Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
123   Edc lampa   Kontrolka trvale nesvítí. Zkrat nebo vadné vedení. Zkontrolujte zapojení.
124   Kontrolka studeného startu   Kontrolka trvale nesvítí. Zkrat nebo vadné vedení. Zkontrolujte zapojení.
125   Porucha hlavního relé   Možné problémy po doběhu. Zkrat relé na kladný nebo uzemněný akumulátor. Zkontrolujte kabeláž mezi ECM a baterií.
V případě potřeby relé vyměňte.
126   Napeti baterky   Možné problémy po doběhu. Vadný alternátor nebo baterie. Možný problém s kabeláží. Zkontrolujte zapojení.
Vyměňte regulátor alternátoru nebo baterii Vyměňte alternátor, pokud je to nutné.
127   Elektrický ventil motorové brzdy   Motorová brzda nefunguje. Zkratováno nebo přerušeno relé nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení.
V případě potřeby relé vyměňte.
128   Hlavní relé - zkrat na
baterie
  Možné problémy po doběhu. Zkrat relé na kladný nebo uzemněný akumulátor.
Relé může být vadné.
Zkontrolujte kabeláž mezi ECM a baterií.
V případě potřeby relé vyměňte.
129   Relé kompresoru klimatizace   Možné problémy během po spuštění. Zkrat relé na kladný nebo uzemněný akumulátor.
Relé může být vadné.
Zkontrolujte kabeláž mezi ECM a baterií.
V případě potřeby relé vyměňte.
           
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
12A   Relé pro ventil brzdy motoru   Možné problémy během po spuštění. Zkrat relé na kladný nebo uzemněný akumulátor.
Relé může být vadné.
Zkontrolujte kabeláž mezi ECM a baterií.
V případě potřeby relé vyměňte.
12B   Relé termostartéru 1
(ohřívač)
  Topení nefunguje. Zkratováno nebo přerušeno relé nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení.
V případě potřeby relé vyměňte.
12C   Relé termostartéru 2   Topení nefunguje. Zkratováno nebo přerušeno relé nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení.
V případě potřeby relé vyměňte.
12E   Předběžný / následný ohřev systému řízení (aktivní)   Mřížkový ohřívač
trvale v provozu.
Mřížový ohřívač zkratován na zem. Zkontrolujte zapojení a komponenty.
131   Čidlo teploty chladicí kapaliny   Za řidiče není patrná žádná reakce. Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby senzor vyměňte.
132   Čidlo teploty chladicí kapaliny (test)   Mírné snížení výkonu. Provoz v extrémních podmínkách prostředí nebo nepřesný snímač. Zajistěte, aby motor nepracoval v extrémních podmínkách prostředí.
Zkontrolujte kabeláž a přesnost snímače.
V případě potřeby senzor vyměňte.
133   Čidlo teploty vzduchu zvyšuje vzduch   Mírné snížení výkonu. Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby vyměňte snímač.
134   Snímač plnicího tlaku   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Hodnota obnovení parametru: 2700 mbar.
Zkrat senzoru nebo nepravděpodobný rozdíl mezi tlakem prostředí a tlakem turba. Zkontrolujte zapojení. Zkontrolujte také snímač tlaku prostředí. V případě potřeby senzor vyměňte.
135   Čidlo teploty paliva   Mírné snížení výkonu. Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby vyměňte snímač.
138   Čidlo tlaku oleje   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Hodnota obnovení parametru: 3000 mbar.
Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte kabeláž a hladinu oleje. V případě potřeby senzor vyměňte.
13A   Čidlo teploty oleje   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Hodnota obnovy parametru: jinak teplota chladicí kapaliny (pokud je neporušená)
120 ° C).
Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby senzor vyměňte.
13C   Senzor atmosférické teploty (vlhký?)   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Hodnota obnovení parametru: 40 C.
Zkrat senzoru nebo hodnota nepravděpodobná. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby senzor vyměňte.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
141   Rychlost klikového hřídele   Za řidiče není patrná žádná reakce. Signál přerušen nebo problém s kabeláží.
Instalace senzoru nemusí být správná.
Zkontrolujte zapojení a instalaci. V případě potřeby senzor vyměňte.
142   Motor pracuje pouze se snímačem vačkového hřídele   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Signál přerušen nebo problém s kabeláží.
Instalace senzoru nemusí být správná.
Zkontrolujte zapojení a instalaci. V případě potřeby senzor vyměňte.
143   Snímač vačkového hřídele   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Signál přerušen nebo problém s kabeláží.
Instalace senzoru nemusí být správná.
Zkontrolujte zapojení a instalaci. V případě potřeby senzor vyměňte.
144   Porucha mezi snímačem setrvačníku a vačkovým hřídelem   Za řidiče není patrná žádná reakce. Signál přerušen nebo problém s kabeláží.
Instalace setrvačníku a snímače časování může být nesprávná.
Zkontrolujte zapojení a instalaci obou senzorů.
145   Relé ventilátoru   Žádná reakce
vnímatelné řidičem.
Vypněte ventilátor.
Vadný pohon zkratu nebo ventilátoru. Zkontrolujte kabeláž a ovladač ventilátoru.
V případě potřeby pohon vyměňte.
148   Relé kompresoru klimatizace   Klimatizace trvale vypnutá. Zkratovaný kabeláž nebo relé. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby relé vyměňte.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
149   Palivo předehřívacího relé
Filtr
  Ohřívač filtru nefunguje. Zkratovaný kabeláž nebo ohřívač filtru. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby vyměňte ohřívač filtru.
151   Válec vstřikovače 1   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 1. Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
152   Vstřikovací válec 2   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 2. Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
153   Vstřikovací válec 3   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 3 Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
149   Předehřívací reléové palivo
Filtr
  Ohřívač filtru nefunguje. Zkratovaný kabeláž nebo ohřívač filtru. Zkontrolujte zapojení. V případě potřeby vyměňte ohřívač filtru.
151   Válec vstřikovače 1   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 1. Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
152   Vstřikovací válec 2   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 2. Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
153   Vstřikovací válec 3   Motor běží na 5 válcích. Elektrický problém vstřikovače č. 3 Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm). Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a EDC-konektor.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
154   Vstřikovací válec 4   Motor běží na 5 válcích Elektrický problém vstřikovače č. 4 Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm).
Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
155   Vstřikovací válec 5   Motor běží na 5 válcích Elektrický problém vstřikovače č. 5 Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm).
Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
156   Vstřikovací válec 6   Motor běží na 5 válcích Elektrický problém vstřikovače č. 6 Zkontrolujte správné utažení utahovacích momentů konektorů na elektromagnetickém ventilu vstřikovače (1,36 - 1,92 Nm).
Zkontrolujte integritu cívky vstřikovače a vadný injektor vyměňte. Pokud je cívka integrální, zkontrolujte zapojení mezi elektromagnetickým ventilem a konektorem EDC.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
161   Vstřikovací válec 1 / zkrat   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v injektorové cívce. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
162   Vstřikovací válec 2 / zkrat   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v cívce vstřikovače. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
163   Vstřikovací válec 3 / zkrat   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v cívce vstřikovače. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
164   Vstřikovací válec 4 / zkrat   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v cívce vstřikovače. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
165   Vstřikovací válec 5 / zkrat   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v cívce vstřikovače. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
166   Injecto r Cylinder 6 / short-Circuit   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný zkrat ve spojích.
Možný problém v cívce vstřikovače. Možný problém v řídicí jednotce.
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
167   Vstřikovací válec 1 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém s kontrolou
jednotka (kondenzátor).
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
168   Vstřikovací válec 2 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém v řídicí jednotce (kondenzátoru). Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
169   Vstřikovací válec 3 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém s kontrolou
jednotka (kondenzátor).
Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
16A   Válec vstřikovače 4 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém v řídicí jednotce (kondenzátoru). Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
16B   Vstřikovací válec 5 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém v řídicí jednotce (kondenzátoru). Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
16C   Válec vstřikovače 6 / otevřený okruh   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru (nebo interně odpojen). Možný problém v řídicí jednotce (kondenzátoru). Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
16D   Probíhá test komprese     Probíhá test komprese. Po provedení zkoušky komprese klíč vypněte (doběh).
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
16E   Minimální počet injekcí
Nebyl
dosáhl: zastavte motor
  Více než 2 injektory nepracují.   Podívejte se na jednotlivé poruchy vstřikovačů.
171   Lavička 1cc   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru. Vstřikovače zkratovány. Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
173   Lavička 2cc   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nefunguje. Možný problém s připojením injektoru. Vstřikovače zkratovány. Zkontrolujte zapojení. Možný interní problém také v ECM. V případě potřeby vyměňte injektor.
17C   Lavice 1
kontrola vstřikovačů (interní ECU)
  Jeden nebo více vstřikovačů (banka 1 nebo banka 2) nemusí fungovat. Porucha v řídicí jednotce. Vyměňte řídicí jednotku motoru.
189   Egr power St. Short To batt.   Řidič nevnímá žádnou poruchu. EGR nefunguje. Zkrat nebo vadný akční člen EGR. Zkontrolujte zapojení.
V případě potřeby vyměňte aktuátor EGR.
191   Ovládání akčního členu turbíny Elektro-ventil   Slabý výkon Vadný ovladač VGT nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení a pohon VGT.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
192   TURBÍNA ACTUATO R KONTROLA ELEKTRICKÉHO VENTILU KRÁTKÝ OKRUH POZITIVNÍ   Slabý výkon Vadný ovladač VGT nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení a pohon VGT.
193   SNÍMAČ REVERZACE TURBÍNOVÉHO KOLA   Slabý výkon Ucpaný vzduchový filtr nebo nepravděpodobný signál snímače otáček turbíny. Zkontrolujte vzduchový filtr a zkontrolujte parametry spojené s turbínou provedením silniční zkoušky (získání parametru).
198   PORUCHA NEJMÉNĚ DVA Z NÁSLEDUJÍCÍCH SENZORŮ G: TURBÍNOVÁ RYCHLOST, BOOTOVÝ TLAK A VÝTLAK PLYNU   Slabý výkon Signál snímače je nepravděpodobný. Senzor může být vadný. Určete, která součást turbíny způsobila problém.
199   TURBO- NABÍJEČKA KONTROLA POSILOVÁNÍ TLAKU (PCR)   Slabý výkon Může být vadný turbo senzor nebo akční člen. Vzduchový filtr může být ucpaný. Zkontrolujte turbínové senzory a akční člen (sběr parametrů). Zkontrolujte, zda není ucpaný vzduchový filtr.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
19A   RYCHLOST TURBÍNY PŘEKROČUJE KAŽDÝ POVOLENÝ ROZSAH   Slabý výkon Může být vadný turbo senzor nebo akční člen. Vzduchový filtr může být ucpaný. Zkontrolujte turbínové senzory a akční člen (sběr parametrů). Zkontrolujte, zda není ucpaný vzduchový filtr.
19B   TURBÍNA PŘEKROČENÁ (PORUCHA SE NEZOBRAZUJE, POKUD JE ZPŮSOBENA NÍZKÝM TLAKEM ATMOSPERI C)   Slabý výkon Ucpaný vzduchový filtr nebo nepravděpodobný signál snímače otáček turbíny. Zkontrolujte vzduchový filtr a zkontrolujte parametry spojené s turbínou provedením silniční zkoušky (získání parametru).
19F   CHYBA SNÍMAČE NOx   Řidič nevnímá žádný účinek. Signál snímače je nepravděpodobný. Senzor Nox může být vadný. Zkontrolujte snímač Nox.
1A5   Časový limit zprávy CAN
DM1DCU
  Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v Denoxtronicu (na lince CAN). Zkontrolujte zapojení.
Zkontrolujte a opravte jakékoli poruchy v řídicí jednotce Denoxtronic.
1A6   Časový limit zprávy CAN SCR1   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek nevyhovuje
schopný.
Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz řídicí jednotky Denoxtronic.
1AE   SNÍMAČ VLHKOSTI   Řidič nevnímá žádný účinek. Zkratovaný nebo vadný snímač. Zkontrolujte zapojení V případě potřeby vyměňte snímač.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
1AF   VÁŽNÁ PORUCHA OBD OD DENOXTRONU IC (Blikající světlo EOBD)   Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v systému dávkování AdBlue. Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou.
1B1   CHYBA ON CAN CONTROLLE RA   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek není vhodný. Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte odpory svorek.
1B2   CHYBA ONCAN CONTROLLE RB   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek není vhodný. Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte odpory svorek.
1B3   CHYBA ZAPNUTO CAN RIADÍ RC   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek není vhodný. Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte odpory svorek.
1B4   ČASOVÝ VÝSTUP MŮŽE ZPRÁVA BC2EDC1   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek není vhodný. Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz BC.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
1B5   ČASOVÝ VÝSTUP MŮŽE ZPRÁVU VM2EDC   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN.
Odpor svorek není vhodný.
Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz VCM.
1B7   CHYBA ZPRÁV MŮŽE PŘI PŘENOSU ZAPNOUT   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN.
Odpor svorek není vhodný.
Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz ECM.
1B9   CHYBA SVĚTLA EOBD SPRAVOVANÉHO CLUSTEREM)   Řidič nevnímá žádný účinek. Kontrolka MIL / Body Controller vadná. Projděte si průvodce řešením problémů Body Controller a zkontrolujte linku CAN.
1BA   ČASOVÝ VÝSTUP MŮŽE ZOBRAZIT DASH DISPLEJ   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z VCM jsou nekonzistentní. Projděte si průvodce řešením problémů VCM a zkontrolujte linku CAN.
1BC   ČASOVÝ VÝSLEDEK MŮŽE ZPRÁVU ZATÍM   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z VCM nejsou konzistentní. Projděte si průvodce řešením problémů VCM a zkontrolujte linku CAN.
1BD   ČASOVÝ VÝSTUP MŮŽE ZPRÁVU CCVS   Řidič nevnímá žádný účinek. CAN zprávy z VCM nebo BC
nekonzistentní.
Projděte si průvodce řešením problémů VCM / BC a zkontrolujte linku CAN.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
1C2   CHYBOVÁ ZPRÁVA MŮŽE ETC1   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z ETC (převodovky) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení ETC s linkou CAN.
1C3   ČASOVÝ VÝSLEDEK PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁVY TC01   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN od TCO nejsou konzistentní. Zkontrolujte spojení TCO s linkou CAN.
1C6   CHYBOVÁ ZPRÁVA MŮŽE TSC1PE   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
1C8   CHYBOVÁ ZPRÁVA MŮŽE TSC1VE   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
1D1   CHYBA MONITORINU G PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy s elektrickým rušením nebo vnitřní řídicí jednotkou. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1D2   CHYBA MONITORINU G PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Špatné programování řídicí jednotky / blikání Možná interní chyba. Přeprogramujte centrální jednotku. Pokud se chyba opakuje, v případě potřeby vyměňte centrální jednotku.
1D3   CHYBA MONITORINU G PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Špatné programování řídicí jednotky / blikání Možná interní chyba. Přeprogramujte centrální jednotku. Pokud se chyba opakuje, v případě potřeby vyměňte centrální jednotku.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
1D4   CHYBA MONITORINU G PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Vnitřní porucha ECU. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1D5   CHYBA MONITOROVÁNÍ ŘÍZENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Vnitřní porucha ECU. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1D6   VNITŘNÍ CHYBA ECU (TPU)   Deaktivace řídicí jednotky. Vadné elektronické rušení nebo řídicí jednotka. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1D8   CHYBA MONI TORINGU ECU PŘEKROČENÍ   Řidič nevnímá žádný účinek. Vnitřní porucha ECU. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1E+2   IMOBILIZÉR   Motor se nespustí. Problém v řízení CAN nebo v řídicí jednotce imobilizéru. Zkontrolujte, zda je správně připojena řídicí jednotka imobilizéru. Během nouzového postupu zadejte PIN kód imobilizéru.
1E+3   CHYBA VNITŘNÍHO MONI TORINGU ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Vnitřní porucha ECU. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
1E+4   CHYBA VNITŘNÍHO MONITORINU ECU G   Řidič nevnímá žádný účinek. Vnitřní porucha ECU. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ECU.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možný Způsobit Opravná akce
1E+5   PORUCHA NAPÁJENÍ SENZORŮ (12V)   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou. Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby vyměňte řídicí jednotku.
1E+6   NAPÁJENÍ SENZORU 1   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby vyměňte řídicí jednotku.
1E+7   NAPÁJENÍ SENZORU 2   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby zkontrolujte ECU.
1E+8   NAPÁJENÍ SENZORU 3   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby vyměňte řídicí jednotku.
1E+9   CHYBA MONITORINU PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby vyměňte řídicí jednotku.
1EA   CHYBA MONITORINU PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Zkontrolujte napětí baterie nebo spojení s ECM. V případě potřeby vyměňte řídicí jednotku.
1EB   SNÍMAČ TLAKU ATMOSPHERI C.   Řidič nevnímá žádný účinek. Nadměrné / nedostatečné napětí baterie nebo možný problém s vnitřní řídicí jednotkou Změnit ECU.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
1FA   PŘÍLIŠ VYSOKÝ POČET REGENERATI ONS POPTÁVKA   Řidič nevidí žádnou reakci. Bylo provedeno příliš mnoho regenerací filtru. Filtr pevných částic může být ucpaný. Zkontrolujte filtr.
1FB   PERMANENTNÍ RIGENERÁTY NA ČÁSTI PÁSU   Řidič nevidí žádnou reakci. Katalyzátor není nainstalován nebo poškozený. Vizuálně zkontrolujte katalyzátor.
1FC   PRVNÍ SNÍMAČ VYTLAČENOU PLYNOVOU TEPLOTU E   Řidič nevidí žádnou reakci. Poškozené nebo nesprávně namontované snímače teploty. Zkontrolujte informace a stav senzorů.
21F   PŘÍLIŠ VYSOKÁ ÚČINNOST SYSTÉMU KATALYZÁTORU   Za řidiče není patrná žádná reakce. Cívka akčního členu je vadná nebo není ve stanovených tolerančních mezích. Zkontrolujte stav akčního členu.
225   PŘERUŠENÍ D PO PŘERUŠENÍ   Mírné snížení výkonu. Řídicí jednotka se vypíná obecným spínačem namísto klíčem (k15). Možný problém v hlavním relé nebo připojení. Zkontrolujte zapojení a poté vyměňte hlavní relé.
228   HLAVNÍ RELÉ
- KRÁTKÝ OKRUH K UZEMNĚNÍ
  Mírné snížení výkonu. Zkrat v hlavním relé nebo vadné relé. Zkontrolujte kabeláž mezi baterií a ECM a poté vyměňte hlavní relé.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
232   TEST ABSOLUTNÍHO SNÍMAČE CHLAZENÍ TEPLOTY   Mírné snížení výkonu Nesprávné nastavení extrémních podmínek prostředí nebo snímače. Zajistěte, aby motor pracoval v nekritických podmínkách. Zkontrolujte připojení a přesnost připojení snímače. V případě potřeby senzor vyměňte.
238   NÍZKÝ TLAK OLEJE   Mírné snížení výkonu Chybně seřízené čidlo nebo závady v mazacím systému. Zkontrolujte připojení a přesnost připojení snímače. Zkontrolujte mazací systém.
23A   OLEJOVÉ TEPLOTY JSOU NAD NORMÁLNÍMI   Mírné snížení výkonu Chybně seřízené čidlo nebo závady v mazacím systému. Zkontrolujte připojení a přesnost připojení snímače. Zkontrolujte mazací systém.
27C   KONTROLA VSTŘIKOVAČE 2 (VNITŘNÍ ECU)   Jeden nebo více injektorů (banka 1 nebo banka 2) nemusí fungovat Porucha v řídicí jednotce. Vyměňte řídicí jednotku motoru.
292   TURBÍNOVÝ REGULÁTOR ACTUATO R REGULACE ELEKTROVÉHO NÍZKÉHO OKRUHU
PŘÍZEMNÍ
  Slabý výkon Vadný ovladač VGT nebo kabeláž. Zkontrolujte zapojení a pohon VGT.
2A6   Časový limit zprávy CAN SCR2   Řidič nevnímá žádný účinek Problém v Denoxtronicu
(na lince CAN).
Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou. Zkontrolujte zapojení.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
2AF   VÁŽNÁ PORUCHA EOBD OD DENOXTRO NIC (Bliká EOBD
SVĚTLO)
  Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v systému dávkování AdBlue. Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou.
2B4   ČASOVÝ VÝSTUP MŮŽE ZPRÁVA BC2EDC2   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN.
Odpor svorek není vhodný.
Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz BC.
2C6   ČASOVÝ VÝSTUP PASIVNÍHO ZPRÁVY CAN TSC1-PE   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
2C8   CHYBOVÁ ZPRÁVA MŮŽE TSC1VR   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
2C9   CHYBOVÁ ZPRÁVA LZE NAČASOVAT   Řidič nevnímá žádný účinek. CAN zprávy
od TC
(tachograf) nekonzistentní.
Zkontrolujte připojení tachografu k vedení CAN.
2D3   CHYBA MONITORINU G PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Špatné programování řídicí jednotky / blikání Možná interní chyba. Přeprogramujte centrální jednotku. Pokud se chyba opakuje, v případě potřeby vyměňte centrální jednotku.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
2FF   CHYBA KONTROLA KRITICKÉ DOBY ŘEDĚNÍ OLEJE   Mírné snížení výkonu Olej byl příliš zředěný. Vyměňte motorový olej.
392   ELEKTROVENTIL ŘÍZENÍ TURBÍNOVÉHO POHONU   Slabý výkon Spojení je poškozeno. Nadměrné napětí baterie (přehřátí ECU). Zkontrolujte připojení VGT a pohon.
3AF   VÁŽNÁ PORUCHA OBD OD DENOXTRONU IC (Blikající světlo EOBD)   Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v systému dávkování AdBlue. Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou.
3C8   ČASOVÝ VÝSTUP PASIVNÍHO ZPRÁVY CAN TSC1-VE   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
3C9   CHYBOVÁ ZPRÁVA MŮŽE HRDV   Řidič nevnímá žádný účinek. Nesprávná konfigurace CAN. Vadné připojení CAN. Odpor svorek není vhodný. Zkontrolujte kabelové vedení CAN. Zkontrolujte zapojení a provoz BC.
3D3   CHYBA MONITOROVÁNÍ PŘEKROČENÍ ECU   Řidič nevnímá žádný účinek. Špatné programování řídicí jednotky / blikání Možná interní chyba. Přeprogramujte centrální jednotku. Pokud se chyba opakuje, v případě potřeby vyměňte centrální jednotku.
DTC FMI Vadná součást Typ poruchy Viditelná porucha Možná příčina Opravná akce
3FA   REGENEROVAT ION POPTÁVKA ČÍSLO 2   Řidič nevnímá žádný účinek. Příliš mnoho
provedené regenerace.
Zkontrolujte filtr pevných částic a poruchy senzorů.
4AF   VÁŽNÁ PORUCHA OBD OD DENOXTRO NIC (Blikající světlo EOBD)   Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v systému dávkování AdBlue. Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou.
4C8   ČASOVÝ VÝSTUP PASIVNÍHO ZPRÁVY CAN TSC1-VR   Řidič nevnímá žádný účinek. Zprávy CAN z TCU (Transmission Control Unit) jsou nekonzistentní. Zkontrolujte spojení TCU s linkou CAN.
4FA   REGENEROVAT ION POPTÁVKA ČÍSLO 3   Řidič nevnímá žádný účinek. Příliš mnoho
provedené regenerace.
Zkontrolujte filtr pevných částic a poruchy senzorů.
5AF   ZPRÁVA DM1DCU SPN5   Řidič nevnímá žádný účinek. Problémy v systému dávkování AdBlue. Zkontrolujte poruchy v Denoxtronicu a nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů s řídicí jednotkou.