Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
MR 0101 - připojení CAN-L k FR je vadné
MR 0102 - Data z řídicí jednotky FR (řízení pohybu) jsou chybná.
MR 0104 - připojení CAN k FR je vadné
MR 0149 - Chyba parametrizace CAN
MR 0204 - CAN-High-wire k rámu SCR-modulu (Euro 4 nebo Euro 5) je vadný.
MR 0308 - Snímač polohy klikového hřídele, krátký k zemi
MR 0309 - Snímač polohy klikového hřídele, elektrické přerušení
MR 0310 - Snímač polohy klikového hřídele: Příliš slabý signál
MR 0311 - Snímač polohy klikového hřídele: Nesprávné načasování signálů klikového hřídele a vačkového hřídele.
MR 0312 - Snímač polohy klikového hřídele: Žádný signál
MR 0313 - Snímač polohy klikového hřídele: nesprávná polarita.
MR 0408 - Snímač polohy vačkového hřídele, zkratovaný k zemi
MR 0409 - Snímač polohy vačkového hřídele, elektrické přerušení
MR 0412 - Snímač polohy vačkového hřídele: Žádný signál
MR 0413 - Snímač polohy vačkového hřídele: špatná polarita
MR 0530 - Překročení rychlosti
MR 0612 - Neexistuje žádný signál „rychlost ventilátoru“.
MR 0631 - Rychlost ventilátoru je příliš nízká.
MR 0722 - Teplota po příliš vysokém katalyzátoru.
MR 0782 - Žádný katalyzátor.
MR 0788 - Teplota před katalyzátorem je příliš vysoká (překročena prahová hodnota 1).
MR 0789 - Teplota před katalyzátorem je příliš vysoká (překročena prahová hodnota 2).
MR 0797 - Teplota před katalyzátorem je příliš vysoká (snížený výkon motoru).
MR 0815 - Teplotní senzor před katalyzátorem má přerušený obvod nebo zkrat na kladnou hodnotu.
MR 0816 - Teplotní senzor před katalyzátorem má zkrat na kostru.
MR 0915 - Teplotní senzor za katalyzátorem má přerušený obvod nebo zkrat na kladnou hodnotu.
MR 0916 - Teplotní senzor za katalyzátorem má zkrat na kostru.
MR 1015 - Čidlo teploty oleje překročilo rozsah měření (zkrat k pozitivnímu, přerušení obvodu).
MR 1016 - Čidlo teploty oleje nedosáhlo minimální hodnoty rozsahu měření (zkrat k zemi).
MR 1115 - Čidlo teploty paliva překročilo rozsah měření (zkrat na kladný, elektrický obvod přerušený).
MR 1116 - Čidlo teploty paliva nedosáhlo minimální hodnoty rozsahu měření (zkrat k zemi).
MR 1215 - Kombinované čidlo - Plnicí tlak a teplota plnicího vzduchu ': teplotní čidlo, překročen měřicí rozsah (zkrat k pozitivnímu, odpojení elektrického obvodu)
MR 1216 - Kombinované čidlo - Plnicí tlak a teplota plnicího vzduchu ': teplotní čidlo, rozsah měření není dosažen (zkrat k zemi)
MR 1315 - Senzor atmosférického tlaku, rozsah měření překročen (zkrat ke kladnému, přerušení elektrického obvodu).
MR 1316 - Snímač atmosférického tlaku, nedosáhl minimální hodnoty rozsahu měření (zkrat k zemi).
MR 1415 - Kombinované čidlo - Plnicí tlak a teplota plnicího vzduchu ': tlakové čidlo, rozsah měření překročen (zkrat k pozitivnímu, odpojení elektrického obvodu)
MR 1416 - Kombinovaný snímač - Zvyšte tlak a teplotu plnicího vzduchu ': snímač tlaku, není dosaženo minima měřicího rozsahu (zkrat k zemi)
MR 1417 - Kombinované čidlo „plnící tlak a teplota výstupního vzduchu“: čidlo tlaku, naměřená hodnota nespolehlivá
MR 1515 - Čidlo teploty chladicí kapaliny, rozsah měření překročen (zkrat k pozitivnímu, přerušení elektrického obvodu).
MR 1516 - snímač teploty chladicí kapaliny, není dosaženo minimální hodnoty rozsahu měření (zkrat k zemi).
MR 1615 - Čidlo tlaku oleje, rozsah měření překročen (zkrat ke kladnému, přerušení elektrického obvodu).
MR 1616 - Čidlo tlaku oleje, nedosáhlo minimální hodnoty měřicího rozsahu (zkrat k zemi).
MR 1617 - snímač tlaku oleje, naměřená hodnota je nespolehlivá
MR 1715 - Kombinovaný vstup: rozsah měření překročen
MR 1716 - Kombinovaný vstup: není dosaženo minima rozsahu měření
MR 1717 - Kombinovaný vstup: Neplatný signál
MR 1818 - Vadný výbojový obvod
MR 1820 - překročení plnicího tlaku
MR 1822 - Teplota výstupního vzduchu překročena
MR 1873 - Rychlost turbodmychadla ovlivnila rovnoměrný pohyb.
MR 1874 - Odchylka žádané hodnoty pro nastavení tlaku nuceného vzduchu je příliš velká.
MR 1876 - Plnicí tlak pro režim brzdění nestačí.
MR 1878 - Vadný výbojový obvod
MR 1917 - Naměřená hodnota snímače tlaku paliva je nespolehlivá.
MR 2017 - Naměřená hodnota snímače tlaku oleje je nespolehlivá.
MR 2020 - Tlak oleje příliš nízký.
MR 2021 - Tlak oleje je příliš nízký.
MR 2026 - Hladina motorového oleje příliš vysoká nebo příliš nízká.
MR 2122 - příliš vysoká teplota chladicí kapaliny.
MR 2219 - svorka 15 řídicí jednotky MR nebo FR má elektrické přerušení.
MR 2319 - Svorka 50 řídicí jednotky MR nebo FR má přerušený elektrický obvod.
MR 2415 - Diferenční snímač tlaku paliva má přerušený obvod.
MR 2416 - Snímač diferenčního tlaku paliva má zkrat na kladnou zem.
MR 2509 - Snímač hladiny oleje: přerušený elektrický obvod
MR 2515 - Snímač hladiny oleje, krátký až kladný, měřící rozsah překročen
MR 2516 - Snímač hladiny oleje, zkratovaný k zemi, nedosahující minima měřicího rozsahu
MR 2517 - Snímač hladiny oleje: naměřená hodnota je nespolehlivá
MR 2612 - Snímač otáček turbodmychadla má přerušený obvod, zkrat na kostru, zkrat na kladný pól.
MR 2615 - Snímač otáček turbodmychadla má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 2616 - Snímač rychlosti turbodmychadla má zkrat na kostru.
MR 2712 - Žádný signál rychlosti generátoru (časový limit). Nebo snímač rychlosti turbodmychadla má přerušený obvod, zkrat na kostru, zkrat na kladnou hodnotu (turbodmychadlo 2).
MR 2804 - senzor NOx má poruchu komunikace.
MR 2815 - Senzor NOx má zkrat na kladný, přerušený obvod.
MR 2816 - NOx senzor má zkrat na kostru.
MR 2971 - Příliš vysoké emise oxidů dusíku (překročena 1 prahová hodnota)
MR 2972 ​​- Příliš vysoké emise oxidů dusíku (překročeny 2 prahové hodnoty)
MR 3015 - Senzor tlaku paliva, překročen rozsah měření (zkrat k pozitivnímu, přerušení obvodu)
MR 3016 - Čidlo tlaku paliva, není dosaženo minima rozsahu měření (zkrat k zemi)
MR 3115 - Čidlo teploty plnicího vzduchu 2 má přerušený obvod.
MR 3116 - Čidlo teploty plnicího vzduchu 2 má zkrat.
MR 3215 - Čidlo teploty výfukových plynů je elektricky přerušeno.
MR 3216 - Čidlo teploty výfukových plynů má zkrat.
MR 3332 - Čidlo teploty recirkulace výfukových plynů: hodnota mimo specifikovaný rozsah.
MR 3415 - Senzor vlhkosti vzduchu má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 3416 - Senzor vlhkosti vzduchu má zkrat k zemi.
MR 3515 - Senzor teploty vzduchu má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 3516 - Čidlo teploty vzduchu má zkrat na kostru.
MR 3604 - žádná zpráva CAN Teplota vzduchu '.
MR 3617 - Naměřená hodnota snímače okolní teploty je nespolehlivá.
MR 3706 - Aktivační ventil stlačeného vzduchu SCR má zkrat na kostru.
MR 3707 - Stlačený vzduch SCR na ventilu má zkrat k pozitivní hodnotě.
MR 3709 - Aktivační ventil stlačeného vzduchu SCR má přerušený elektrický obvod.
MR 3817 - Naměřené hodnoty teplotních senzorů na katalyzátoru jsou nespolehlivé.
MR 3906 - Čerpadlo AdBlue má zkrat na kostru.
MR 3907 - Čerpadlo AdBlue má zkrat na kladnou hodnotu.
MR 3909 - Čerpadlo AdBlue je přerušeno.
MR 4024 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4034 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4035 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4036 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4037 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4038 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4039 - Vadné ovládání startéru (koncový stupeň)
MR 4040 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4041 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4047 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4048 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4049 - neplatná parametrizace proporcionálních ventilů
MR 4050 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4051 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4052 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4053 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4054 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4056 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4058 - Byl změněn datový blok v řídicí jednotce motoru MR (PLD).
MR 4092 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4149 - Motorová brzda je nesprávně parametrizována.
MR 4200 - Proporcionální ventil 5 má zkrat na kladnou hodnotu.
MR 4201 - Proporcionální ventil 5 má zkrat k zemi.
MR 4202 - Proporcionální ventil 7 má zkrat k zemi.
MR 4203 - Proporcionální ventil 7 má přerušený obvod.
MR 4204 - Proporcionální ventil 7 má zkrat k pozitivnímu.
MR 4205 - Senzor polohy škrticí klapky má elektrický obvod zkratovaný na kladný.
MR 4206 - Snímač polohy škrticí klapky má zkrat k zemi.
MR 4207 - Teplotní senzor před katalyzátorem oxidace nafty má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 4208 - Teplotní senzor před katalyzátorem oxidace nafty má zkrat k zemi.
MR 4209 - Teplotní senzor za katalyzátorem oxidace nafty má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 4210 - Teplotní senzor za katalyzátorem oxidace nafty má zkrat k zemi.
MR 4211 - Čidlo diferenčního tlaku před filtrem pevných částic má zkrat na kladnou hodnotu, došlo k přerušení elektrického obvodu.
MR 4212 - Snímač diferenčního tlaku před filtrem pevných částic má zkrat na kostru.
MR 4213 - Čidlo diferenciálního tlaku za filtrem pevných částic má zkrat na kladnou hodnotu, došlo k přerušení elektrického obvodu.
MR 4214 - Snímač diferenčního tlaku za filtrem pevných částic má zkrat na kostru.
MR 4215 - Diferenční tlak ve filtru pevných částic je příliš velký.
MR 4216 - Diferenční tlak ve filtru pevných částic je příliš nízký.
MR 4217 - Odchylka nastavení škrticí klapky příliš velká.
MR 4218 - Počáteční instalace škrticí klapky selhala.
MR 4219 - Difuzor ve stojanu AdBlue je ucpaný.
MR 4220 - Znečištěný dávkovač
MR 4221 - Vyhřívaný difuzor má přerušený obvod.
MR 4222 - Ohřev difuzoru má zkrat na zem.
MR 4223 - Zahřívání difuzoru má zkrat k pozitivnímu.
MR 4224 - Interní chyba v řídicí jednotce
MR 4225 - Proporcionální řada ventilů 1 má zkrat k pozitivnímu.
MR 4226 - Proporcionální řada ventilů 1 má zkrat k zemi.
MR 4227 - Interní porucha řídicí jednotky
MR 4228 - Chybějící komponenty SORT.
MR 4229 - Naměřená hodnota teplotních čidel SORT (pár A) je nespolehlivá.
MR 4230 - Naměřená hodnota teplotních senzorů SORT (pár B) je nespolehlivá.
MR 4231 - Filtr pevných částic není nainstalován.
MR 4232 - Naměřená hodnota snímače diferenčního tlaku před filtrem pevných částic je nespolehlivá.
MR 4233 - Naměřená hodnota snímače diferenčního tlaku po filtru pevných částic je nespolehlivá.
MR 4234 - příliš vysoké emise oxidů dusíku z neznámé příčiny (překročeny 2 prahové hodnoty)
MR 4235 - Emise oxidů dusíku jsou příliš vysoké kvůli nízké kvalitě AdBlue.
MR 4236 - Příliš vysoké oxidy dusíku kvůli nedostatečnému dávkování AdBlue
MR 4237 - Naměřená hodnota senzoru NOx je neplatná.
MR 4238 - Teplota ve filtru pevných částic je příliš nízká.
MR 4239 - Senzorová jednotka 1 v řídicí jednotce MR má zkrat.
MR 4240 - Senzorová jednotka 2 v řídicí jednotce MR má zkrat.
MR 4241 - Senzorová jednotka 1 v modulu SCR na rámu je zkratována.
MR 4242 - Senzorová jednotka 2 v modulu SCR na rámu je zkratována.
MR 4243 - Senzorová jednotka 3 v modulu SCR na rámu je zkratována.
MR 4244 - Porucha snímače NOx
MR 4245 - Vadná konstrukční jednotka „snímač NOx“.
MR 4246 - Počáteční emise oxidů dusíku příliš vysoké
MR 4247 - Vadná konstrukční jednotka „katalyzátor“.
MR 4248 - Špatná kvalita AdBlue nebo nedostatečné dávkování AdBlue
MR 4249 - Oxidy dusíku příliš vysoké
MR 4415 - Čidlo diferenciálního tlaku před filtrem pevných částic má zkrat na kladnou hodnotu, došlo k přerušení elektrického obvodu.
MR 4416 - Snímač diferenčního tlaku před filtrem pevných částic má zkrat na kostru.
MR 4805 - Řada 1 trysky čerpadla má krátký kladný.
MR 4806 - Zpětné čerpadlo vstřikovače řady 1 má zkrat na zem.
MR 4905 - Tryska čerpadla řady 2 má zkrat na kladnou hodnotu.
MR 4906 - Vstřikovače vratného čerpadla řady 2 mají zkrat na kostru.
MR 5026 - Válec čerpadlo-tryska 1: ventil se neotevře
MR 5027 - Válec čerpadlo-tryska 1: porucha ovládání
MR 5028 - Válec čerpadlo-tryska 1: zkrat
MR 5126 - Válec čerpadlo-tryska 2: ventil se neotevře
MR 5127 - Válec čerpadlo-tryska 2: porucha ovládání
MR 5128 - Válec čerpadlo-tryska 2: zkrat
MR 5226 - Válec čerpadlo-tryska 3: ventil se neotevře
MR 5227 - Tryskové čerpadlo válce 3: Porucha ovládání
MR 5228 - Válec čerpadlo-tryska 3: zkrat
MR 5326 - Válec čerpadlo-tryska 4: ventil se neotevře
MR 5327 - Válec čerpadlo-tryska 4: porucha ovládání
MR 5328 - Válec čerpadlo-tryska 4: zkrat
MR 5426 - Válec čerpadlo-tryska 5: ventil se neotevře
MR 5427 - Válec čerpadlo-tryska 5: porucha ovládání
MR 5428 - Válec trysky čerpadla 5: zkrat
MR 5526 - Válec čerpadlo-tryska 6: ventil se neotevře
MR 5527 - Tryskové čerpadlo válce 6: Porucha ovládání
MR 5528 - Válec trysky čerpadla 6: zkrat
MR 5626 - Válec čerpadlo-tryska 7: ventil se neotevře
MR 5627 - Válec 7 Tryskové čerpadlo: Porucha ovládání
MR 5628 - Válec čerpadlo-tryska 7: zkrat
MR 5726 - Válec čerpadlo-tryska 8: ventil se neotevře
MR 5727 - Válečkové 8 tryskové čerpadlo: Porucha ovládání
MR 5728 - Válec čerpadlo-tryska 8: zkrat
MR 5806 - Vytápění potrubí AdBlue má zkrat na zem.
MR 5807 - Potrubní vytápění AdBlue má zkrat k pozitivnímu.
MR 5809 - Vyhřívané potrubí AdBlue má přerušený elektrický obvod.
MR 5869 - Topení potrubí AdBlue je vadné.
MR 5906 - Elektromagnetický ventil předehřevu nádrže AdBlue má zkrat na kostru.
MR 5907 - elektromagnetický ventil předehřevu nádrže AdBlue má zkrat k pozitivnímu.
MR 5909 - Elektromagnetický ventil předehřívání AdBlue má přerušený okruh.
MR 5969 - Vadný ventil předehřevu nádrže AdBlue.
MR 6015 - snímač hladiny AdBlue má zkrat na kladný, přerušený obvod.
MR 6016 - snímač hladiny AdBlue má zkrat na kostru.
MR 6029 - Úroveň naplnění nádrže AdBlue je příliš nízká.
MR 6115 - Čidlo teploty nádrže AdBlue má zkrat na kladnou hodnotu, přerušený obvod.
MR 6116 - Teplotní čidlo nádrže AdBlue má zkrat na kostru.
MR 6169 - Čidlo teploty Plnění / Vadná teplota nádrže AdBlue je vadná.
MR 6293 - Interní chyba v modulu SCR na rámu
MR 6327 - Aktivace kontrolky OBD je přerušena.
MR 6409 - Topná příruba má přerušený elektrický obvod.
MR 6432 - Porucha vyhřívané příruby
MR 6506 - Diagnostický kabel odlučovače oleje má zkrat na kostru.
MR 6564 - Diagnostický vodič odlučovače oleje má přerušený obvod nebo zkrat na kladný pól.
MR 6678 - Vadný ventil recirkulace výfukových plynů.
MR 6679 - Teplotní rozdíl mezi výfukovými plyny a chladicí kapalinou není významný.
MR 6720 - Tlak AdBlue je příliš vysoký.
MR 6721 - Tlak AdBlue je příliš nízký.
MR 6770 - Pokles tlaku AdBlue během doběhu čerpadla je příliš nízký.
MR 6777 - Odběr proudu čerpadla AdBlue je příliš vysoký.
MR 6820 - Příliš vysoký tlak stlačeného vzduchu SCR.
MR 6821 - Příliš nízký tlak stlačeného vzduchu SCR.
MR 6883 - Přívod vzduchu do systému stlačeného vzduchu SCR je přerušen.
MR 6949 - Chyba parametru
MR 6994 - Systém následného zpracování výfukových plynů je deaktivován a diagnostický program je aktivní.
MR 6995 - Systém následného zpracování výfukových plynů je deaktivován a diagnostický program je aktivní.
MR 7006 - Proporcionální ventil 1 má zkrat k zemi.
MR 7007 - Proporcionální ventil 1 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7009 - Proporcionální ventil 1 má přerušený obvod.
MR 7106 - Elektromagnetický ventil 3: 1. stupeň ventilátoru má zkrat na kostru.
MR 7107 - Proporcionální ventil 3 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7109 - Elektromagnetický ventil 3: stupeň 1 ventilátoru má přerušený obvod.
MR 7112 - Elektromagnetický ventil 3: řazení nahoru - žádné otáčky ventilátoru
MR 7206 - Elektromagnetický ventil 4: stupeň ventilátoru 2 má zkrat na kostru.
MR 7207 - Proporcionální ventil 4 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7209 - Elektromagnetický ventil 4: stupeň ventilátoru 2 má přerušený obvod.
MR 7305 - Elektromagnetický ventil 2: Brzda dekompresního ventilu má zkrat na kladnou hodnotu.
MR 7306 - Elektromagnetický ventil 2: Brzda dekompresního ventilu má zkrat na kostru.
MR 7307 - Proporcionální ventil 2 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7309 - Proporcionální ventil 2 má přerušený obvod.
MR 7317 - Elektromagnetický ventil 2: dekompresní ventil má přerušený elektrický obvod nebo zkrat na kostru.
MR 7405 - Proporcionální ventil 5 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7408 - Proporcionální ventil 5 má zkrat k zemi.
MR 7542 - Zvýšené napětí baterie
MR 7543 - Nízké napětí baterie
MR 7606 - Proporcionální ventil 6 má zkrat k zemi.
MR 7609 - Proporcionální ventil 6 má přerušený obvod.
MR 7705 - Proporcionální řada ventilů 1 má zkrat ke kladnému.
MR 7708 - Proporcionální řada ventilů 1 má zkrat k zemi.
MR 7805 - Proporcionální řada ventilů 2 má zkrat k pozitivnímu.
MR 7808 - Proporcionální řada ventilů 2 má zkrat k zemi.
MR 7905 - Proporcionální ventil řady modulu SCR na rámu má zkrat na kladnou hodnotu.
MR 7908 - Proporcionální ventil řady SCR na rámu má zkrat na kostru.
MR 8005 - svorka 50 k primárnímu relé (zkrat k pozitivnímu)
MR 8008 - svorka 50 na primárním relé (zkrat k zemi)
MR 8009 - svorka 50 na primární relé (elektrické přerušení)
MR 8033 - Vadné ovládací relé
MR 8039 - Vadné ovládání startéru (koncový stupeň)
MR 8086 - Nedochází k zapojení spouštěče
MR 8106 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má zkrat k zemi.
MR 8107 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má zkrat k pozitivnímu.
MR 8109 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má přerušený obvod.
MR 8206 - Dávkovací ventil AdBlue má zkrat na kostru.
MR 8207 - Dávkovací ventil AdBlue má zkrat k pozitivnímu.
MR 8209 - Dávkovací ventil AdBlue má přerušený elektrický obvod.
MR 8315 - Teplotní senzor AdBlue má zkrat na kladný, přerušený obvod.
MR 8316 - Teplotní senzor AdBlue má zkrat na kostru.
MR 8415 - Senzor tlaku AdBlue má zkrat na kladný elektrický obvod.
MR 8416 - Senzor tlaku AdBlue má zkrat na kostru.
MR 8417 - Naměřená hodnota snímače tlaku AdBlue je nespolehlivá.
MR 8515 - Snímač stlačeného vzduchu SCR má zkrat na kladnou hodnotu, přerušení obvodu.
MR 8516 - snímač stlačeného vzduchu SCR má zkrat na kostru.
MR 8517 - Naměřená hodnota snímače tlaku stlačeného vzduchu SCR je nespolehlivá.
MR 8690 - Spotřeba proudu AdBlue je příliš vysoká.
MR 8691 - Spotřeba proudu AdBlue je příliš nízká.
MR 8790 - Průměrná spotřeba AdBlue je příliš vysoká.
MR 8791 - Průměrná spotřeba AdBlue je příliš nízká.
MR 8896 - Tlak AdBlue nespolehlivý.
MR 8906 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má zkrat k zemi.
MR 8907 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má zkrat k pozitivnímu.
MR 8909 - Uzavírací ventil stlačeného vzduchu SCR má přerušený elektrický obvod.
MR 9044 - Válec Pump-Nozzle 1: upravit rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9045 - Injektor čerpadla válce 1: korekce pro jednotlivé válce v omezeném prostoru
MR 9144 - Válec čerpadlo-tryska 2: nastavení rovnoměrnosti volnoběhu v oblasti omezení
MR 9145 - Válec trysky čerpadla 2: korekce pro jednotlivé válce v omezené oblasti
MR 9244 - Válec čerpadlo-tryska 3: upravte rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9245 - Vstřikovací čerpadlo válce 3: korekce pro jednotlivé válce v omezeném prostoru
MR 9344 - Válec čerpadlo-tryska 4: upravte rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9345 - Pump nozzle cylinder 4: oprava pro jednotlivé válce v omezeném prostoru
MR 9444 - Válec čerpadlo-tryska 5: upravte rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9445 - Pump nozzle cylinder 5: oprava pro jednotlivé válce v omezeném prostoru
MR 9544 - Válec čerpadlo-tryska 6: upravte rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9545 - Pump nozzle cylinder 6: oprava pro jednotlivé válce v omezené oblasti
MR 9645 - válec trysky čerpadla 7; korekce pro jednotlivé válce v omezené oblasti
MR 9744 - Válec čerpadlo-tryska 8: upravte rovnoměrnost volnoběhu v oblasti omezení
MR 9745 - válec čerpadlo-tryska 8; korekce pro jednotlivé válce v omezené oblasti
MR 9846 - Chyba opravy na jednotlivých válcích
MR 9960 - Příliš mnoho kláves
MR 9961 - Ochranná funkce imobilizéru je aktivována, řídicí jednotka MR je blokována
MR 9962 - V jednotce MR je aktivována ochranná funkce imobilizéru
MR 9963 - Na datové sběrnici motoru chybí kód transpondéru
MR 9964 - na terminálu 50 chybí kód transpondéru
MR 9965 - Nevhodný klíč transpondéru
0100 CAN-High připojení na systému FR je vadné
0101 Připojení CAN-Low na systému FR je vadné
0102 Data z řídicí jednotky FR obsahují chybu.
0104 Připojení CAN k systému FR je vadné
0149 Chyba parametrizace CAN
Snímač polohy klikového hřídele 0308: zkratovaný k zemi
0309 Snímač polohy klikového hřídele: otevřený
Snímač polohy klikového hřídele 0310: signál je příliš nízký
Snímač polohy klikového hřídele 0311: synchronizace signálů z klikového hřídele a vačkového hřídele
obsahuje chybu
0312 Snímač polohy klikového hřídele: žádný signál
0313 Snímač polohy klikového hřídele: obrácená polarita
0408 Snímač polohy vačkového hřídele: zkratovaný k zemi
0409 Snímač polohy vačkového hřídele: otevřený
0412 Snímač polohy vačkového hřídele: Žádný signál
0413 Snímač polohy vačkového hřídele: obrácená polarita
0530 Překročení rychlosti
1015 Čidlo teploty oleje: překročen měřicí rozsah (krátký až kladný, otevřený)
1016 Čidlo teploty oleje: není dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1115 Čidlo teploty paliva: překročen měřicí rozsah (krátký až kladný, otevřený)
1116 Čidlo teploty paliva: není dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1215 Čidlo teploty přeplněného vzduchu: překročen rozsah měření (krátký až kladný,
přestávka)
1216 Čidlo teploty přeplňovaného vzduchu: nebyl dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1315 Senzor atmosférického tlaku: překročen rozsah měření (krátký až kladný, otevřený)
1316 Snímač atmosférického tlaku: nebyl dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1415 Senzor tlaku plnicího vzduchu: překročen rozsah měření (krátký až kladný,
přestávka)
1416 Snímač tlaku plnicího vzduchu: nebyl dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1417 Čidlo tlaku plnicího vzduchu: Měřený parametr obsahuje chybu
1515 Čidlo teploty chladicí kapaliny: překročen rozsah měření (zkrat k
plus přestávka)
1516 Čidlo teploty chladicí kapaliny: Není dosažen rozsah měření (zkrat k
Hmotnost)
1615 Čidlo tlaku oleje: měřicí rozsah překročen (krátký až kladný, otevřený)
1616 Čidlo tlaku oleje: nebyl dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
1617 Čidlo tlaku oleje: měřený parametr není spolehlivý
1818 Vadný obvod smyčky
1820 Zvýšení tlaku vzduchu příliš vysoké
Překročena teplota vzduchu 1822
1873 Rychlost otáčení turbodmychadla má chybu časování.
1875 Příliš velká odchylka tlaku vzduchu
1876 ​​nebyl dosažen plnicí tlak pro brzdění
2020 Tlak oleje příliš nízký
2026 Hladina motorového oleje příliš vysoká nebo příliš nízká.
2122 Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká
2219 Svorka 15 řídicí jednotky MR nebo FR je otevřená
2319 Svorka 50 řídicí jednotky MR nebo FR je otevřená
2415 Snímač rozdílu tlaku paliva je otevřený.
2416 Snímač rozdílu tlaku paliva má zkrat na kladný zkrat na zem
2509 Snímač hladiny oleje: otevřený
2515 Čidlo hladiny oleje: krátké až kladné, měřicí rozsah překročen
2516 Snímač hladiny oleje: zkratovaný k zemi; nebyl dosažen měřicí rozsah
2517 Čidlo hladiny oleje: měřený parametr nespolehlivý
2612 Snímač rychlosti turbíny má otevřený obvod, zkrat na kladný, zkrat na
Hmotnost
2712 Snímač rychlosti turbíny má otevřený obvod, zkrat na kladný, zkrat na
hmotnost (turbína 2)
3015 Čidlo tlaku paliva: překročen rozsah měření (krátký až kladný, otevřený)
3016 Čidlo tlaku paliva: Není dosažen měřicí rozsah (zkrat k zemi)
4024-4048 Interní chyba v řídicí jednotce
4049 Neplatná parametrizace proporcionálního ventilu
4050-4056 Interní chyba v řídicí jednotce
4058 Soubor dat v řídicí jednotce MR se mohl změnit.
4805 Jedno z pístových čerpadel první řady má zkrat k pozitivní hodnotě
4806 Zpětná vazba První pístové čerpadlo má zkrat na kostru
4905 Jedno z pístových čerpadel druhé řady má zkrat k pozitivnímu
4906 Pístová pístová pumpa druhé řady má zkrat k zemi
5026 Válec 1 pístové čerpadlo: ventil neproudí
5027 Plunžrové čerpadlo válce 1: porucha buzení
5028 Válec pístového čerpadla 1: zkrat
5126 Válec pístového čerpadla 2: ventil nemá průtok
5127 Válec pístového čerpadla 2: porucha buzení
5128 Válec pístového čerpadla 2: zkrat
Pístové čerpadlo 5226 3: Ventil nemá průtok
5227 Pístové čerpadlo válce 3: porucha buzení
5228 Válec pístového čerpadla 3: zkrat
5326 Pístové čerpadlo válce 4: ventil nemá průtok
5327 Pístové čerpadlo válce 4: porucha buzení
5328 Válec pístového čerpadla 4: zkrat
5426 Pístové čerpadlo válce 5: ventil není součástí dodávky
5427 Válec pístového čerpadla 5: porucha buzení
5428 Válec pístového čerpadla 5: zkrat
Pístové čerpadlo 5526 6: Ventil nemá průtok
Pístové čerpadlo 5527 6 válce: Porucha buzení
Pístové čerpadlo 5528 6: Zkrat
Pístové čerpadlo 5626 válce 7: Ventil nemá průtok
Píst pístu 5627 7: Porucha buzení
5628 Válec pístového čerpadla 7: zkrat
Pístové čerpadlo 5726 válce 8: Ventil nemá průtok
Pístové čerpadlo válce 5727 8: Porucha buzení
Pístové čerpadlo válce 5728 8: Zkrat
Příruba 6409 má přírubu
6506 Diagnostický kabel odlučovače oleje má zkrat na kostru
6564 Diagnostický kabel odlučovače oleje má otevřený obvod, zkrat na kladný pól
7006 Magnetický ventil 1: nastavení turbodmychadla (zkrat k zemi)
7007 Proporcionální ventil 1 má zkrat k pozitivnímu
7009 Magnetický ventil 1: nastavení turbodmychadla (otevřený okruh)
7106 Elektromagnetický ventil 3: stupeň 1 ventilátoru má zkrat na kostru
7107 Proporcionální ventil 3 má zkrat k pozitivnímu
Elektromagnetický ventil 7109 3: stupeň ventilátoru 1 je otevřený
7112 Magnetický ventil 3: pohon ventilátoru se zvýšeným výkonem, bez otáček ventilátoru
7206 Elektromagnetický ventil 4: stupeň ventilátoru 2 má zkrat na kostru
7207 Proporcionální ventil 4 má zkrat k pozitivnímu
7209 Elektromagnetický ventil 4: stupeň ventilátoru 2 je otevřený
7305 Elektromagnetický ventil 2: brzda dekompresního ventilu má zkrat na kladnou hodnotu
7306 Elektromagnetický ventil 2: Brzda dekompresního ventilu má zkrat na kostru
7307 Proporcionální ventil 2 má zkrat k pozitivnímu
7309 Proporcionální ventil 2 je otevřený.
7317 Elektromagnetický ventil 2: brzda s dekompresním ventilem je otevřená nebo zkratovaná k zemi
7405 Proporcionální ventil 5 má zkrat k pozitivnímu
7408 Proporcionální ventil 5 má zkrat k zemi.
7542 Příliš vysoké napětí baterie
7543 Příliš nízké napětí baterie
7609 Proporcionální ventil 6 je otevřený
7705 Proporcionální ventil první řady má zkrat k pozitivnímu
7708 Proporcionální ventil první řady má zkrat k zemi
7805 Proporcionální ventil druhé řady má zkrat na kladnou hodnotu
7808 Proporcionální ventil druhé řady má zkrat na kostru
8005 Svorka relé spouštěče 50 (krátká až kladná)
8008 Svorka relé spouštěče 50 (zkrat na kostru)
8009 Svorka relé spouštěče 50 (otevřená)
8033 Startovací relé vadné, mechanicky zamrzlé.
8039 Vadné spuštění startéru (závěrečná fáze).
8086 Startér není zapojen
Plunžrová pumpa 9044 1: Omezení volnoběžného klidu
9045 Válec pístového čerpadla 1: vyrovnání jednoho válce omezeno
9144 Válec pístového čerpadla 2: nastavení volnoběhu na volnoběh omezeno
9145 Válec pístového čerpadla 2: vyrovnání jednoho válce omezeno
9244 Válec pístového čerpadla 3: nastavení volnoběhu na volnoběh je omezené
9245 Válcové pístové čerpadlo 3: Vyrovnání jednoho válce je omezeno
9344 Pístové čerpadlo válce 4: nastavení volnoběhu při volnoběhu omezeno
9345 Pístové čerpadlo pro válec 4: vyrovnání jednoho válce omezené
9444 Válec pístového čerpadla 5: nastavení volnoběhu na volnoběh je omezené
9445 Pístové čerpadlo pro válec 5: vyrovnání jednoho válce omezené
Plunžrová pumpa 9544 6: Omezení volnoběžného klidu
Pístové čerpadlo 9545 6 válce: Vyrovnávání jednoho válce je omezeno
9644 Pístové čerpadlo válce 7: nastavení klidového stavu při volnoběhu je omezené
Pístové čerpadlo 9645 Cylinder 7: Vyrovnávání jednoho válce je omezeno
Pístové čerpadlo 9744 s válcem 8: Omezení volnoběžného klidu omezeno
Pístové čerpadlo 9745 s válcem 8: Vyrovnávání jednoho válce je omezené
9846 Náhlé zastavení vyrovnání jednoho válce
9960 Nadměrný počet klíčů
9961 Je aktivována ochranná funkce zabraňující neoprávněnému nastartování motoru, jednotka
Ovládací prvky MR blokovány
9962 Neautorizované blokování startu v MR systému aktivováno
9963 Žádný přenos kódu transpondéru na sběrnici CAN motoru
9964 Žádný přenos kódu transpondéru přes terminál 50
9965 Špatný klíč transpondéru