká

P1401 = tlak vzduchu v klikové skříni - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C5)

P1402 = tlak vzduchu v klikové skříni - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C5)

P1403 = Tlak vzduchu v klikové skříni - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1404 = Tlak vzduchu v klikové skříni - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1407 = tlak vzduchu v klikové skříni - zjištěn únik

P1408 = Tlak vzduchu v klikové skříni - data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P1409 = EGR tlak - data platná, ale příliš vysoká

P140A = Rychlost rotoru modulu větrání klikové skříně - data platná, ale příliš vysoká

P140E = Rychlost rotoru modulu větrání klikové skříně - Data jsou platná, ale příliš nízká, nejtěžší

P1458 = teplota EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1480 = poloha modulu ventilu EGR - nelze dosáhnout cíle

P1481 = proud modulu ventilu EGR - data platná, ale příliš vysoká

P1482 = modul ventilu EGR - interní chyba

P1483 = modul ventilu EGR - chyba komunikace CAN

P1484 = modul ventilu EGR - interní chyba

P1485 = teplota modulu ventilu EGR - data platná, ale příliš vysoká

P1486 = Napájení modulu ventilu EGR - nesprávné

P1487 = poloha modulu ventilu EGR - porucha snímače

P1488 = modul ventilu EGR - mimo kalibraci

P1489 = EGR ventil - zaseknutý zavřený

P1490 = EGR ventil - zaseknutý otevřený

P1495 = Systém ochrany motoru - snížení výkonu aktivní

P1496 = EGR - vypnutí

P1497 = poloha ventilu EGR - nesprávná

P1498 = poloha ventilu EGR - nesprávná

P1501 = Snímač rychlosti vozidla - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (B40)

P1502 = Snímač rychlosti vozidla - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1503 = Snímač rychlosti vozidla - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B40)

P1504 = Snímač rychlosti vozidla - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1505 = Snímač rychlosti vozidla - frekvence mimo rozsah

P150F = hladina motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš nízké, středně závažné

P1514 = Systém dodatečné úpravy - zjištěna porucha dávkování DEF

P1516 = Systém dodatečné úpravy - zjištěna porucha

P1517 = Systém dodatečné úpravy - zjištěna porucha kvality DEF

P1518 = Systém dodatečné úpravy - snížení točivého momentu motoru aktivní

P1519 = Systém dodatečné úpravy - nízká úroveň DEF

P151A = Systém dodatečné úpravy - aktivní omezení rychlosti vozidla

P151B = Systém dodatečné úpravy - blížící se varování o omezení rychlosti vozidla

P151C = Systém dodatečné úpravy - úroveň DEF je příliš nízká

P151D = Systém dodatečné úpravy - úroveň DEF velmi nízká

P151E = Systém následného čištění - prázdná nádrž DEF

P1524 = Tlak motorového oleje - data platná, ale příliš nízká, středně těžká

P1526 = CAN komunikace - Zpráva (CM1) mimo rozsah, požadovaná procentuální rychlost ventilátoru z řídicího systému vozidla

P153B = otáčky rotoru modulu větrání klikové skříně - data platná, ale příliš nízká, nejméně závažná

P153C = Rychlost rotoru modulu větrání klikové skříně - data platná, ale příliš vysoká

P1560 = Hladina chladicí kapaliny - Data platná, ale příliš nízká, středně závažná

P1563 = napájecí zdroj PCI ECU - data platná, ale příliš nízká, nejtěžší

P1564 = Tlak paliva - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P1568 = spojka čerpadla chladicí kapaliny 1 - zkrat na kostru

P1569 = spojka čerpadla chladicí kapaliny 1 - zkrat k napájení

P156A = spojka čerpadla chladicí kapaliny 1 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod

P156B = spojka čerpadla chladicí kapaliny 2 - zkrat na kostru

P156C = spojka čerpadla chladicí kapaliny 2 - zkrat k napájení

P156D = spojka čerpadla chladicí kapaliny 2 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod

P156E = snímač rychlosti vozidla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B12)

P156F = snímač rychlosti vozidla - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B12)

P1570 = teplota motorového oleje - data nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná během zahřívání motoru

P1571 = teplota motorového oleje - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1572 = Teplota nasávaného vzduchu po kompresoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1573 = Teplota vstupního vzduchu v sacím potrubí - Data platná, ale příliš vysoká

P1574 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1580 = Turbo speed - Data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P1581 = Turbo speed - Data platná, ale příliš nízká, nejtěžší

P1601 = software PCI ECU - interní chyba

P1602 = software PCI ECU - interní chyba

P160A = PCI ECU - interní chyba

P1644 = Napájení čidla PCI ECU 5V - napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P1645 = Napájení čidla PCI ECU 5V - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P1650 = červená výstraha - zkrat na kostru nebo přerušení obvodu na vývodu ECU (D420) (B8)

P1652 = červená výstraha - zkrat k napájení na kolíku ECU (D420) (B8)

P1653 = Žluté varování - Zkrat na kostru nebo přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (B4)

P1655 = Žluté varování - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D420) (B4)

P1658 = PCI ECU - interní chyba

P1674 = software PCI ECU - interní chyba

P1675 = software PCI ECU - interní chyba

P1676 = PCI ECU software - interní chyba

P1677 = software PCI ECU - interní chyba

P1678 = software PCI ECU - interní chyba

P1679 = PCI ECU - interní chyba

P1681 = PCI ECU - interní chyba

P1682 = hladina motorového oleje - příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (B35)

P1687 = Startér - Napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B16)

P1688 = Startér - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B16)

P1693 = Pomoc při studeném startu - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C72) nebo kolíku (C49)

P1694 = Pomoc při studeném startu - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C72) nebo kolíku (C49)

P1704 = Lambda - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná během překročení

P1705 = Lambda odezva - příliš nízká

P1706 = Lambda odezva - příliš vysoká

P1707 = Lambda - Data platná, ale příliš nízká

P1708 = Lambda - Data platná, ale příliš vysoká

P1709 = Lambda - data platná, ale příliš malá během překročení

P170A = Lambda - Data platná, ale příliš nízká, nejzávažnější

P170B = Lambda - Data platná, ale příliš vysoká, nejzávažnější

P170C = senzor NOx před odezvou katalyzátoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná během přeběhu

P170D = čidlo NOx před reakcí katalyzátoru - nesprávné

P170E = čidlo NOx před reakcí katalyzátoru - nesprávné

P170F = NOx před katalyzátorem - data platná, ale během přeběhu příliš vysoká

P1710 = NOx před katalyzátorem - údaje platné, ale příliš nízké

P1711 = NOx před katalyzátorem - údaje jsou platné, ale příliš vysoké

P1717 = Teplota po BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1718 = hmotnostní tok EGR - data platná, ale příliš vysoká

P1719 = hmotnostní průtok EGR - data platná, ale příliš nízká

P171B = odezva průtoku EGR - pokles je příliš pomalý

P171C = odezva průtoku EGR - zvýšení příliš pomalé

P171E = Hmotnostní tok vzduchu - data platná, ale příliš vysoká

P1722 = řízení BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1723 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš nízká

P1724 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš vysoká

P1727 = řízení turbodmychadla VTG - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P1751 = Kontrolka nesprávné funkce (MIL) - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B23)

P1863 = CAN komunikace - zpráva (PROPB_AST) mimo rozsah, režim manévrování z přenosového systému

P1866 = Tlak výfukových plynů před turbínou - data platná, ale příliš vysoká

P1867 = Teplota po BPV - Data platná, ale příliš vysoká

P1868 = Okolní teplota - Data platná, ale příliš vysoká

P1869 = Teplota paliva - Data platná, ale příliš nízká

P1870 = Tlak vzduchu v klikové skříni - data platná, ale příliš nízká

P1871 = Tlak před turbo (čidlo vlhkosti) - Data platná, ale příliš nízká

P1872 = Tlak před turbo (snímač vlhkosti) - Data jsou platná, ale příliš vysoká

P1874 = Teplota před turbo (snímač vlhkosti) - Data jsou platná, ale příliš vysoká

P1876 = Okolní tlak - Data platná, ale příliš vysoká

P2104 = Systém ochrany motoru - varování aktivní

P2147 = Jednotka čerpadla Common Rail 1 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A26)

P2148 = Jednotka čerpadla Common rail 1 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A26)

P2150 = Jednotka čerpadla Common rail 2 - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A27)

P2151 = Jednotka čerpadla Common rail 2 - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A27)

P2181 = Teplota chladicí kapaliny motoru - neodpovídá provozním podmínkám motoru

P2183 = Teplota chladicí kapaliny motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P2199 = Teplota nasávaného vzduchu před kompresorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P2226 = Vnitřní tlak okolí ECU - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém zapalování

P2228 = Vnitřní tlak okolí ECU - porucha

P2229 = Vnitřní tlak okolí ECU - porucha

P222C = vnitřní tlak okolí ECU - vnitřní chyba

P222D = vnitřní tlak okolí ECU - vnitřní chyba

P2237 = Lambda - Otevřený obvod na vývodu ECU (D420) (C45)

P2238 = Lambda - proud příliš nízký na kolíku ECU (D420) (C45)

P2239 = Lambda - proud příliš vysoký na kolíku ECU (D420) (C45)

P2266 = voda v palivu - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A49)

P2275 = voda v palivu - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A49)

P228C = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P228D = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P228E = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P228F = Řízení tlaku v kolejnici motoru - nesprávné

P2294 = Odlehčovací ventil Common rail - Otevřený obvod na vývodu ECU (D420) (C4) nebo vývodu (C26)

P2295 = Odlehčovací ventil Common Rail - napětí příliš nízké nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C4)

P2296 = Odlehčovací ventil Common Rail - napětí je příliš vysoké nebo zkratuje pro napájení na kolíku ECU (D420) (C4)

P229A = Proud tlakového uvolňovacího ventilu Common rail - příliš vysoký

P229B = proud tlakového uvolňovacího ventilu Common rail - příliš nízký

P229C = Proudový odlehčovací ventil Common Rail - data platná, ale příliš nízká

P229D = Proudový odlehčovací ventil Common Rail - data platná, ale příliš vysoká

P2457 = teplota EGR - data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P2458 = CAN komunikace - Zpráva (CM1) mimo rozsah, spínač regenerace DPF z řídicího systému vozidla

P2459 = CAN komunikace - Zpráva (CM1) mimo rozsah, spínač regenerace DPF z řídicího systému vozidla

P250A = hladina motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš nízké, nejméně závažné

P250B = hladina motorového oleje - údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné při zapnutém zapalování

P250C = hladina motorového oleje - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B35)

P250D = hladina motorového oleje - přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (B35)

P250E = Hladina motorového oleje - rozdíl je příliš vysoký

P250F = hladina motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš nízké, nejtěžší

P252F = hladina motorového oleje - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P253B = komunikace CAN - zpráva (PTO) mimo rozsah, spínač nastavení PTO regulátoru motoru

P2541 = Tlak paliva - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A50)

P2542 = Tlak paliva - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A50)

P2558 = hladina chladicí kapaliny 1 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C7)

P2559 = hladina chladicí kapaliny 1 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C7)

P2560 = Hladina chladicí kapaliny - Data platná, ale příliš nízká, nejzávažnější

P2563 = poloha ovladače turbodmychadla VTG - žádný nebo příliš pomalý pohyb

P2579 = Turbo rychlost - abnormální rychlost změny

P2580 = Turbo speed - Data platná, ale příliš nízká, nejméně závažná

P2581 = Turbo speed - Data platná, ale příliš vysoká, nejméně závažná

P2600 = Čerpadlo chladicí kapaliny - Přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (C75)

P2603 = Otáčky čerpadla chladicí kapaliny - údaje jsou platné, ale příliš vysoké

P2604 = Čerpadlo chladicí kapaliny - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (C75)

P2605 = Čerpadlo chladicí kapaliny - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (C75)

P2609 = Relé topení sítě - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod

P262B = napájecí zdroj PCI ECU - přerušený obvod na vývodu ECU (D420) (B43)

P268A = Řízení vstřikování paliva - nesprávné

P3003 = napájecí zdroj PCI ECU - data platná, ale příliš vysoká

P30B3 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1IG1) ze snímače NOx před katalyzátorem příliš nízká

P3100 = Otáčky čerpadla chladicí kapaliny - Data jsou platná, ale jsou příliš vysoká, když jsou požadovány nízké otáčky

P3101 = Otáčky čerpadla chladicí kapaliny - Data jsou platná, ale příliš nízká, když je požadována nízká rychlost

P3405 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 1 - příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A17)

P3407 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 1 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A17)

P3408 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 1 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A17)

P3413 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 2 - příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A16)

P3415 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 2 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A16)

P3416 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 2 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A16)

P3421 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 3 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A24)

P3423 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 3 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A24)

P3424 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 3 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A24)

P3429 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 4 - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A21)

P3431 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 4 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A21)

P3432 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 4 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A21)

P3437 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 5 - příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A13)

P3439 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 5 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A13)

P3440 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 5 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A13)

P3445 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 6 - příliš nízký proud nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A20)

P3447 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 6 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A20)

P3448 = válec elektromagnetického ventilu brzdy motoru 6 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (A20)

P3750 = teplota výfukových plynů před DOC - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení

P3751 = teplota výfukových plynů před DOC - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3752 = teplota výfukových plynů před DOC - nepravděpodobné, že se během provozu nezmění

P3753 = Teplota výfukového plynu před DPF - Příliš vysoké napětí nebo zkrat pro napájení

P3754 = teplota výfukového plynu před DPF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3755 = teplota výfukových plynů před DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná, nemění se během provozu

P3756 = Teplota výfukového plynu po DPF - Příliš vysoké napětí nebo zkrat pro napájení

P3757 = Teplota výfukového plynu po DPF - Příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3758 = Teplota výfukového plynu po DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3759 = Topná část - snímač částic - vysoká strana - Zkrat k napájení

P3760 = Vysoká strana snímače topných těles - zkrat na kostru

P3761 = Čidlo pevných částic - příliš dlouhá reaktivace

P3762 = diferenciální tlak DPF - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (A70)

P3763 = Diferenční tlak DPF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A70)

P3764 = DPF tlakový rozdíl - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3765 = DPF tlakový rozdíl - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3766 = tlak DPF - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (B32)

P3767 = tlak DPF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B32)

P3768 = výstupní tlak DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování nebo během provozu na kolíku ECU (D374) (B32)

P3769 = výstupní tlak DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování nebo během provozu na kolíku ECU (D374) (B32)

P3770 = výstupní tlak DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná při zapnutém klíči zapalování nebo během provozu na kolíku ECU (D374) (B32)

P3771 = Čidlo pevných částic - napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P3772 = Čidlo pevných částic - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3773 = Účinnost katalyzátoru SCR - příliš vysoká úroveň kompenzace

P3774 = Účinnost katalyzátoru SCR - příliš vysoká úroveň kompenzace

P3776 = Účinnost oxidačního katalyzátoru nafty (DOC) - údaje jsou platné, ale příliš nízké

P3777 = SCR katalyzátor - příliš vysoká úroveň kompenzace

P3778 = Katalyzátor oxidace nafty (DOC) - nebyl zjištěn

P3779 = Teplota výfukového plynu před DPF - Data platná, ale příliš vysoká, nejméně závažná

P3780 = Teplota výfukového plynu před DPF - Data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P3781 = Teplota výfukového plynu před DOC - Data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P3782 = Teplota výfukového plynu před DPF - Data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P3783 = Katalyzátor oxidace nafty (DOC) - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P3786 = Úroveň kompenzace naftového oxidačního katalyzátoru (DOC) - příliš vysoká

P3787 = Modul dávkování paliva - vyčerpán veškerý kompenzátor

P3788 = účinnost filtrace DPF - data platná, ale příliš nízká, středně závažná

P3789 = Teplota výfukového plynu po DPF - Data platná, ale příliš vysoká, nejtěžší

P3790 = Filtr pevných částic (DPF) - nebyl detekován

P3791 = Filtr pevných částic (DPF) - příliš častá regenerace

P3792 = Teplota výfukového plynu po DPF - Data platná, ale příliš vysoká, nejméně závažná

P3793 = Teplota výfukového plynu po DPF - Data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P3794 = Filtr pevných částic (DPF) - Diferenční tlak je příliš vysoký, nejméně silný

P3795 = Teplota výfukového plynu po DPF - Data platná, ale příliš vysoká, středně těžká

P3796 = Filtr pevných částic (DPF) - hladina sazí, nejtěžší

P3797 = Filtr pevných částic (DPF) - hladina sazí, nejméně závažná

P3798 = Filtr pevných částic (DPF) - hladina sazí, středně těžká

P3799 = Teplota výfukových plynů před turbínou - nedostatečná pro regeneraci DPF

P3800 = Filtr pevných částic (DPF) - regenerace dokončena, ale nedostatečná

P3801 = regenerační spínač DPF - používá se v sazech úrovně 1 nebo vyšší

P3802 = Filtr pevných částic (DPF) - filtr je vážně poškozený

P3803 = Nízká strana snímače částic topného tělesa - zkrat k napájení

P3804 = DPF regenerační spínač - blokování regenerace na základě časovače

P3805 = DPF aktivní regenerace - nelze provést z důvodu časového limitu systému

P3806 = Přepínač regenerace DPF - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3807 = Filtr pevných částic (DPF) - stacionární regenerace byla přerušena kvůli špatné účinnosti regenerace

P3808 = teplota výfukových plynů před katalyzátorem SCR - napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P3809 = teplota výfukových plynů před katalyzátorem SCR - příliš nízké napětí nebo zkrat na zem

P3810 = teplota výfukových plynů před katalyzátorem SCR - teplotní rozdíl

P3812 = Teplota výfukového plynu za katalyzátorem SCR - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení

P3813 = Teplota výfukového plynu po katalyzátoru SCR - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3814 = Teplota výfukového plynu po katalyzátoru SCR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3816 = Teplota výfukového plynu před katalyzátorem SCR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3817 = Teplota výfukového plynu po katalyzátoru SCR - Data platná, ale příliš vysoká, nejzávažnější

P3818 = Účinnost konverze katalyzátoru SCR - příliš nízká

P3819 = SCR účinnost katalyzátoru - degradován

P3820 = Modul čerpadla - porucha funkce dávkovacího systému

P3821 = snímač NH3 - degradovaný

P3822 = kvalita DEF - koncentrace DEF je příliš nízká

P3824 = DEF kvalita - příliš vysoká koncentrace DEF

P3825 = teplota výfukových plynů před katalyzátorem SCR - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P3826 = Teplota výfukového plynu po katalyzátoru SCR - údaje jsou platné, ale příliš vysoké, středně závažné

P3827 = Teplota výfukového plynu před katalyzátorem SCR - Data platná, ale příliš vysoká, nejzávažnější

P3828 = Teplota výfukového plynu po katalyzátoru SCR - Data platná, ale příliš vysoká, nejzávažnější

P3829 = DEF snímač teploty / hladiny - Trvalé neplatné

P3830 = SCR katalyzátor - nebyl detekován

P3831 = Uzavírací ventil paliva - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B07)

P3832 = Uzavírací ventil paliva - Zkrat k napájení nebo otevřený obvod na kolíku ECU (D374) (B07)

P3833 = Dávkovací ventil paliva - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D374) (A05) nebo kolíku (A29)

P3834 = Uzavírací ventil paliva - data kolísavá, přerušovaná nebo nesprávná na kolíku ECU (D374) (B07)

P3835 = Uzavírací ventil paliva - nereaguje nebo není nastaven na kolíku ECU (D374) (B07)

P3836 = Dávkovací ventil paliva - zjištěn únik

P3837 = Tlak paliva modulu sání - data platná, ale příliš nízká, nejméně závažná

P3838 = Tlak paliva v sacím modulu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná, nemění se během provozu na kolíku ECU (D374) (A72)

P3839 = Tlak paliva, modul přívodu paliva - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (A72)

P3840 = Tlak paliva, modul přívodu paliva - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A72)

P3841 = Uzavírací ventil vzduchu - zaseknutý v zavřené poloze

P3842 = Uzavírací ventil vzduchu - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A32)

P3843 = Vzduchový uzavírací ventil - Zkrat k napájení nebo otevřený obvod na kolíku ECU (D374) (A32)

P3844 = dávkovací ventil DEF - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D374) (A77) nebo kolíku (A53)

P3845 = Reverzní ventil modulu čerpadla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B34)

P3846 = Zpětný ventil modulu čerpadla - Zkrat na napájení nebo přerušení obvodu na kolíku ECU (D374) (B34)

P3847 = Tlak modulu čerpadla - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (B45)

P3848 = Tlak modulu čerpadla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B45)

P3849 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3850 = teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3851 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3852 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3853 = Modul čerpadla - roztavení se nezdařilo

P3854 = teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3855 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3856 = DEF tlak - data platná, ale příliš vysoká

P3857 = DEF tlak - data platná, ale příliš nízká

P3858 = Modul čerpadla - stabilizace tlaku selhala

P3859 = DEF dávkovací ventil - nereaguje nebo není nastaven

P3860 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3861 = teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3862 = CAN komunikace - časový limit ze systému následného zpracování

P3863 = Senzor NOx před napájením katalyzátoru - nesprávně

P3864 = Senzor NOx před katalyzátorem - Zkrat nebo přerušený obvod

P3865 = Senzor NOx před katalyzátorem - Zkrat nebo přerušený obvod

P3866 = CAN komunikace - časový limit zprávy (AT1IGC1) ze senzoru NOx před katalyzátorem

P3867 = Vyhřívací prvek NOx před výkonem katalyzátoru - porucha

P3868 = Vyhřívací prvek NOx před katalyzátorem - zahřívání selhalo

P3869 = Senzor NOx před katalyzátorem - Zkrat nebo přerušený obvod

P3870 = senzor NOx před katalyzátorem - napájení není správné

P3871 = CAN komunikace - časový limit zprávy (AT1IGC1) ze senzoru NOx před katalyzátorem

P3872 = Komunikace CAN - Časový limit zprávy z ECU čidel teploty výfukového plynu SCR

P3873 = CAN komunikace - časový limit zprávy (AT1IGC1) ze senzoru NOx před katalyzátorem

P3874 = CAN komunikace - časový limit zprávy z ECU teplotních čidel DOC / DPF

P3875 = EAS-3 ECU - data ztracena kvůli nesprávnému vypnutí

P3876 = EAS-3 ECU - interní chyba

P3877 = Senzor NOx před katalyzátorem - přetrvává, neplatí

P3878 = Skladování uhlovodíků - příliš vysoká úroveň

P3879 = Skladování uhlovodíků - příliš vysoká úroveň

P3880 = Skladování uhlovodíků - Odstraňte poruchu

P3881 = Senzor NOx před napájením katalyzátoru - nesprávně

P3882 = EAS-3 ECU - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (A32)

P3883 = EAS-3 ECU - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A32)

P3884 = EAS-3 ECU napájecí zdroj DEF tlakové čidlo - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (B57)

P3885 = EAS-3 ECU napájecí zdroj DEF tlakové čidlo - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B57)

P3886 = EAS-3 Napájení ECU snímače tlaku DOC / DPF - Příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (B42)

P3887 = EAS-3 napájecí zdroj ECU DOC / DPF tlakové čidlo - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B42)

P3888 = EAS-3 ECU napájecí modul přívodu paliva - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (A89)

P3889 = EAS-3 ECU napájecí modul přívodu paliva - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A89)

P3890 = ventil ohřívače nádrže - zkrat k napájení nebo přerušení obvodu na kolíku ECU (D374) (B47)

P3891 = ventil ohřívače nádrže - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B47)

P3892 = DEF teplota nádrže - nezvyšuje se na povel

P3893 = DEF úroveň - Zkrat k napájení nebo přerušení obvodu na vývodu ECU (D374) (B58)

P3894 = DEF úroveň - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B58)

P3895 = DEF snímač teploty / hladiny - zkrat na napájení nebo přerušení obvodu na vývodu ECU (D374) (A22)

P3896 = Nízká strana snímače částic topného tělesa - zkrat k zemi

P3898 = DEF ohřev nádrže - roztavení se nezdařilo

P3899 = DEF snímač teploty / hladiny - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3900 = DEF teplotní / hladinový snímač - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A22)

P3901 = Modul čerpadla - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3902 = Relé ohřívače modulu čerpadla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B33)

P3903 = Relé ohřívače modulu čerpadla - Zkrat k napájení nebo přerušení obvodu na vývodu ECU (D374) (B33)

P3904 = Modul čerpadla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (B48)

P3905 = Modul čerpadla - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (B48)

P3906 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3907 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3908 = Teplota modulu čerpadla - porucha snímače

P3909 = Ohřívač modulu čerpadla - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení

P3910 = Ohřívač modulu čerpadla - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3911 = Zpětný ventil modulu čerpadla - závada

P3912 = Modul čerpadla - nelze plnit

P3913 = Senzor NOx za katalyzátorem - data nejsou racionální, driftují nízko

P3914 = Senzor NOx po katalyzátoru - Data nejsou racionální, driftují vysoko

P3915 = Topný článek NOx snímač po katalyzátoru - zahřívání selhalo

P3916 = Senzor NOx za katalyzátorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

P3917 = Topný článek NOx snímač po katalyzátoru - porucha

P3918 = Senzor NOx po katalyzátoru - porucha signálu NOx

P3919 = DEF kvalita - typ kapaliny neznámý ze snímače kvality DEF

P3920 = snímač kvality DEF - teplotní rozdíl je příliš vysoký

P3921 = CAN komunikace - časový limit ze senzoru NOx po katalyzátoru

P3922 = Senzor NOx po katalyzátoru - hodnota se nemění podle očekávání

P3923 = Senzor NOx po napájení katalyzátoru - přerušeno

P3924 = Senzor NOx po katalyzátoru - mimo kalibraci

P3927 = Ohřívací prvek NOx po výkonu katalyzátoru - porucha

P3928 = Senzor NOx po katalyzátoru - Data nejsou racionální, driftují vysoko

P3929 = Senzor NOx po katalyzátoru - přetrvává, neplatí

P3931 = ECF snímače kvality DEF - interní chyba

P3932 = teplota snímače kvality DEF - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení

P3933 = teplota snímače kvality DEF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3934 = Koncentrace snímače kvality DEF - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení

P3935 = Koncentrace snímače kvality DEF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3936 = ECU snímače kvality DEF - příliš vysoká teplota

P3937 = DEF kvalita - přetrvává, neplatí

P3938 = ventil ohřívače nádrže - zaseknutý v otevřené poloze

P3940 = CAN komunikace - Časový limit zprávy ze snímače hladiny DEF nádrže

P3941 = DEF snímač hladiny nádrže - interní chyba

P3942 = Snímače teploty výfukových plynů DPF - napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

P3943 = snímače teploty výfukových plynů DPF - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3944 = teplota výfukového plynu DPF - data platná, ale příliš vysoká

P3945 = CAN komunikace - časový limit z DU / DPF teplotních senzorů ECU

P3946 = Čidla teploty výfukových plynů SCR - Příliš vysoké napětí nebo zkrat pro napájení

P3947 = Čidla teploty výfukových plynů SCR - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

P3948 = Čidla teploty výfukových plynů SCR - Data jsou platná, ale příliš vysoká

P3949 = CAN komunikace - časový limit z ECR čidel teploty výfukových plynů ECU

P3950 = Topný článek snímače NH3 - porucha

P3950 = DEF kvalita - mimo kalibraci

P3951 = Topný článek snímače NH3 - porucha

P3951 = CAN komunikace - rychlost zprávy ze snímače kvality DEF je příliš nízká

P3952 = Ohřívací prvek NH3 snímač - porucha

P3952 = účinnost filtrace DPF - data platná, ale příliš nízká

P3953 = Ohřívací prvek NH3 snímač - porucha

P3953 = Filtr pevných částic (DPF) - sazba je příliš vysoká

P3954 = Topný článek snímače NH3 - porucha

P3954 = Čidlo pevných částic - přerušované napájení

P3955 = Ohřívací prvek NH3 snímač - porucha

P3955 = Senzor částic částic topného tělesa - Příliš vysoká spotřeba energie

P3956 = Topný článek snímače NH3 - porucha

P3956 = Senzor částic částic topného tělesa - Příliš vysoká spotřeba energie

P3957 = Ohřívací prvek NH3 čidlo - porucha

P3957 = Senzor částic částic topného tělesa - Příliš nízká spotřeba energie

P3958 = NH3 interní trim rezistor - porucha

P3958 = Čidlo pevných částic - reaktivace se nezdařila

P3959 = NH3 interní trim rezistor - porucha

P3959 = Senzor částic - přetrvává, neplatí

P3960 = NH3 senzor - Interní chyba

P3960 = Komunikace CAN - Rychlost zpráv ze snímače částic je příliš nízká

P3961 = Senzor NH3 - Interní chyba

P3961 = Snímač částic částice v obvodu snímače - zkrat k napájení

P3962 = NH3 senzor - Interní chyba

P3962 = Čidlo pevných částic v obvodu snímače - zkrat k zemi

P3963 = CAN komunikace - časový limit ze senzoru NH3

P3963 = Senzor pevných částic topného tělesa - přerušený obvod

P3964 = Senzor NH3 - Interní chyba

P3964 = Čidlo pevných částic v obvodu snímače - Napětí mimo rozsah

P3965 = NH3 senzor - Interní chyba

P3965 = Čidlo pevných částic v obvodu snímače - napětí je příliš vysoké

P3966 = NH3 senzor - Interní chyba

P3966 = snímač kvality DEF - chyba teploty

P3967 = NH3 senzor - Interní chyba

P3967 = komunikace CAN - rychlost hlášení ze snímače teploty nádrže DEF je příliš nízká

P3968 = NH3 senzor - interní chyba

P3968 = DEF teplota nádrže - mimo kalibraci

P3969 = Senzor NH3 - Interní chyba

P3970 = Napájení senzoru NH3 - přerušeno

P3970 = senzor NOx po katalyzátoru - chyba senzoru O2

P3971 = Ohřívací prvek NH3 snímač - Nepodařilo se udržet provozní teplotu

P3971 = Senzor NOx po příliš vysoké koncentraci O2 v katalyzátoru

P3972 = Ohřívací prvek NH3 senzor - Nepodařilo se udržet provozní teplotu

P3972 = Senzor NOx po příliš nízké koncentraci O2 v katalyzátoru

P3973 = Topný článek NH3 čidlo - topení selhalo během zahřívání

P3973 = Senzor NOx po katalyzátoru - O2 reaguje příliš pomalu

P3974 = Senzor NH3 - nesprávný signál

P3974 = Senzor NOx po katalyzátoru - detekována neoprávněná manipulace

P3975 = relé vyhřívání vedení - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D374) (A08)

P3976 = relé vyhřívání vedení - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D374) (A08)

P3977 = Topné těleso Přívodní potrubí DEF - zkrat na kostru nebo přerušení obvodu na kolíku ECU (D374) (A04)

P3978 = Topné těleso Vstupní potrubí DEF - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D374) (A04)

P3979 = Topný článek DEF zpětné potrubí - Zkrat na kostru nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D374) (A52)

P3980 = Topný článek DEF zpětné potrubí - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D374) (A52)

P3982 = Snímače teploty výfukových plynů Napájení SCR - přerušeno

P3983 = Čidlo teploty výfukových plynů před katalyzátorem SCR - S čidlem bylo manipulováno

P3984 = CAN komunikace - časový limit z řídicího systému vozidla

P3985 = Napájení modulu čerpadla - napětí příliš vysoké na kolíku ECU (D374) (B46)

P3986 = Napájení modulu čerpadla - napětí příliš nízké na kolíku ECU (D374) (B46)

P3987 = snímače teploty výfukových plynů DPF - interní chyba

P3988 = Čidla teploty výfukových plynů SCR - Interní chyba

P3989 = snímač NH3 - hodnota se nemění, když se očekávalo

P3989 = Čidlo pevných částic - žádná detekce horkých výfukových plynů

P3990 = Snímače teploty výfukových plynů Napájení DPF - přerušeno

P3991 = DOC / DPF teplotní senzory ECU - nesprávné ověření softwaru

P3992 = SCR snímače teploty výfukových plynů ECU - nesprávné ověření softwaru

P3993 = Topný článek DEF tlakové potrubí - Zkrat na kostru nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D374) (A28)

P3994 = Topný článek DEF tlakové potrubí - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D374) (A28)

P3995 = otvor uzavíracího ventilu paliva - ucpaný

P3996 = průtok DEF - příliš nízký

P3997 = DEF kvalita - nesprávná

U0011 = Komunikace CAN - Porucha hardwaru nebo softwaru na V-CAN2

U0101 = CAN komunikace - přenosová rychlost zprávy (ETC1) je příliš nízká

U0103 = CAN komunikace - přenosová rychlost zprávy (ETC2) je příliš nízká

U0104 = CAN komunikace - rychlost zprávy (CCVS) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U0105 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TESTRUN_INFO) je příliš nízká ze systému následného zpracování

U0106 = CAN komunikace - rychlost zprávy (CCVS_EBS) z brzdového systému je příliš nízká

U0120 = CAN komunikace - rychlost zprávy (ETC7) z přenosového systému je příliš nízká

U0129 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EBC1) z brzdového systému je příliš nízká

U0133 = CAN komunikace - rychlost zprávy (VDC1) z brzdového systému je příliš nízká

U0141 = CAN komunikace - zpráva (TCO1) je z tachografu příliš nízká

U0143 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EEC2) je příliš nízká

U0155 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PROBA_BBM_to_Eng) z modulu Body Builder je příliš nízká

U0156 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PROPB VIC) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U0157 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AMB) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U0404 = CAN komunikace - Zpráva (ETC2) mimo rozsah, zvolený rychlostní stupeň z přenosového systému

U1011 = CAN komunikace - Porucha hardwaru nebo softwaru na E-CAN

U1013 = CAN komunikace - zpráva (A1DOC) mimo rozsah, teplota nasávaného plynu DOC ze systému následného zpracování

U1014 = CAN komunikace - Porucha hardwaru nebo softwaru na V-CAN1

U1015 = CAN komunikace - Porucha hardwaru nebo softwaru na A-CAN

U1016 = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1DOC) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1048 = pohon turbodmychadla VTG, poloha nesprávná

U1049 = pohon turbodmychadla VTG, poloha nesprávná

U104C = pohon turbodmychadla VTG - chyba komunikace CAN

U1069 = Tlak nasávaného vzduchu před kompresorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1070 = CAN komunikace - Zpráva (AMB) mimo rozsah, okolní teplota z řídicího systému vozidla

U1071 = Vlhkost nasávaného vzduchu před kompresorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1073 = Vlhkostní senzor - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1074 = Teplota nasávaného vzduchu před kompresorem - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1104 = CAN komunikace - rychlost zprávy (ACC1) z pokročilého systému nouzového brzdění je příliš nízká

U1105 = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, zastavení motoru z modulu nástavby

U1110 = CAN komunikace - rychlost zprávy (RC_DR) ze systému retardéru příliš nízká

U1112 = CAN komunikace - rychlost zprávy (SCR1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1114 = CAN komunikace - zpráva (AT1T1I) je příliš nízká, informace o DEF nádrži ze systému následného zpracování

U1118 = CAN komunikace - Zpráva (EXH_GAS_CORR) mimo rozsah, NOx po SCR čtení stabilní z systému následného zpracování

U111A = CAN komunikace - zpráva (EXH_GAS_CORR) je mimo rozsah, stabilní výstup motoru NOx ze systému následného zpracování

U111B = CAN komunikace - zpráva (EXH_GAS_CORR) mimo rozsah, procento motoru mimo O2 opraveno ze systému následného zpracování

U111C = CAN komunikace - zpráva (EXH_GAS_CORR) mimo rozsah, NOx motoru opraven ze systému následného zpracování

U111D = CAN komunikace - rychlost zprávy (EXH_GAS_CORR) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1120 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_BE) z brzdového systému je příliš nízká

U1122 = CAN komunikace - přenosová rychlost zprávy (TSC1_TE) je příliš nízká

U1124 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_VE) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U1126 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_SE) z modulu Body Builder je příliš nízká

U112A = CAN komunikace - rychlost zprávy (ACM) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U112C = komunikace CAN - zpráva (AT1FC1) mimo rozsah, rychlost paliva ze systému následného zpracování

U112D = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1FC1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U112F = CAN komunikace - Zpráva (AT1HI) mimo rozsah, celkové množství paliva použitého v systému následného zpracování

U1130 = komunikace CAN - zpráva (AT1HI) mimo rozsah, vzdálenost mezi aktivními regeneracemi DPF ze systému následného zpracování

U1132 = CAN komunikace - rychlost zprávy (CM1) z řídicího systému vozidla příliš nízká

U1134 = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRDSR2) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1136 = CAN komunikace - rychlost zprávy (HRW) z brzdového systému je příliš nízká

U1137 = CAN komunikace - zpráva (A1SCRDSI2) mimo rozsah, stav ohřívače DEF 4 ze systému následného zpracování

U1138 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC_AE) z brzdového systému je příliš nízká

U113A = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1HI) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U113C = komunikace CAN - zpráva (A1SCRDSI2) mimo rozsah, stav ohřívače potrubí DEF 1 ze systému následného zpracování

U113D = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRDSI2) je příliš nízká

U113F = komunikace CAN - zpráva (A1SCREGT) mimo rozsah, teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR ze systému následného zpracování

U1144 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TD) z tachografu je příliš nízká

U1145 = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRRSI) je příliš nízká

U1147 = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRRSI) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1149 = CAN komunikace - rychlost zprávy (DCUST1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U114A = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCREGT) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U114D = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRDSI1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1150 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EBC1) z brzdového systému je příliš nízká

U1154 = Komunikace CAN - Rychlost zprávy (B) z brzdového systému je příliš nízká

U1159 = Servopohon turbodmychadla VTG - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1160 = Poloha ovladače turbodmychadla VTG - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1161 = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCRAI2) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1163 = CAN komunikace - zpráva (A1SCRAI2) mimo rozsah, SCR meziprodukt NH3 ze systému následného zpracování

U1164 = CAN komunikace - zpráva (A1SCRAI2) mimo rozsah, SCR mezilehlé NH3 čtení stabilní z systému následného zpracování

U1165 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1S) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1167 = Komunikace CAN - Zpráva (AT1S) mimo rozsah, procento saze ze systému následného zpracování

U1168 = CAN komunikace - rychlost zprávy (DPFC1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1179 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_VIC) mimo rozsah

U117A = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1SCREGT2) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U117C = komunikace CAN - zpráva (A1SCREGT2) mimo rozsah, teplota mezilehlého plynu ze systému následného zpracování

U1184 = Komunikace CAN - Zpráva (CCVS) mimo dosah, spínač povolení tempomatu z řídicího systému vozidla

U1188 = CAN komunikace - Zpráva (EBC2) mimo rozsah, rychlost přední nápravy z brzdového systému

U1190 = CAN komunikace - rychlost zprávy (ERC1_DR) ze systému retardéru příliš nízká

U1194 = CAN komunikace - rychlost zprávy (DD) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U1198 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EBC2) z brzdového systému je příliš nízká

U1208 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PTO) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U1404 = CAN komunikace - Zpráva (ETC2) mimo rozsah, aktuální rychlostní stupeň z přenosového systému

U1406 = komunikace CAN - zpráva (ACC1) mimo dosah, režim adaptivního tempomatu z pokročilého systému nouzového brzdění

U1407 = komunikace CAN - zpráva (ACC1) mimo dosah, rychlost nastavená adaptivním tempomatem z pokročilého systému nouzového brzdění

U1408 = Stav akčního členu turbodmychadla VTG - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1409 = Stav akčního členu turbodmychadla VTG - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U140A = Snaha akčního členu turbodmychadla VTG - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U142F = CAN komunikace - zpráva (ACM_to_Eng) mimo rozsah, odhadovaný tlak před DOC ze systému následného zpracování

U1501 = CAN komunikace - Zpráva (TCO1) mimo rozsah, rychlost výstupního hřídele z tachografu

U1502 = CAN komunikace - Zpráva (TCO1) mimo dosah, rychlost vozidla z tachografu

U153B = CAN komunikace - Zpráva (PTO) mimo rozsah, spínač obnovení činnosti PTO motoru

U1544 = CAN komunikace - zpráva (ERC1_DR) mimo rozsah, skutečné procento točivého momentu retardéru ze systému retardéru

U1545 = komunikace CAN - zpráva (ERC1_DR) mimo rozsah, retardér požadavku řidiče - procento točivého momentu ze systému retardéru

U1546 = CAN komunikace - zpráva (ERC1_DR) mimo rozsah, zamýšlený procentuální točivý moment retardéru ze systému retardéru

U1547 = CAN komunikace - Zpráva (ERC1_DR) mimo rozsah, výběr retardéru, bez motoru ze systému retardéru

U1548 = CAN komunikace - zpráva (ETC1) mimo rozsah, rychlost výstupního hřídele přenosu z přenosového systému

U1549 = CAN komunikace - Zpráva (ETC1) mimo rozsah, zablokování měniče točivého momentu přenosu je aktivováno z přenosového systému

U1550 = CAN komunikace - Zpráva (RC_DR) mimo rozsah, referenční točivý moment retardéru ze systému retardéru

U1551 = CAN komunikace - Zpráva (VDC1) mimo rozsah, ochrana proti převrácení aktivní (brzda) z brzdového systému

U1552 = CAN komunikace - Zpráva (VDC1) mimo rozsah, aktivní ochrana proti převrácení (motor) z brzdového systému

U1553 = Komunikace CAN - Zpráva (VDC1) mimo rozsah, řízení vybočení aktivní (brzda) z brzdového systému

U1554 = Komunikace CAN - Zpráva (VDC1) mimo rozsah, řízení vybočení aktivní (motor) z brzdového systému

U1562 = CAN komunikace - zpráva (ACM_Limits) mimo rozsah, nízký cílový průtok na výstupu z turbíny ze systému následného zpracování

U1563 = Komunikace CAN - Zpráva (ACM_Limits) mimo rozsah, požadavek na nízký limit průtoku na výstupu z turbíny ze systému následného zpracování

U1564 = CAN komunikace - zpráva (ACM_Limits) mimo rozsah, nízká cílová teplota výstupní turbíny ze systému následného zpracování

U1565 = CAN komunikace - Zpráva (ACM_Limits) mimo rozsah, požadavek na horní teplotu výstupní turbíny ze systému následného zpracování

U1566 = CAN komunikace - rychlost zprávy (ACM_LIMITS) je příliš nízká ze systému následného zpracování

U1571 = modul ventilu EGR - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1572 = stav modulu ventilu EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1573 = Poloha modulu ventilu EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1574 = Teplota modulu ventilu EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1575 = Úsilí modulu ventilu EGR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1577 = pohon BPV - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1578 = Úsilí aktuátoru BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1579 = Poloha ovladače BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U157A = Stav akčního členu BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U157B = teplota aktuátoru BPV - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U1700 = komunikace CAN - zpráva (AT1T1I) mimo rozsah, hladina DEF v nádrži ze systému následného zpracování

U1702 = CAN komunikace - Zpráva (AT1T1I) mimo rozsah, DEF ohřev nádrže na pin ECU () ()

U1703 = Dálkový pedál - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru

U1711 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1IMG) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1716 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1OG2) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1721 = CAN komunikace - rychlost zprávy (VEP1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1726 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1GP) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1728 = CAN komunikace - rychlost zprávy (AT1OG1) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U1730 = CAN komunikace - Zpráva (AT1OG1) mimo rozsah, SCR výstup NOx ze systému následného zpracování

U177B = Plynový pedál 1 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B41)

U177C = Plynový pedál 1 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B41)

U177D = Pracovní cyklus 1 pracovního cyklu - data platná, ale příliš vysoká na kolíku ECU (D420) (B41)

U177E = Pracovní cyklus 1 pracovního cyklu - data platná, ale příliš nízká na kolíku ECU (D420) (B41)

U177F = frekvence pedálu akcelerátoru 1 - data platná, ale příliš vysoká na kolíku ECU (D420) (B41)

U1780 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1 yye) je příliš nízká

U1781 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC_PE) je příliš nízká

U1782 = Pohon ventilátoru - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1784 = Rychlost ventilátoru - chyba komunikace CAN, zpráva mimo rozsah

U1785 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PROPB_EST) ze systému retardéru příliš nízká

U1787 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_EST) mimo rozsah, teplota chladicí kapaliny ze systému retardéru

U1788 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_EST) není k dispozici, teplota chladicí kapaliny ze systému retardéru

U1789 = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, přerušení startéru z modulu nástavby

U178A = CAN komunikace - Zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, ESC povoleno z modulu Body Builder

U178B = CAN komunikace - Zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) je mimo rozsah, ESC se obnoví nebo nastaví z modulu Body Builder

U178C = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, proměnná ESC n z modulu Body Builder

U178D = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, proměnná ESC n z modulu Body Builder

U178E = CAN komunikace - Zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, omezovač rychlosti aplikace 1 z modulu Body Builder

U178F = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, ESC n2 z modulu Body Builder

U1790 = CAN komunikace - zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, ESC n3 z modulu Body Builder

U1791 = CAN komunikace - Zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, omezovač rychlosti aplikace 2 z modulu Body Builder

U1792 = CAN komunikace - Zpráva (PROBA_BBM_to_Eng) mimo rozsah, přepínač integrace škrticí klapky z modulu Body Builder

U1793 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_AST) mimo dosah, spínač spojky z převodového systému

U1794 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_AST) není k dispozici, procentuální točivý moment spojky z převodového systému

U1798 = Komunikace CAN - Zpráva (EBC1) mimo rozsah, výběr retardéru motoru z brzdového systému

U1799 = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1 yye)

U179A = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_SE) z modulu Body Builder

U179B = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_TE) z přenosového systému

U179C = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_VE) z řídicího systému vozidla

U179D = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1 xxe)

U179E = CAN komunikace - rychlost zpráv (TSC1 xxe) je příliš nízká

U179F = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1 HCE) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U17A0 = frekvence 1 plynového pedálu - data platná, ale příliš nízká na kolíku ECU (D420) (B41)

U17A1 = pedál akcelerátoru 2 - příliš vysoké napětí nebo zkrat na napájení na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A2 = pedál akcelerátoru 2 - příliš nízké napětí nebo zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A3 = Pracovní cyklus 2 pracovního cyklu - data jsou platná, ale příliš vysoká na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A4 = Pracovní cyklus 2 pracovního cyklu - data platná, ale příliš nízká na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A5 = frekvence pedálu akcelerátoru 2 - data platná, ale příliš vysoká na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A6 = frekvence pedálu akcelerátoru 2 - data platná, ale příliš nízká na kolíku ECU (D420) (B45)

U17A7 = Plynový pedál - porucha synchronizace snímače 1 a 2

U17A8 = Plynový pedál - porucha

U17A9 = Činnost plynového pedálu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U17B0 = Řízení odtoku vody - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D420) (A40)

U17B1 = řízení odtoku vody - zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A40)

U17B3 = Voda v řízení odtoku paliva - Zkrat k napájení na kolíku ECU (D420) (A37)

U17B4 = řízení odtoku vody - zkrat na kostru na kolíku ECU (D420) (A37)

U17B5 = Voda v řízení odtoku paliva - proud je příliš nízký nebo přerušený obvod na kolíku ECU (D420) (A37)

U17B6 = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_AE) z brzdového systému

U17B7 = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_BE) z brzdového systému

U17B8 = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_HCE) ze systému následného zpracování

U17B9 = CAN komunikace - chyba dat zprávy (TSC1_PE)

U17BA = teplota akčního členu turbodmychadla VTG - data jsou při zapnutí zapalování nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná

U17C4 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1 ACXR) je příliš nízká

U17C5 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_AXR) je příliš nízká

U17C6 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_DXR) ze systému retardéru příliš nízká

U17C7 = CAN komunikace - přenosová rychlost zprávy (TSCI_TXR) příliš nízká

U17C8 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_VXR) je příliš nízká

U17C9 = CAN komunikace - rychlost zprávy (TSC1_SXR) je příliš nízká

U17CA = CAN komunikace - kontrolní součet zprávy (TSC1_AXCR)

U17CB = CAN komunikace - počet zpráv (TSC1_AXR) z brzdového systému

U17CC = CAN komunikace - počet zpráv (TSC1_DXR) ze systému retardéru

U17CD = CAN komunikace - počet zpráv zprávy (TSC_TXR) z přenosového systému

U17CE = CAN komunikace - počet zpráv (TSC1_VXR)

U17CF = CAN komunikace - počet zpráv (TSC1_SXR)

U17D0 = CAN komunikace - kontrolní součet zprávy (TSC1_AXCR)

U17D1 = CAN komunikace - kontrolní součet zprávy (TSC1_AXR) z brzdového systému

U17D2 = CAN komunikace - kontrolní součet zpráv (TSC1_DXR) ze systému retardéru

U17D3 = CAN komunikace - kontrolní součet zpráv (TSC_TXR) z přenosového systému

U17D4 = CAN komunikace - kontrolní součet zprávy (TSC1_VXR)

U17D5 = CAN komunikace - kontrolní součet zprávy (TSC1_SXR)

U17E4 = Dálkový pedál - Napětí je příliš vysoké nebo zkrat na napájení

U1802 = Napájení akčního členu turbodmychadla VTG - Data jsou platná, ale příliš vysoká

U1803 = CAN komunikace - zpráva (ACC1) mimo dosah, varování před čelní kolizí z pokročilého systému nouzového brzdění

U1805 = Komunikace CAN - Rychlost zpráv (ACC2) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U1806 = CAN komunikace - zpráva (ACM_to_Eng) mimo rozsah, úroveň sazí ze systému následného zpracování

U180A = CAN komunikace - Zpráva (PTO) mimo rozsah, stav regulátoru PTO

U180B = CAN komunikace - Zpráva (CCVS_VIC) mimo dosah, spínač pauzy tempomatu z řídicího systému vozidla

U180C = CAN komunikace - Zpráva (CVW) mimo rozsah, celková hmotnost soupravy vozidla z brzdového systému

U180E = CAN komunikace - rychlost zprávy (CVW) z brzdového systému je příliš nízká

U1810 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EAS_EI_AECD) je příliš nízká ze systému následného zpracování

U1812 = CAN komunikace - rychlost zprávy (EAS_SYS_INFO) je příliš nízká ze systému následného zpracování

U1813 = Komunikace CAN - Zpráva (EBC1_EBS) mimo rozsah, řízení motoru ASR aktivní z brzdového systému

U1814 = CAN komunikace - Zpráva (EBC1_CECU) mimo rozsah, ovládání brzdy ASR aktivní z brzdového systému

U1815 = CAN komunikace - Zpráva (EBC2) mimo rozsah, relativní rychlost, přední náprava, levé kolo z brzdového systému

U1816 = CAN komunikace - Zpráva (EBC2) mimo rozsah, relativní rychlost, přední náprava, pravé kolo z brzdového systému

U1817 = CAN komunikace - zpráva (ETC1) není k dispozici, probíhá přenos z procesu z přenosového systému

U1818 = CAN komunikace - Zpráva (ETC1) mimo rozsah, posun přenosu v procesu z přenosového systému

U1819 = Komunikace CAN - Zpráva (ETC1) není k dispozici, momentální překročení rychlosti motoru je povoleno z přenosového systému

U181A = CAN komunikace - Zpráva (ETC1) mimo rozsah, momentální překročení rychlosti motoru z přenosového systému

U181B = CAN komunikace - Zpráva (ETC1) není k dispozici, progresivní posun zakázán z přenosového systému

U181C = CAN komunikace - Zpráva (ETC1) mimo rozsah, deaktivace progresivního řazení z přenosového systému

U181D = Komunikace CAN - Zpráva (ETC7) není k dispozici, klika převodového motoru je povolena z převodového systému

U181E = CAN komunikace - Zpráva (ETC7) mimo rozsah, klika převodového motoru povolena z převodového systému

U181F = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_SW) mimo dosah, sada tempomatu plus spínač ze spínačů na volantu

U1820 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_SW) je mimo dosah, tempomat obnovuje min. Spínač od spínačů na volantu

U1821 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_SW) je mimo rozsah, funkce rychlosti je vypnutá ze spínačů na volantu

U1822 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_SW) je mimo dosah, Sada pro ovládání rychlosti z kopce Plus Přepínač ze spínačů na volantu

U1823 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_SW) je mimo dosah, Min. Rychlost řízení sjezdové rychlosti Spínač ze spínačů na volantu

U1824 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_SW) je mimo rozsah, sada omezovače proměnné rychlosti Přepínač ze spínačů na volantu

U1825 = CAN komunikace - rychlost zpráv (PROPB_SW) je příliš nízká ze spínačů na volantu

U1826 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_VIC) není k dispozici, odhadované parazitní ztráty motoru z řídicího systému vozidla

U1827 = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_VIC) mimo dosah, odhadované parazitní ztráty motoru z řídicího systému vozidla

U1828 = CAN komunikace - zpráva (PROPB_VIC) není k dispozici, spínač sekundárního retardéru z řídicího systému vozidla

U182A = CAN komunikace - zpráva (PROPB_VIC) mimo dosah, spínač sekundárního retardéru z řídicího systému vozidla

U182C = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_VIC) mimo dosah, km / h, míle / h přepnutí z řídicího systému vozidla

U182E = CAN komunikace - zpráva (PROPB_VIC) není k dispozici, primární retardér pomocí páčky z řídicího systému vozidla

U1830 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_VIC) mimo dosah, primární retardér vypnutím pákou z řídicího systému vozidla

U1831 = CAN komunikace - zpráva (PROPB_VIC) není k dispozici, primární retardér pěšky z řídicího systému vozidla

U1832 = CAN komunikace - zpráva (PROPB_VIC) mimo dosah, primární retardér pěšky z řídicího systému vozidla

U1833 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_VIC) mimo rozsah, požadovaná procentuální rychlost čerpadla chladicí kapaliny z řídicího systému vozidla

U1835 = pohon turbodmychadla VTG - chyba komunikace CAN, rychlost zpráv příliš nízká

U1836 = Komunikace CAN - Zpráva (PTO) mimo rozsah, spínač proměnné rychlosti dálkového ovladače PTO motoru

U1837 = Komunikace CAN - Zpráva (PTO) mimo rozsah, dálkově ovládaný PTO motoru předprogramovaný spínač ovládání rychlosti

U1838 = Komunikace CAN - Zpráva (PTO) mimo rozsah, spínač povolení PTO regulátoru motoru

U1839 = CAN komunikace - zpráva (PTO) mimo rozsah, dálkově ovládaný PTO regulátor předprogramovaný spínač regulace otáček # 2

U183B = CAN komunikace - Zpráva (TCFG2) mimo rozsah, limit přenosového momentu z přenosového systému

U183C = CAN komunikace - Zpráva (TRF1) mimo rozsah, teplota převodového oleje z převodového systému

U183E = CAN komunikace - rychlost zprávy (TRF1) z přenosového systému je příliš nízká

U183F = komunikace CAN - zpráva (VDC1) mimo rozsah, požadavek brzdového světla VDC z brzdového systému

U1841 = CAN komunikace - rychlost zprávy (VDC2) z brzdového systému je příliš nízká

U1843 = CAN komunikace - rychlost zprávy (VDHR) z tachografu je příliš nízká

U1844 = Komunikace CAN - Zpráva (AIR1) mimo rozsah, stav vzduchového kompresoru ze systému přívodu vzduchu

U1846 = CAN komunikace - rychlost hlášení (AIR1) ze systému přívodu vzduchu příliš nízká

U1847 = Ověření softwaru PCI ECU - nesprávné

U1848 = Ověření softwaru EAS-3 ECU - nesprávné

U1849 = Senzor NOx před ověřením softwaru katalyzátoru - nesprávně

U184B = CAN komunikace - rychlost zprávy (TESTINHB_INF) je příliš vysoká ze systému následného zpracování

U184D = CAN komunikace - PCI ECU nemůže zahájit komunikaci

U184E = CAN komunikace - Zpráva (PROPB_SW) není k dispozici, funkce rychlosti je vypnutá ze spínačů na volantu

U1850 = Senzor NOx po ověření softwaru katalyzátoru - nesprávně

U1851 = Ověření softwaru senzoru NH3 - nesprávné

U1852 = Ověření softwaru ovladače akčního členu turbodmychadla VTG - nesprávné

U1853 = Ověření softwaru modulu ventilu EGR - nesprávné

U1854 = Ověření softwaru pohonu BPV - nesprávné

U1855 = Ověření softwaru ECU pro snímače teploty katalyzátoru - nesprávné

U1856 = DOC / DPF teplotní senzory Ověření softwaru ECU softwaru - nesprávné

U1857 = Ověření softwaru snímače vlhkosti - nesprávné

U185A = CAN komunikace - rychlost zprávy (A1DEFI) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U185C = CAN komunikace - Zpráva (A1DEFI) mimo rozsah, vlastnost DEF ze systému následného zpracování

U185E = CAN komunikace - rychlost zprávy (EPSI) ze systému následného zpracování je příliš nízká

U185F = CAN komunikace - zpráva (EPSI) mimo rozsah, snímač částic ze systému následného zpracování

U186F = CAN komunikace - zpráva (PROPB_SW) není k dispozici, spínač omezovače rychlosti nastavený ze spínačů na volantu

U1870 = CAN komunikace - rychlost zprávy (PROPB_CECU) z řídicího systému vozidla je příliš nízká

U1872 = Komunikace CAN - Zpráva (PROPB_CECU) mimo rozsah, omezovač rychlosti soft-top z řídicího systému vozidla

U1873 = Komunikace CAN - Zpráva (ETC1) mimo rozsah, zařazený rychlostní stupeň z přenosového systému

U1874 = Komunikace CAN - Zpráva (ETC2) mimo rozsah, skutečný převodový poměr převodovky z přenosového systému

U1875 = CAN komunikace - Zpráva (VDC1) mimo rozsah, požadavek brzdového světla VDC z brzdového systému

U1876 = CAN komunikace - Zpráva (AIR1) mimo rozsah, tlak vzduchu v okruhu 1 ze systému přívodu vzduchu

U1877 = Komunikace CAN - Zpráva (AIR1) je mimo rozsah, okruh 2 tlaku vzduchu ze systému přívodu vzduchu

U1878 = Komunikace CAN - Zpráva (VEP4) je mimo rozsah, zbývající elektronika nosiče elektroniky zůstává nabitá z řídicího systému vozidla

U1879 = komunikace CAN - zpráva (A1SCREGT) mimo rozsah, teplota výfukových plynů před katalyzátorem SCR ze systému následného zpracování

U1880 = CAN komunikace - Zpráva (VDC2) mimo rozsah, podélné zrychlení z brzdového systému

U1890 = CAN komunikace - zpráva (EBC1) mimo dosah, protiblokovací systém brzd (ABS) aktivní z brzdového systému

U1891 = CAN komunikace - data zprávy (EBC1) nejsou správná nebo nejsou k dispozici, protiblokovací systém brzd (ABS) je aktivní z brzdového systému