Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SAE J1939 SPN SAE J1939 FMI Svítilna
Barva
MIL
Svítilna
Stav
Popis J1939 SPN / FMI Chyba
Kód
Popis Cummins
27 2 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 Údaje o poloze ventilu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
1228 Poloha ventilu EGR - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
27 4 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 Napětí polohy ventilu pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj
2272 Obvod polohy ventilu EGR - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
51 2 Oranžová Pevný Údaje o poloze 1 škrticí klapky motoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3542 Snímač polohy akčního členu škrticí klapky sání motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
51 3 Oranžová Pevný Škrticí ventil motoru, 1 místo napětí nad normální hodnotou nebo zkratované k vysokému zdroji 3539 Obvod snímače polohy ovladače škrticí klapky sání motoru - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
51 4 Oranžová Pevný Škrticí ventil motoru, 1-polohové napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 3541 Obvod snímače polohy ovladače škrticí klapky sání motoru - Napětí je nižší než normální hodnota nebo zkratováno na nízký zdroj
81 16 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Sací tlak filtru pevných částic (použijte SPN 3609) Údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 2754 Tlak sání filtru pevných částic motoru - údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
84 2 Žádný Pevný Údaje o rychlosti vozidla na základě kola jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 241 Rychlost vozidla na základě kola - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
84 9 Oranžová Pevný Rychlost vozidla na základě kol Abnormální rychlost aktualizace 3526 Rychlost vozidla na základě kola - abnormální rychlost aktualizace
84 10 Oranžová Žádný Abnormální rychlost změny rychlosti vozidla na základě kola 242 Byla zjištěna neoprávněná manipulace s obvodem snímače rychlosti vozidla - Abnormální rychlost změny
84 19 Oranžová Pevný Rychlost vozidla na základě kola přijala síťová data chybně 3525 Rychlost vozidla na základě kola - chybně přijatá síťová data
91 2 Červené Pevný Údaje o poloze pedálu akcelerátoru 1 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1242 Čidlo polohy pedálu akcelerátoru nebo páky 1 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
91 3 Červené Pevný Poloha pedálu akcelerátoru 1 napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 131 Obvod snímače 1 pedálu akcelerátoru nebo polohy páky - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
91 4 Červené Pevný Poloha pedálu akcelerátoru 1 napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 132 Obvod snímače 1 pedálu akcelerátoru nebo polohy páky - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
91 8 Červené Pevný Poloha pedálu akcelerátoru 1 Abnormální frekvence nebo šířka nebo doba pulzu 4289 Frekvence obvodu snímače pedálu akcelerátoru nebo polohy páky 1 - Abnormální frekvence nebo šířka nebo perioda pulzu
91 9 Červené Pevný Poloha pedálu akcelerátoru 1 Abnormální rychlost aktualizace 3326 SAE J1939 Multiplexed Accelerator Pedal or Lever Sensor System - Abnormal update rate
91 19 Oranžová Žádný Poloha pedálu akcelerátoru 1 Chyba v síti 287 Systém multiplexovaného akcelerátoru SAE J1939 nebo pákový senzorový systém - došlo k chybě v síti
91 19 Červené Pevný Poloha pedálu akcelerátoru 1 Chyba v síti 1515 Systém multiplexovaného akcelerátoru SAE J1939 nebo pákový senzorový systém - došlo k chybě v síti
95 16 Oranžová Žádný Údaje o rozdílovém tlaku palivového filtru motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 2372 Diferenční tlak palivového filtru
- Data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
97 3 Oranžová Žádný Napětí indikátoru vody v palivu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 428 Obvod snímače indikátoru vody v palivu - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
97 4 Oranžová Žádný Napětí indikátoru vody v palivu je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 429 Obvod snímače indikátoru vody v palivu - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
97 15 Udržovat
ance
Žádný Údaje indikátoru vody v palivu platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejmenší úroveň 418 Indikátor vody v palivu - údaje platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejmenší úroveň
97 16 Oranžová Žádný Údaje indikátoru vody v palivu platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká hladina 1852 Indikátor vody v palivu - údaje platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká hladina
100 1 Červené Žádný Údaje o tlaku motorového oleje platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 415 Tlak v pušce motorového oleje - údaje platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejvyšší úroveň
100 2 Žádný Pevný Údaje o tlaku motorového oleje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 435 Tlak v pušce motorového oleje - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
100 3 Žádný Pevný Napětí v motorovém oleji je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 135 Tlak pušky motorového oleje 1
Obvod snímače - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
100 4 Žádný Pevný Napětí motorového oleje pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 141 Tlak pušky motorového oleje 1
Obvod snímače - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
100 18 Oranžová Žádný Údaje o tlaku motorového oleje platné, ale níže Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 143 Tlak v pušce motorového oleje - údaje platné, ale  Pod normálním provozním rozsahem - mírně těžká úroveň
101 0 Červené Žádný Údaje o tlaku v klikové skříni motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 556 Tlak v klikové skříni - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň
101 2 Žádný Pevný Údaje o tlaku v klikové skříni motoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1942 Tlak v klikové skříni - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
101 3 Žádný Pevný Napětí v klikové skříni motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 1843 Tlak v okruhu klikové skříně - napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
101 4 Žádný Pevný Napětí v klikové skříni motoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 1844 Obvod tlaku v klikové skříni - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
101 15 Udržovat
ance
Žádný Údaje o tlaku v klikové skříni motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 1974 Tlak v klikové skříni - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
101 16 Oranžová Žádný Údaje o tlaku v klikové skříni motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 555 Tlak v klikové skříni - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
102 2 Žádný Pevný Údaje o tlaku v sacím potrubí motoru č. 1 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2973 Tlak v sacím potrubí 1 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
102 3 Žádný Pevný Sací potrubí motoru č. 1
Tlakové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
122 Obvod snímače tlaku v sacím potrubí 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
102 4 Žádný Pevný Sací potrubí motoru č. 1
Napětí pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
123 Obvod snímače tlaku sběrného sacího potrubí 1 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
102 10 Oranžová Pevný Abnormální rychlost změny tlaku v sacím potrubí motoru č. 1 3361 Tlak v sacím potrubí 1 - abnormální rychlost změny
102 16 Žádný Pevný Sací potrubí motoru č. 1
Údaje o tlaku platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
124 Tlak v sacím potrubí 1 - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
102 17 Oranžová Pevný Sací potrubí motoru č. 1
Údaje o tlaku platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
4616 Tlak v sacím potrubí 1 - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
102 18 Oranžová Pevný Sací potrubí motoru č. 1
Údaje o tlaku platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
125 Tlak v sacím potrubí 1 - data platná, ale Pod normálním provozním rozsahem - mírně těžká úroveň
103 2 Oranžová Žádný Údaje o rychlosti 1 turbodmychadla motoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 686 1 rychlost turbodmychadla - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
103 15 Žádný Žádný 1 rychlostní údaje turbodmychadla motoru platné, ale nad normální provozní rozsah - nejméně závažná úroveň 2288 1 rychlost turbodmychadla - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
103 16 Oranžová Pevný 1 rychlostní údaje turbodmychadla motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 595 1 rychlost turbodmychadla - data platná, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
103 18 Oranžová Pevný Údaje o rychlosti 1 turbodmychadla platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 687 1 rychlost turbodmychadla - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
105 0 Červené Žádný Teplotní data sacího potrubí motoru 1 platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 155 Teplota sacího potrubí 1 - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň
105 2 Žádný Pevný Sací potrubí motoru 1
Chybné, přerušované nebo nesprávné údaje o teplotě
436 Teplota sacího potrubí 1 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
105 3 Žádný Pevný Teplotní napětí sacího potrubí motoru 1 nad normální hodnotou nebo zkratované k vysokému zdroji 153 Obvod snímače teploty sběrného sacího potrubí 1
- Napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
105 4 Žádný Pevný Teplotní napětí sacího potrubí motoru 1 je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 154 Obvod snímače teploty sběrného sacího potrubí 1
- Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
105 15 Žádný Žádný Sací potrubí motoru 1
Údaje o teplotě platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
2964 Teplota sacího potrubí 1 - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
105 18 Oranžová Pevný Sací potrubí motoru 1
Údaje o teplotě platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
3385 Teplota sacího potrubí 1 - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
108 2 Žádný Pevný Údaje o barometrickém tlaku jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 295 Barometrický tlak - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
108 3 Žádný Pevný Napětí barometrického tlaku nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 221 Obvod snímače barometrického tlaku - napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
108 4 Žádný Pevný Napětí barometrického tlaku pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 222 Obvod snímače barometrického tlaku - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
110 0 Červené Žádný Údaje o teplotě chladicí kapaliny motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 151 Teplota chladicí kapaliny motoru - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - Nejtěžší úroveň
110 2 Žádný Pevný Údaje o teplotě chladicí kapaliny motoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 334 Teplota chladicí kapaliny motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
110 3 Žádný Pevný Napětí chladicí kapaliny motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 144 Teplota chladicí kapaliny motoru 1
Obvod snímače - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
110 4 Žádný Pevný Napětí chladicí kapaliny motoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 145 Teplota chladicí kapaliny motoru 1
Obvod snímače - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
110 15 Žádný Žádný Údaje o teplotě chladicí kapaliny motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 2963 Teplota chladicí kapaliny motoru - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
110 16 Oranžová Žádný Údaje o teplotě chladicí kapaliny motoru platné, ale
Nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
146 Teplota chladicí kapaliny motoru - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
110 18 Žádný Žádný Údaje o teplotě chladicí kapaliny motoru platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 2789 Teplota chladicí kapaliny motoru - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
110 31 Oranžová Žádný Stav teploty chladicí kapaliny motoru existuje 2646 Teplota chladicí kapaliny motoru - podmínka existuje
110 31 Žádný Žádný Stav teploty chladicí kapaliny motoru existuje 2659 Teplota chladicí kapaliny motoru - podmínka existuje
111 1 Červené Žádný Data hladiny chladicí kapaliny motoru 1 jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 235 Hladina chladicí kapaliny - Data jsou platná, ale pod normálním
provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
111 3 Žádný Pevný Napětí hladiny chladicí kapaliny motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 195 Obvod snímače hladiny chladicí kapaliny 1 - napětí vyšší než normální, nebo
zkratován na vysoký zdroj
111 4 Žádný Pevný Napětí hladiny chladicí kapaliny motoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 196 Obvod snímače hladiny chladicí kapaliny 1 - Napětí je nižší než normální hodnota nebo zkratováno na nízký zdroj
111 17 Udržovat
ance
Žádný Údaje o hladině chladicí kapaliny motoru jsou platné, ale níže
Normální provozní rozsah - nejméně závažná úroveň
2448 Hladina chladicí kapaliny - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- Nejméně závažná úroveň
111 18 Oranžová Žádný Údaje o hladině chladicí kapaliny motoru jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 197 Hladina chladicí kapaliny - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
111 18 Žádný Pevný Data hladiny chladicí kapaliny motoru 1 jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3366 Hladina chladicí kapaliny - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
157 0 Červené Žádný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Údaje o tlaku platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 449 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň
157 2 Oranžová Žádný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Údaje o tlaku jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 554 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
157 3 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Tlakové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 451 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Obvod snímače tlaku - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
157 4 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1, tlakové napětí nižší než normální, nebo zkratované na nízký zdroj 452 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Obvod snímače tlaku - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
157 7 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1, tlakový mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení 755 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
157 15 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Údaje o tlaku platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 4727 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
157 16 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Údaje o tlaku platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 553 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
157 18 Oranžová Pevný Údaje o tlaku dávkovací lišty vstřikovače motoru 1 platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 559 Dávkovací lišta vstřikovače 1
Tlak - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
167 1 Červené Žádný Údaje o potenciálu (napětí) systému nabíjení platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 598 Napětí systému elektrického nabíjení - Data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - Nejtěžší úroveň
167 16 Oranžová Žádný Údaje o potenciálu (napětí) systému nabíjení platné, ale nad normálním provozním rozsahem
- středně těžká úroveň
596 Napětí systému elektrického nabíjení - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- středně těžká úroveň
167 18 Oranžová Žádný Údaje o potenciálu (napětí) systému nabíjení platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- středně těžkou úrovní
597 Napětí systému elektrického nabíjení - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- středně těžká úroveň
168 16 Oranžová Žádný Potenciál baterie / příkon 1 Data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 442 Baterie 1 napětí - data platná, ale výše
Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
168 17 Oranžová Pevný Potenciál baterie / příkon 1 Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 3724 Napětí baterie 1 - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
168 18 Oranžová Žádný Potenciál baterie / Vstup energie 1 Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- středně těžká úroveň
441 Napětí baterie 1 - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
171 2 Žádný Pevný Údaje o teplotě okolního vzduchu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2398 Teplota okolního vzduchu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
171 3 Žádný Pevný Napětí okolního vzduchu nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 249 Teplota okolního vzduchu
Obvod snímače 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
171 4 Žádný Pevný Napětí okolního vzduchu je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 256 Teplota okolního vzduchu
Obvod snímače 1 - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
171 9 Oranžová Pevný Abnormální rychlost aktualizace okolního vzduchu 3531 Teplota okolního vzduchu - abnormální rychlost aktualizace
171 19 Oranžová Žádný Teplota okolního vzduchu přijata síťová data chybně 3532 Teplota okolního vzduchu - data sítě byla přijata omylem
173 18 Oranžová Pevný Údaje o teplotě výfukových plynů motoru platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 4611 Teplota výfukových plynů motoru - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
174 2 Oranžová Pevný Údaje o teplotě paliva motoru 1 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 535 Teplota paliva v motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
175 0 Červené Žádný Teplota motorového oleje 1 Data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 214 Teplota motorového oleje - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - Nejtěžší úroveň
175 2 Žádný Pevný Údaje o teplotě motorového oleje 1 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 425 Teplota motorového oleje - údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
175 3 Žádný Pevný Teplota motorového oleje 1 napětí nad normální hodnotou nebo zkratovaná na vysoký zdroj 212 Obvod snímače teploty motorového oleje 1 - napětí nad
normální nebo zkratovaný na vysoký zdroj
175 4 Žádný Pevný Teplota motorového oleje 1 napětí pod normální hodnotou, nebo zkrat na nízký zdroj 213 Čidlo teploty motorového oleje
1 Obvod - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
175 16 Oranžová Žádný Teplota motorového oleje 1 Data platná, ale Nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 421 Teplota motorového oleje - údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
188 16 Oranžová Pevný Otáčky motoru při volnoběhu, bod 1 (konfigurace motoru), údaje platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3715 Otáčky motoru při volnoběhu - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
188 18 Oranžová Pevný Otáčky motoru při volnoběhu, bod 1 (konfigurace motoru), data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3716 Otáčky motoru při volnoběhu - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
190 0 Červené Žádný Údaje o otáčkách motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
234 Otáčky / poloha klikového hřídele motoru - data platná, ale nad normální provozní rozsah
- nejtěžší úroveň
190 2 Žádný Pevný Údaje o otáčkách motoru nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 689 Otáčky / poloha klikového hřídele motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
190 2 Žádný Pevný Údaje o otáčkách motoru nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2321 Otáčky / poloha klikového hřídele motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
190 16 Oranžová Žádný Údaje o otáčkách motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 2468 Rychlost / poloha klikového hřídele motoru - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
191 9 Žádný Pevný Rychlost výstupního hřídele převodovky Abnormální rychlost aktualizace 3328 Rychlost výstupního hřídele převodovky
- abnormální rychlost aktualizace
191 19 Žádný Pevný Rychlost výstupního hřídele přenosu přijata chybná síťová data 3418 Rychlost výstupního hřídele přenosu - chybně přijatá síťová data
237 13 Oranžová Pevný Identifikační číslo vozidla vypršelo z kalibrace 4517 Identifikační číslo vozidla - mimo kalibraci
251 2 Udržovat
ance
Pevný Časová data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 319 Hodiny reálného času - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
251 10 Oranžová Neobvyk lá doba změny solidního času 3492 Hodiny reálného času - abnormální rychlost změny
411 2 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Údaje o rozdílovém tlaku
Chybné, přerušované nebo nesprávné
1866 Diferenční tlak recirkulace výfukových plynů - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
411 3 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Napětí rozdílového tlaku nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 2273 Obvod snímače diferenčního tlaku recirkulace výfukových plynů - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
411 4 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Napětí diferenciálního tlaku je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 2274 Obvod snímače diferenčního tlaku recirkulace výfukových plynů - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
412 2 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Údaje o teplotě nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1867 Teplota recirkulace výfukových plynů - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
412 3 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Napětí teploty nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 2375 Obvod snímače teploty recirkulace výfukových plynů - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
412 4 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 teplotní napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
2376 Obvod snímače teploty recirkulace výfukových plynů - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
412 15 Žádný Žádný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Údaje o teplotě platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 2961 Teplota recirkulace výfukových plynů - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejméně závažná úroveň
412 16 Oranžová Žádný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 Teplotní údaje platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 2962 Teplota recirkulace výfukových plynů - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
521 12 Oranžová Žádný Údaje o poloze brzdového pedálu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 4526 Údaje o poloze brzdového pedálu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
558 9 Červené Pevný Plynový pedál 1 Nízký volnoběžný spínač Abnormální rychlost aktualizace 3528 Přepínač pro ověření nečinnosti pedálu akcelerátoru nebo páky - abnormální rychlost aktualizace
558 19 Červené Pevný Plynový pedál 1 Nízký volnoběžný spínač Přijal síťová data chybně 3527 Přepínač pro ověření nečinnosti pedálu akcelerátoru nebo páky - došlo k chybě v síti
563 9 Oranžová Žádný Protiblokovací systém brzd (ABS), aktivní abnormální rychlost aktualizace 3488 Řídicí jednotka protiblokovacího systému brzd (ABS) - abnormální rychlost aktualizace
563 31 Žádný Žádný Aktivní stav protiblokovacího systému brzd (ABS) existuje 4215 Aktivní protiblokovací systém brzd (ABS) - existuje podmínka
597 9 Oranžová   Abnormální rychlost aktualizace brzdového spínače 3327 Obvod brzdového spínače - abnormální rychlost aktualizace
612 2 Červené Pevný Diagnostický kód systému č. 2 Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 115 Magnetická rychlost / poloha motoru ztracena Oba dva signály - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
626 3 Oranžová Žádný Start motoru Povolte zařízení 1 napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 2738 Start Enable Device 1 Circuit (Ether Injection) - Napětí nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj
626 4 Oranžová Žádný Start motoru Povolte zařízení o 1 napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj 2739 Start Enable Device 1 Circuit (Ether Injection) - Napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj
629 12 Červené Pevný Řadič č. 1 Špatné inteligentní zařízení nebo součást 111 Kritická interní porucha řídicího modulu motoru - špatné inteligentní zařízení nebo součást
629 12 Žádný Pevný Řadič č. 1 Špatné inteligentní zařízení nebo součást 343 Varování řídicího modulu motoru Interní porucha hardwaru - špatné inteligentní zařízení nebo součást
630 12 Oranžová Žádný Kalibrační paměť špatná
Inteligentní zařízení nebo součást
346 Software pro kalibraci paměťového modulu řídicího modulu motoru - špatné inteligentní zařízení nebo
součástka
630 12 Červené Pevný Kalibrační paměť špatná
Inteligentní zařízení nebo součást
3697 Kalibrační paměť řídicího modulu motoru - špatné inteligentní zařízení nebo součást
633 31 Oranžová Pevný Podmínka řízení a ovládání pohonu motoru 1 existuje 2311 Obvod elektronického regulačního ventilu vstřikování paliva - podmínka existuje
639 9 Oranžová Žádný Síť J1939 # 1, primární síť vozidla (dříve datový odkaz SAE J1939) Abnormální rychlost aktualizace 285 Chyba časového limitu multiplexování SAE J1939 PGN - abnormální rychlost aktualizace
639 9 Žádný Žádný Síť J1939 # 1, primární síť vozidla (dříve datový odkaz SAE J1939) Abnormální rychlost aktualizace 427 Datový odkaz SAE J1939 - abnormální rychlost aktualizace
639 13 Oranžová Žádný Síť J1939 # 1, primární síť vozidla (dříve datový spoj SAE J1939) mimo kalibraci 286 Chyba konfigurace multiplexování SAE J1939 - mimo kalibraci
641 7 Oranžová Pevný Pohon turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru č. 1
Mechanický systém nereaguje nebo není
nastaven
2387 Obvod ovladače pohonu VGT (motor) - mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
641 9 Červené Pevný Akční člen turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru č. 1 Abnormální rychlost aktualizace 2636 Obvod ovladače aktuátoru VGT - abnormální rychlost aktualizace
641 11 Oranžová Pevný Akční člen turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru č. 1 Kořen Příčina není známa 2198 Obvod ovladače aktuátoru VGT - hlavní příčina není známa
641 12 Červené Pevný Akční člen turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru č. 1 Špatné inteligentní zařízení nebo součást 2634 Ovladač ovladače VGT - špatné inteligentní zařízení nebo součást
641 13 Oranžová Pevný Pohon č. 1 turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru mimo kalibraci 1898 Ovladač aktuátoru VGT - mimo kalibraci
641 13 Červené Pevný Pohon č. 1 turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru mimo kalibraci 2449 Ovladač aktuátoru VGT - mimo kalibraci
641 15 Oranžová Žádný Údaje o pohonu č. 1 turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru, platné, ale nad normální provozní rozsah - nejméně závažná úroveň 1962 Přehřátí ovladače VGT ovladače (vypočítaná) - Data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
641 31 Červené Pevný Podmínka č. 1 turbodmychadla s proměnnou geometrií motoru existuje 2635 Obvod ovladače aktuátoru VGT - podmínka existuje
647 3 Žádný Žádný Spojka ventilátoru motoru 1 Výstupní napětí ovladače zařízení nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 2377 Řídicí obvod ventilátoru - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
647 4 Žádný Žádný Spojka ventilátoru motoru 1 Výstupní napětí ovladače zařízení pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 245 Řídicí obvod ventilátoru - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
651 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru č. 01 proud pod normálním nebo přerušeným obvodem 322 Obvod solenoidu řidiče vstřikovače, válec 1 - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
651 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 01
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1139 Válec solenoidu řidiče vstřikovače 1 - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
652 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru # 02 proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 331 Obvod solenoidového ovladače válce vstřikovače 2 - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
652 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 02
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1141 Válec elektromagnetu řidiče vstřikovače 2 - Mechanický systém nereaguje nebo je nastavený
653 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru # 03 proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 324 Obvod solenoidu řidiče, válec 3 vstřikovače - Proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
653 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 03
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1142 Válec solenoidu řidiče vstřikovače 3 - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
654 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru č. 04 proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 332 Obvod solenoidového ovladače válce vstřikovače 4 - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
654 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 04
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1143 Válec solenoidu řidiče vstřikovače 4 - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
655 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru # 05 proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 323 Obvod solenoidu řidiče vstřikovače 5, obvod - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
655 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 05
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1144 Válec solenoidu řidiče vstřikovače 5 - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
656 5 Žádný Pevný Válec vstřikovače motoru # 06 aktuální pod normálním nebo otevřeným obvodem 325 Obvod solenoidu řidiče vstřikovače 6, obvod - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
656 7 Oranžová Pevný Válec vstřikovače motoru # 06
Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1145 Válec elektromagnetu řidiče vstřikovače 6 - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
677 3 Oranžová Žádný Napětí relé motoru spouštěče motoru je normální nebo zkratované na vysoký zdroj 584 Obvod řidiče relé startéru - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
677 4 Oranžová Žádný Napětí relé motoru spouštěče motoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 585 Obvod řidiče relé startéru - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
723 2 Žádný Pevný Údaje o otáčkách motoru 2 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 778 Snímač rychlosti / polohy vačkového hřídele motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
723 2 Žádný Pevný Údaje o otáčkách motoru 2 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2322 Snímač rychlosti / polohy vačkového hřídele motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
723 7 Oranžová Pevný Mechanický systém otáček motoru 2 nereaguje nebo je mimo seřízení 731 Otáčky / poloha vačkového hřídele a vychýlení klikového hřídele - Mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
729 3 Oranžová Pevný Řidič ohřívače nasávaného vzduchu Napětí č. 1 nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 2555 Ohřívač nasávaného vzduchu do motoru 1
Obvod - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
729 4 Oranžová Pevný Řidič ohřívače nasávaného vzduchu Napětí č. 1 pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 2556 Ohřívač nasávaného vzduchu do motoru 1
Obvod - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
729 5 Oranžová Pevný Řidič ohřívače nasávaného vzduchu # 1 Proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 383 Ohřívač nasávaného vzduchu do motoru 1
Obvod - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
748 9 Oranžová Žádný Abnormální rychlost aktualizace retardéru výstupu 3641 Retardér výstupu přenosu - abnormální rychlost aktualizace
862 3 Oranžová Žádný Napětí topného okruhu č. 09 je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 3733 Obvod ohřívače filtru odvzdušnění klikové skříně - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
862 4 Oranžová Žádný Napětí topného okruhu č. 09 je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 3734 Obvod ohřívače filtru odvzdušnění klikové skříně - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
974 3 Červené Žádný Napětí polohy pedálu dálkového akcelerátoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 133 Obvod snímače 1 dálkového akcelerátoru nebo snímače polohy páky - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
974 4 Červené Žádný Napětí polohy pedálu dálkového akcelerátoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 134 Obvod snímače 1 dálkového akcelerátoru nebo snímače polohy páky - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
974 19 Červené Žádný Dálkový pedál polohy pedálu přijal síťová data chybně 288 Systém multiplexního dálkového akcelerátoru SAE J1939 nebo systému snímače polohy páky - došlo k chybě v síti
1072 3 Oranžová Žádný Napětí brzdy motoru (komprese) č. 1 je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 2182 Řidič aktuátoru motorové brzdy 1
Obvod - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
1072 4 Oranžová Žádný Napětí brzdy motoru (kompresi) č. 1 je nižší než normální, nebo zkratováno na nízký zdroj 2183 Řidič aktuátoru motorové brzdy 1
Obvod - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1073 3 Oranžová Žádný Napětí brzdy motoru (komprese) č. 2 je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 2367 Obvod výstupu ovladače ovladače motorové brzdy 2 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
1073 4 Oranžová Žádný Napětí brzdy motoru (komprese) č. 2 je nižší než normální, nebo zkratováno na nízký zdroj 2363 Výstup ovladače akčního členu motorové brzdy 2 Obvod - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1075 3 Oranžová Žádný Elektrické zvedací čerpadlo motoru na palivo v motoru Napájecí napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 2265 Elektrické zvedací čerpadlo pro obvod dodávky paliva do motoru - napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
1075 4 Oranžová Žádný Elektrické zvedací čerpadlo motoru pro napájecí napětí motoru pod normální, nebo zkratované na nízký zdroj 2266 Elektrické zvedací čerpadlo pro obvod dodávky paliva do motoru - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1081 7 Oranžová Pevný Motor čeká na spuštění Mechanický systém lampy nereaguje nebo je mimo nastavení 3494 Kontrolka čekání na spuštění motoru - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
1081 9 Oranžová Pevný Engine Wait to Start Lamp Abnormal Update Rate 3555 Kontrolka čekání na spuštění motoru - abnormální rychlost aktualizace
1081 19 Oranžová Pevný Motor čeká na spuštění Kontrolka přijala síťová data chybně 3556 Kontrolka čekání na spuštění motoru - chybně přijata síťová data
1081 31 Oranžová Pevný Stav motoru čeká na spuštění 4252 Kontrolka čekání na spuštění motoru - podmínka existuje
1136 2 Žádný Žádný Chybné, přerušované nebo nesprávné údaje o teplotě ECU motoru 699 Teplota ECU motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
1136 3 Žádný Žádný Teplotní napětí ECU motoru nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 697 Obvod snímače teploty ECU motoru - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
1136 4 Žádný Žádný Teplotní napětí ECU motoru pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 698 Obvod snímače teploty ECU motoru - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1172 2 Žádný Pevný Turbodmychadlo motoru 1
Údaje o teplotě nasávání kompresoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
693 Teplota nasávaného vzduchu kompresoru 1 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
1172 3 Žádný Pevný Turbodmychadlo motoru 1
Napětí sání kompresoru nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
691 Obvod vstupní teploty kompresoru turbodmychadla 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
1172 4 Žádný Pevný Turbodmychadlo motoru 1
Napětí na vstupu do kompresoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj
692 Obvod vstupní teploty kompresoru turbodmychadla 1 - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1176 1 Červené Pevný Turbodmychadlo motoru 1
Údaje o tlaku sání kompresoru platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň
3348 Sací tlak kompresoru turbodmychadla 1 - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
1176 18 Oranžová Žádný Turbodmychadlo motoru 1 Údaje o sacím tlaku kompresoru platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 629 Sací tlak kompresoru turbodmychadla 1 - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
1209 2 Žádný Pevný Údaje o tlaku výfukových plynů motoru jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2554 Tlak výfukových plynů 1 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
1209 3 Žádný Pevný Napětí tlaku výfukových plynů motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 2373 Čidlo tlaku výfukových plynů 1
Obvod - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
1209 4 Žádný Pevný Napětí tlaku výfukových plynů motoru pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 2374 Čidlo tlaku výfukových plynů 1
Obvod - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1209 16 Oranžová Žádný Údaje o tlaku výfukových plynů motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 2764 Tlak výfukového plynu 1 - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
1209 18 Oranžová Pevný Tlak výfukových plynů motoru 1
Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
4728 Tlak výfukových plynů - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
1213 9 Oranžová Žádný Kontrolka funkční poruchy Abnormální rychlost aktualizace 3535 Kontrolka funkční poruchy - abnormální rychlost aktualizace
1239 16 Oranžová Pevný Únik paliva z motoru 1, data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 4726 Únik paliva z motoru - údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
1267 3 Oranžová Žádný Vypnutí nečinnosti Příslušenství vozidla Napětí obvodu relé řidiče je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 338 Nečinné vypnutí vozidla
Příslušenství Relé Driver Circuit
- Napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
1267 4 Oranžová Žádný Vypnutí nečinnosti Příslušenství vozidla Napětí obvodu relé řidiče je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 339 Nečinné vypnutí vozidla
Příslušenství Relé Driver Circuit
- Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
1322 31 Oranžová Pevný Vynechání jiskry při zapalování u více válců 1718 Selhání motoru u více válců - existuje podmínka
1323 31 Oranžová Pevný Válec vynechání jiskry při zapalování # 1 Podmínka existuje 1654 Válec vynechání jiskry při zapalování 1 - Podmínka existuje
1324 31 Oranžová Pevný Válec pro vynechání jiskry při zapalování motoru č. 2 Existuje 1655 Válec vynechání jiskry při zapalování 2 - podmínka existuje
1325 31 Oranžová Pevný Válec vynechání jiskry při zapalování # 3 Stav existuje 1656 Válec vynechání jiskry při zapalování 3 - podmínka existuje
1326 31 Oranžová Pevný Válec vynechání jiskry při zapalování # 4 1657 Válec vynechání jiskry při zapalování 4 - Podmínka existuje
1327 31 Oranžová Pevný Válec vynechání jiskry při zapalování # 5 Podmínka existuje 1658 Válec vynechání jiskry při zapalování 5 - Podmínka existuje
1328 31 Oranžová Pevný Válec pro vynechání jiskry při zapalování motoru č. 6 Existuje 1659 Válec vynechání jiskry při zapalování 6 - Podmínka existuje
1347 3 Žádný Pevný Napětí natlakování sestavy č. 1 palivového čerpadla motoru je normální nebo zkratované na vysoký zdroj 272 Sestava natlakování palivového čerpadla motoru 1, obvod - napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
1347 4 Žádný Pevný Napětí pod tlakem sestavy # palivového čerpadla motoru pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 271 Tlakovací sestava palivového čerpadla motoru 1, obvod - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
1347 7 Oranžová Žádný Mechanický systém natlakování palivového čerpadla motoru č. 1 nereaguje nebo je mimo nastavení 281 Sestava natlakování palivového čerpadla motoru 1 - Mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
1349 3 Oranžová Pevný Dávkovací kolejnice vstřikovače motoru 2 Tlakové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 483 Dávkovací lišta vstřikovače 2
Obvod snímače tlaku - Napětí vyšší než normální nebo zkratované k vysokému zdroji
1349 4 Oranžová Pevný Dávkovací kolejnice vstřikovače motoru 2
Napětí pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
484 Dávkovací lišta vstřikovače 2
Obvod snímače tlaku - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
1378 31 Udržovat
ance
Žádný Stav intervalu výměny motorového oleje existuje 649 Interval výměny motorového oleje - podmínka existuje
1569 31 Oranžová Žádný Podmínka snížení momentu ochrany motoru existuje 3714 Snížení točivého momentu ochrany motoru
- Podmínka existuje
1590 2 Žádný Žádný Data adaptivního tempomatu jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 784 Adaptivní režim tempomatu - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
1623 9 Žádný Žádný Otáčky výstupního hřídele tachografu Abnormální rychlost aktualizace 3186 Rychlost výstupního hřídele tachografu
- Abnormální rychlost aktualizace
1623 19 Žádný Žádný Rychlost výstupního hřídele tachografu Chybná data sítě 3213 Rychlost výstupního hřídele tachografu
- Chybná přijatá síťová data
1632 14 Oranžová Pevný Funkce omezení točivého momentu motoru Zvláštní pokyny 2998 Funkce omezení točivého momentu motoru - zvláštní pokyny
1634 13 Oranžová Žádný Číslo pro ověření kalibrace mimo kalibraci 2416 Kontrolní součet paměti pro kalibraci řídicího modulu motoru - mimo kalibraci
1675 31 Žádný Žádný Podmínka režimu spouštěče motoru existuje 3737 Ochrana proti přehřátí v režimu spouštění motoru - podmínka existuje
1761 1 Oranžová Žádný Následná úprava 1 Údaje o hladině nádrže na kapalinu výfukového plynu jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
1673 Následná úprava 1 Hladina nádrže na kapalinu výfukového plynu - Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - Nejtěžší hladina
1761 3 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového plynu Napětí na úrovni nad normální, nebo zkratované na vysoký zdroj 1669 Následná úprava 1 Obvod snímače hladiny nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině
- Napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
1761 4 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Napětí na úrovni nádrže na kapalinu výfukového oleje je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 1668 Následná úprava 1 Obvod snímače hladiny nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině
- Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
1761 5 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Proud hladiny nádrže na kapalinu výfukového oleje pod normálním nebo přerušeným okruhem 4679 Následná úprava 1 Obvod snímače hladiny nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině
- Proud pod normálním nebo přerušeným obvodem
1761 6 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Proud hladiny nádrže na kapalinu z výfukového plynu nad normálním nebo uzemněným okruhem 4738 Následná úprava 1 Obvod snímače hladiny nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině
- Proud nad normálním nebo uzemněným obvodem
1761 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Hladina nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu, abnormální rychlost změny 4769 Dodatečná úprava 1 Senzor hladiny nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu - abnormální rychlost změny
1761 11 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Kořen v nádrži na kapalinu ve výfukovém plynu Kořen Příčina není známa 4739 Následná úprava 1 Senzor hladiny nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině - hlavní příčina není známa
1761 13 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Nádrž na kapalinu ve výfukovém plynu je mimo kalibraci 4732 Dodatečná úprava 1 Senzor hladiny nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu - mimo kalibraci
1761 17 Udržovat
ance
Žádný Dodatečná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového plynu Údaje o úrovni platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 3497 Následná úprava 1 Hladina nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu - Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - Nejméně vysoká hladina
1761 18 Udržovat
ance
Žádný Následná úprava 1 Údaje o hladině nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká hladina 3498 Následná úprava 1 Úroveň nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká hladina
1818 31 Žádný Žádný Aktivní stav ROP Brake Control existuje 3374 Ovládání brzdy proti převrácení aktivní - podmínka existuje
2623 3 Oranžová Pevný Akcelerátorový pedál č. 1, napětí 2 nad normálním napětím nebo zkrat na vysoký zdroj 1239 Obvod snímače 2 pedálu akcelerátoru nebo polohy páky - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
2623 4 Oranžová Pevný Napětí akcelerátoru # 1, kanál 2, napětí pod normální hodnotou, nebo zkrat na nízký zdroj 1241 Obvod snímače 2 pedálu akcelerátoru nebo polohy páky - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
2623 8 Oranžová Pevný Plynový pedál č. 1, kanál 2, abnormální frekvence nebo šířka nebo doba pulzu 4149 Frekvence obvodu snímače pedálu akcelerátoru nebo polohy páky 2 - Abnormální frekvence nebo šířka nebo perioda pulzu
2629 15 Žádný Žádný Turbodmychadlo motoru 1
Údaje o výstupní teplotě kompresoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
2347 Výstupní teplota kompresoru turbodmychadla (vypočítaná) - údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
2633 7 Žádný Žádný Motor s proměnnou geometrií turbodmychadla (VGT) 1 Poloha trysky Mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení 3616 Poloha trysky motoru VGT - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
2634 3 Oranžová Pevný Napětí výkonového relé nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 1776 Obvod ovladače napájecího relé - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
2634 4 Oranžová Pevný Napětí výkonového relé pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 1777 Obvod budiče výkonového relé - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
2789 15 Žádný Žádný Údaje o teplotě nasávaného turbínového motoru 1 vypočtené turbodmychadlem platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 2346 Teplota sání turbíny turbodmychadla - údaje platné, ale nad normální provozní rozsah
- Nejméně závažná úroveň
2789 16 Žádný Žádný Vypočítané údaje o teplotě nasávaného turbíny 1 turbodmychadla platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 2451 Teplota sání turbíny turbodmychadla - údaje platné, ale nad normální provozní rozsah
- Středně těžká úroveň
2791 5 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 (EGR1), řídicí proud ventilu pod normálním nebo přerušeným obvodem 2349 Řídicí obvod ventilu EGR - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
2791 6 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru 1 (EGR1) Řídicí proud ventilu nad
normálním nebo uzemněným obvodem
2353 Řídicí obvod ventilu EGR - proud nad normálním nebo uzemněným obvodem
2791 7 Oranžová Žádný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 (EGR1) Mechanický systém ovládání ventilu nereaguje nebo je mimo seřízení
2357 Řídicí obvod ventilu EGR - mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
2791 13 Oranžová Pevný Řízení ventilu recirkulace výfukových plynů 1 (EGR1) mimo kalibraci 1896 Regulátor EGR ventilu - mimo kalibraci
2791 15 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 (EGR1) Data ovládání ventilu platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
1961 Přehřátí řídicího obvodu ventilu EGR
- Data jsou platná, ale přesahují normální provozní rozsah
- Nejméně závažná úroveň
2797 13 Žádný Žádný Skupina vstřikovačů motoru 1 mimo kalibraci 2765 Banka vstřikovače motoru, řada 1, čárové kódy
- Došlo k kalibraci
2978 9 Oranžová Žádný Odhadované parazitické ztráty motoru
- Procento abnormální rychlosti točivého momentu
3838 Odhadované parazitické ztráty motoru - procento točivého momentu - abnormální rychlost aktualizace
3031 2 Žádný Pevný Následná úprava Údaje o teplotě nádrže na kapalinu ve výfukovém systému jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1679 Dodatečná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3031 3 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí nádrže na kapalinu z výfukové kapaliny je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 1678 Dodatečná úprava 1 Čidlo teploty nádrže na kapalinu ve výfukovém potrubí
- Napětí vyšší než normální nebo zkratované na vysoký zdroj
3031 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí teploty nádrže na kapalinu výfukového oleje je nižší než normální nebo zkratováno na nízký zdroj 1677 Dodatečná úprava 1 Čidlo teploty nádrže na kapalinu ve výfukovém potrubí
- Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
3031 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového plynu Teplotní proud pod normálním nebo otevřeným obvodem 4682 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty nádrže na kapalinu z výfukové kapaliny - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
3031 6 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukové kapalině nad normálním nebo uzemněným okruhem 4736 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty nádrže na kapalinu z výfukové kapaliny - proud nad normálním nebo uzemněným okruhem
3031 9 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu, abnormální rychlost aktualizace 4572 Následná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu - abnormální rychlost aktualizace
3031 11 Oranžová Pevný Následné ošetření 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém potrubí Kořen Příčina není známa 4737 Následná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém potrubí - hlavní příčina není známa
3031 13 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu mimo kalibraci 4731 Dodatečná úprava 1 Čidlo teploty nádrže na kapalinu ve výfukovém potrubí
- Došlo k kalibraci
3058 10 Oranžová Pevný Abnormální rychlost změny systému EGR 3389 Systém recirkulace výfukových plynů motoru (EGR) - abnormální rychlost změny
3058 16 Oranžová Pevný Data monitoru systému EGR jsou platná, ale výše Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3383 Systém recirkulace výfukových plynů motoru (EGR) - data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3058 18 Oranžová Pevný Data monitoru systému EGR jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3382 Systém recirkulace výfukových plynů motoru (EGR) - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3060 18 Žádný Pevný Data monitoru chladicího systému motoru jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3243 Monitorování systému chlazení motoru
- Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3216 2 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Data o příjmu NOx jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 3228 Dodatečná úprava 1 Senzor NOx - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3216 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí NOx na vstupu pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 1885 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače NOx sání - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3216 9 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Příjem NOx Abnormální rychlost aktualizace 3232 Dodatečná úprava 1 Senzor NOx - abnormální rychlost aktualizace
3216 10 Oranžová Pevný Následné ošetření 1 Příjem NOx Abnormální rychlost změny 3725 Dodatečná úprava 1 Senzor NOx - abnormální rychlost změny
3216 13 Oranžová Žádný Následná úprava 1 Příjem NOx z kalibrace 3718 Dodatečná úprava 1 Příjem NOx - mimo kalibraci
3216 16 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Data o selektivní katalytické redukci NOx jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3726 Dodatečná úprava 1 Příjem NOx - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3216 20 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Data o příjmu NOx kolísala vysoko 3748 Dodatečná úprava 1 Senzor NOx - data nejsou racionální - driftují vysoko
3218 2 Žádný Pevný Následná úprava 1 Údaje o stavu napájení snímače nasávaného plynu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3682 Dodatečná úprava 1 Napájení snímače NOx sání - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3226 2 Žádný Pevný Následná úprava 1 Výstupní data NOx nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 1694 Dodatečná úprava 1 Výstupní senzor NOx - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3226 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Výstupní napětí NOx pod normálem, nebo zkratováno na nízký zdroj 1887 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače NOx na výstupu - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3226 9 Žádný Pevný Následná úprava 1 Výstup NOx Abnormální rychlost aktualizace 2771 Dodatečná úprava 1 Výstupní senzor NOx - abnormální rychlost aktualizace
3226 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Výstup NOx Abnormální rychlost změny 3545 Dodatečná úprava 1 Výstupní senzor NOx - abnormální rychlost změny
3226 13 Oranžová Žádný Následná úprava 1 výstup NOx mimo kalibraci 3717 Dodatečná úprava 1 Výstupní senzor NOx - mimo kalibraci
3226 20 Oranžová   Dodatečná úprava 1 Výstup NOx Data kolísala vysoko 3749 Dodatečná úprava 1 Výstupní senzor NOx - data nejsou racionální - vysoká
3228 2 Žádný Pevný Následná úprava 1 Údaje o stavu napájení snímače výstupního plynu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3681 Dodatečná úprava 1 Napájení snímače NOx na výstupu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3242 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Filtr pevných částic Údaje o teplotě nasávaného plynu platné, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
3311 Následná úprava 1 Teplota nasávaného filtru pevných částic - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - Nejtěžší úroveň
3242 2 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu filtrem pevných částic jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3318 Následná úprava 1 Teplota nasávaného filtru pevných částic - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3242 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí teploty nasávaného plynu na filtru pevných částic nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 3317 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného filtru pevných částic - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3242 4 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí teploty nasávaného plynu na filtru pevných částic nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj 3316 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného filtru pevných částic - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
3242 15 Oranžová Pevný Dodatková úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu filtrem pevných částic platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 3254 Dodatečná úprava 1 Teplota nasávání filtru pevných částic - údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah
- Nejméně závažná úroveň
3242 16 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu filtrem pevných částic platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3253 Dodatečná úprava 1 Teplota nasávání filtru pevných částic - údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah
- Středně těžká úroveň
3246 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Filtr pevných částic
Údaje o teplotě výstupního plynu platné, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
3312 Dodatečná úprava 1 Výstupní teplota filtru pevných částic - údaje jsou platné, ale výše normální provozní dosah - nejtěžší úroveň
3246 2 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Údaje o teplotě výstupního plynu z filtru pevných částic jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3322 Dodatečná úprava 1 Výstupní teplota filtru pevných částic - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3246 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Výstupní napětí výstupního plynu filtru pevných částic nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 3319 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače výstupní teploty filtru pevných částic - Napětí nad normál nebo zkrat na vysoký zdroj
3246 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstupní napětí plynu na výstupu z filtru pevných částic pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj 3321 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače teploty výstupního filtru pevných částic - Napětí pod normálem nebo zkrat na nízký zdroj
3246 15 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě výstupního plynu z filtru pevných částic platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 3256 Dodatečná úprava 1 Výstupní teplota filtru pevných částic - údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah
- Nejméně závažná úroveň
3246 16 Červené Žádný Následná úprava 1 Údaje o teplotě výstupního plynu z filtru pevných částic platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3255 Dodatečná úprava 1 Výstupní teplota filtru pevných částic - údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah
- Středně těžká úroveň
3251 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o rozdílovém tlaku filtru pevných částic jsou platné, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň 1922 Čištění pevných částic následného zpracování
Diferenční tlak filtru - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň
3251 2 Žádný Pevný Následná úprava 1 Údaje o rozdílovém tlaku filtru pevných částic jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1883 Čidlo diferenčního tlaku filtru pevných částic pro následnou úpravu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3251 3 Žádný Pevný Následná úprava 1 Napětí diferenciálního tlaku filtru pevných částic nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 1879 Obvod snímače diferenčního tlaku filtru pevných částic - dodatečné zpracování - Napětí nad normálem nebo zkrat na vysoký zdroj
3251 4 Žádný Pevný Následná úprava 1 Napětí diferenciálního tlaku filtru pevných částic pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj 1881 Obvod snímače rozdílu tlaků pevných částic filtru pevných částic - Napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
3251 15 Žádný Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o rozdílovém tlaku filtru pevných částic jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 2639 Čištění pevných částic následného zpracování
Diferenční tlak filtru - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
3251 16 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o rozdílovém tlaku filtru pevných částic jsou platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 1921 Čištění pevných částic následného zpracování
Diferenční tlak filtru - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3361 2 Žádný Pevný Následná úprava Údaje o dávkovací jednotce výfukové kapaliny nafty jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2976 Následná úprava 1 Teplota dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3361 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí dávkovací jednotky kapaliny výfukové kapaliny vznětového motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 3558 Dodatečná úprava 1 Dávkovací jednotka kapaliny výfukového plynu - napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
3361 4 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí dávkovací jednotky kapaliny výfukové kapaliny nafty je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 3559 Dodatečná úprava 1 Dávkovací jednotka kapaliny výfukového plynu - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
3361 12 Žádný   Následná úprava 1 jednotka dávkování kapaliny z výfukového systému nafty je špatné inteligentní zařízení nebo součást 1681 Dodatečná úprava 1 Dávkovací jednotka kapaliny výfukového plynu - špatné inteligentní zařízení nebo součást
3362 31 Žádný Pevný Dodatečná úprava stavu Vstupní řádky dávkovací jednotky kapaliny výfukové kapaliny existují 1682 Dodatečná úprava 1 Vstupní řádky dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu - podmínka existuje
3363 3 Žádný Pevný Následná úprava 1 Napětí ohřívače nádrže na kapalinu výfukového plynu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 1683 Následná úprava 1 Ohřívač nádrže na kapalinu z výfukové kapaliny
- Napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
3363 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí ohřívače nádrže na kapalinu výfukového oleje je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 1684 Následná úprava 1 Ohřívač nádrže na kapalinu z výfukové kapaliny
- Napětí je nižší než normální hodnota nebo zkratováno na nízký zdroj
3363 7 Žádný Pevný Následná úprava 1 Mechanický systém ohřívače nádrže na kapalinu z výfukových kapalin nereaguje nebo je mimo nastavení 3242 Dodatečná úprava 1 Ohřívač nádrže na kapalinu z výfukového systému - Mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
3363 16 Žádný Pevný Dodatečná úprava Údaje o ohřívači nádrže na kapalinu z výfukových plynů jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 1713 Dodatečná úprava 1 Ohřívač nádrže na kapalinu z výfukových plynů - údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
3363 18 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o ohřívači nádrže na kapalinu z výfukových plynů jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 1712 Dodatečná úprava 1 Ohřívač nádrže na kapalinu z výfukových plynů - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3364 0 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o kvalitě nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu platné, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň 3879 Kvalita následného zpracování výfukové kapaliny - Údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah
- Nejtěžší úroveň
3364 1 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o kvalitě nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 3866 Kvalita následného zpracování výfukové kapaliny - Údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Nejtěžší úroveň
3364 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava Údaje o kvalitě nádrže na kapalinu ve výfukovém systému jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3878 Kvalita následného ošetření výfukové kapaliny - Údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
3364 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí v kvalitě nádrže na kapalinu z výfukového plynu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 1686 Obvod snímače kvality kapaliny výfukové kapaliny pro následnou úpravu - Napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
3364 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového plynu Kvalitní napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 1685 Obvod snímače kvality kapaliny ve výfukové kapalině pro následnou úpravu - Napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
3364 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Proud jakosti nádrže na kapalinu z výfukového oleje pod normálním nebo přerušeným okruhem 4741 Obvod snímače kvality kapaliny výfukové kapaliny pro následnou úpravu - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
3364 6 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Proud jakosti nádrže na kapalinu výfukového oleje nad normálním nebo uzemněným okruhem 4742 Obvod snímače kvality kapaliny výfukové kapaliny pro následnou úpravu - proud nad normálním nebo uzemněným obvodem
3364 7 Oranžová Pevný Následné zpracování 1 Mechanický systém nádrže na kapalinu výfukového oleje neodpovídá nebo je mimo nastavení 3876 Kvalita následného ošetření výfukové kapaliny Senzor - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
3364 9 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Kvalita nádrže na kapalinu z výfukového plynu, abnormální rychlost aktualizace 3868 Kvalita následného zpracování výfukové kapaliny - neobvyklá rychlost aktualizace
3364 10 Oranžová Žádný Následné ošetření 1 Nádrž na kapalinu ve výfukovém systému s neobvyklou rychlostí změny 4277 Kvalita následného ošetření výfukové kapaliny - neobvyklá rychlost změny
3364 11 Oranžová Žádný Následné zpracování 1 Kořen nádrže na kapalinu výfukového oleje Kořen Příčina není známa 1715 Následná úprava Kvalita kapaliny ve výfukovém plynu - hlavní příčina není známa
3364 12 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového systému, kvalita špatného inteligentního zařízení nebo součásti 3877 Čidlo kvality výfukové kapaliny pro následnou úpravu výfukových plynů - špatné inteligentní zařízení nebo součást
3364 13 Oranžová Pevný Dodatečná úprava Kvalita nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu mimo kalibraci 1714 Kvalita následného zpracování Kvalita kapaliny ve výfukovém plynu - mimo kalibraci
3364 18 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o kvalitě nádrže na kapalinu ve výfukovém plynu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3867 Kvalita následného zpracování výfukové kapaliny - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
3364 19 Oranžová Žádný Následná úprava 1 Nádrž na kapalinu z výfukového systému s kapalinou přijala síťová data chybně 4241 Kvalita následného zpracování kvality kapaliny ve výfukovém plynu - chybně přijata síťová data
3464 3 Červené Pevný Ovladač škrticí klapky motoru 1
Řídicí příkazové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
175 Obvod ovladače ovladače elektronické škrticí klapky - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
3464 4 Červené Pevný Ovladač škrticí klapky motoru 1
Řídicí řídicí napětí je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj
176 Obvod ovladače elektronického ovladače škrticí klapky
- napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3464 7 Červené Pevný Ovladač škrticí klapky motoru 1
Mechanický systém řízení a zabezpečení nereaguje nebo je mimo seřízení
177 Elektronický ovladač ovládání škrticí klapky - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
3480 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Tlak paliva 1 Údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1926 Čidlo tlaku paliva pro následnou úpravu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3480 3 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Tlak paliva 1 Napětí nad normální hodnotou nebo Zkrat na vysoký zdroj 1927 Obvod snímače tlaku paliva pro následnou úpravu - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3480 4 Žádný Pevný Následná úprava 1 Tlak paliva 1 napětí pod normální hodnotou, nebo zkrat na nízký zdroj 1928 Obvod snímače tlaku paliva pro následnou úpravu - Napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
3480 17 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Tlak paliva 1
Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
2881 Čidlo tlaku paliva pro následnou úpravu - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
3481 16 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o rychlosti paliva platné, ale
Nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
2778 Palivo pro následnou úpravu paliva - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3482 2 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o aktivaci paliva jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1925 Ventil pro uzavření následného ošetření paliva 1 - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3482 3 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Palivo Aktivujte napětí akčního členu nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 1923 Obvod uzavíracího ventilu paliva pro dodatečnou úpravu 1 - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
3482 4 Žádný Pevný Následná úprava 1 Napětí aktivace paliva aktivováno pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj 1924 Obvod uzavíracího ventilu paliva pro následnou úpravu - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3482 7 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Mechanický systém aktivátoru aktivace paliva neodpovídá nebo je mimo nastavení 1963 Ventil pro dodatečnou úpravu paliva, uzavírací ventil 1 - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
3482 16 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o aktivaci paliva povolena, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 4568 Ventil pro uzavření následného zpracování paliva - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- středně těžká hladina
3490 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí akčního členu čisticího vzduchu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 3224 Obvod akčního členu čisticího vzduchu pro následnou úpravu - napětí
nad normální nebo zkratovaný na vysoký zdroj
3490 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí akčního členu čisticího vzduchu je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 3223 Obvod akčního členu čisticího vzduchu pro následnou úpravu - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3490 7 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Mechanický systém pohonu čisticího vzduchu nereaguje nebo je mimo nastavení 3225 Servopohon čisticího vzduchu pro následnou úpravu
- Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
3509 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 1 Napětí nad normální, nebo zkratované na vysoký zdroj 386 Obvod napájení snímače 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3509 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 1 Napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 352 Obvod napájení snímače 1 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3510 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 2 Napětí nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 227 Obvod snímače 2 - napětí nad normálem nebo zkratované k vysokému zdroji
3510 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 2 Napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 187 Obvod snímače 2 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3511 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 3 Napětí nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 239 Napájení senzoru 3, obvod - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3511 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 3 Napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 238 Obvod snímače 3 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3512 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 4 Napětí nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 2185 Napájení snímače 4, obvod - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3512 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 4 Napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 2186 Obvod snímače 4 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3513 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 5 napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 1695 Napájení senzoru 5 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3513 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 5 napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 1696 Napájení senzoru 5 - Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
3514 3 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 6 napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 515 Obvod snímače 6 - napětí nad normálem nebo zkratované k vysokému zdroji
3514 4 Žádný Pevný Napájecí napětí snímače 6 napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 516 Obvod snímače 6 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3515 2 Oranžová Žádný Následná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 4242 Dodatková úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3515 3 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 4233 Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3515 4 Oranžová Žádný Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 napětí pod normální hodnotou nebo zkrat na nízký zdroj 4234 Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 - Napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj
3515 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Proud pod normálním nebo přerušeným okruhem 4743 Následná úprava 1 kapalina výfukového plynu nafty
Obvod snímače teploty 2 - proud pod normálním nebo otevřeným obvodem
3515 6 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Proud nad normálním nebo uzemněným okruhem 4744 Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Obvod snímače - proud nad normálním nebo uzemněným obvodem
3515 10 Oranžová Žádný Následné zpracování 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Abnormální rychlost změny 4243 Dodatečná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 - Abnormální rychlost změny
3515 11 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 Kořen Příčina není známa 4745 Následná úprava 1 Teplota kapaliny ve výfukovém plynu 2 - kořen Příčina není známa
3521 11 Oranžová Žádný Následná úprava 1 Vlastnost kapaliny ve výfukovém plynu, kořen Příčina není známa 4768 Následná úprava 1 Vlastnost kapaliny výfukového plynu nafty - hlavní příčina není známa
3521 31 Červené Žádný Dodatečná úprava stavu vlastnosti kapaliny ve výfukovém plynu existuje 4235 Dodatečná úprava 1 Typ výfukové kapaliny - podmínka existuje
3555 17 Žádný Žádný Údaje o hustotě okolního vzduchu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 1943 Hustota okolního vzduchu - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
3556 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o dávkovači uhlovodíků jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 1932 Dávkovač následné úpravy - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3556 5 Žádný Pevný Následná úprava 1 Proud dávkovače uhlovodíků pod normálním nebo otevřeným okruhem 1977 Obvod dávkovače následné úpravy - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem.
3556 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o dávkovači uhlovodíků platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3167 Dávkovač následné úpravy - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3597 2 Žádný Žádný Data napájecího napětí výstupního napětí ECU # 1 jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 1117 Napájení ztraceno při zapnutém zapalování - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3597 3 Oranžová Pevný Výstupní napájecí napětí ECU Napětí č. 1 nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 1939 Napájecí napětí výstupního výkonu ECU 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
3597 4 Oranžová Pevný Výstupní napájecí napětí ECU, napětí # 1, nižší než normální, nebo zkratované na nízký zdroj 1941 Napájecí napětí výstupního výkonu ECU 1 - Napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj
3597 12 Oranžová Pevný Špatné inteligentní zařízení nebo součást napájecího napětí ECU na výstupu č. 1 351 Napájení injektoru - špatné inteligentní zařízení nebo součást
3597 18 Žádný Pevný Data výstupního napájecího napětí ECU # 1, data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 1938 Napájecí napětí výstupního výkonu ECU 1 - data platná, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
3610 2 Žádný Pevný Data výstupního tlaku filtru pevných částic 1 jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 3135 Následná úprava 1 Výstupní tlak filtru pevných částic
- Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3610 3 Oranžová Pevný Výstupní tlak filtru pevných částic 1 napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 3133 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače výstupního tlaku filtru pevných částic - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
3610 4 Oranžová Pevný Výstupní tlak filtru pevných částic na výstupu 1 napětí pod normální hodnotou, nebo zkrat na nízký zdroj 3134 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače výstupního tlaku filtru pevných částic - Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
3667 3 Oranžová Žádný Stav vypnutí motoru, napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj 3139 Obvod uzavření motoru - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
3667 4 Oranžová Žádný Stav vypnutí motoru, napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj 3141 Obvod uzavření motoru - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
3695 2 Oranžová Žádný Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru brání chybným, přerušovaným nebo nesprávným datům spínače 4213 Přepínač blokování regenerace filtru pevných částic následného zpracování - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3703 31 Udržovat
ance
Žádný Aktivní regenerace filtru pevných částic zablokována kvůli zablokování stavu spínače 2777 Aktivní regenerace odlučovače částic je blokována kvůli zablokování spínače - podmínka existuje
3711 31 Žádný Pevný Aktivní regenerace filtru pevných částic zablokována kvůli nízkým výfukovým plynům Existuje teplotní podmínka 3495 Aktivní regenerace filtru pevných částic zablokována kvůli nízkým výfukovým plynům Teplota - podmínka existuje
3713 31 Žádný Žádný Aktivní regenerace filtru pevných částic zablokována kvůli stavu časového limitu systému 3753 Aktivní regenerace filtru pevných částic deaktivována z důvodu časového limitu systému - existuje podmínka
3750 31 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Podmínky filtru pevných částic nejsou splněny pro podmínky aktivní regenerace 3396 Pro aktivní regeneraci nebyly splněny podmínky filtru pevných částic 1 - podmínka existuje
3826 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o průměrné spotřebě kapaliny ve výfukovém plynu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 4573 Následná úprava 1 Průměrná spotřeba kapaliny ve výfukovém plynu - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
3936 2 Oranžová Pevný Údaje o systému následného zpracování filtru pevných částic jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 2692 Dodatečná úprava 1 Systém filtru pevných částic - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
3936 7 Oranžová Žádný Mechanická soustava systému následného zpracování filtru pevných částic neodpovídá nebo je mimo nastavení 3245 Dodatečná úprava 1 Systém filtru pevných částic - Mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
3936 14 Červené Pevný Speciální pokyny k systému následného zpracování filtru pevných částic 4584 Systém následného zpracování filtru pevných částic - speciální pokyny
3936 15 Oranžová Pevný Údaje o systému následného zpracování filtru pevných částic jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 1981 Dodatečná úprava 1 Systém filtru pevných částic
- údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
3936 16 Oranžová Pevný Údaje o systému následného zpracování filtru pevných částic jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3168 Dodatečná úprava 1 Systém filtru pevných částic
- údaje jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
4094 31 Oranžová Žádný Byly překročeny limity NOx z důvodu nedostatečného stavu kvality kapaliny ve výfukovém plynu 3543 Byly překročeny limity NOx kvůli nedostatečné kvalitě činidla - podmínka existuje
4096 31 Žádný Žádný Byly překročeny limity NOx kvůli stavu nádrže na prázdnou kapalinu výfukového plynu 3547 Prázdná nádrž pro následnou úpravu výfukové kapaliny - podmínka existuje
4331 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Kapalina výfukového plynu nafty Skutečné množství dávkování Údaje platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 4658 Následné zpracování SCR Skutečné množství dávkovacího činidla - Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - Středně těžká úroveň
4334 2 Žádný Pevný Dodatečná úprava Údaje o absolutním tlaku dávkovače kapaliny z výfukového systému nafty jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3596 Dodatečná úprava 1 Senzor tlaku kapaliny ve výfukovém plynu - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
4334 3 Žádný Pevný Následná úprava 1 Napětí absolutního tlaku dávkovače kapaliny vznětového motoru nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 3571 Následná úprava 1 Senzor tlaku kapaliny ve výfukovém plynu - Napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
4334 4 Žádný Pevný Následná úprava 1 dávkovač kapaliny pro výfukové plyny Napětí absolutního tlaku pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 3572 Dodatečná úprava 1 Senzor tlaku kapaliny ve výfukovém plynu - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
4334 16 Žádný Pevný Následná úprava 1 Údaje o absolutním tlaku dávkovače kapaliny výfukového plynu, platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3575 Dodatečná úprava 1 Senzor tlaku kapaliny ve výfukovém plynu - údaje jsou platné, ale výše Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
4334 18 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o absolutním tlaku dávkovače kapaliny z výfukového plynu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3574 Dodatečná úprava 1 Senzor tlaku kapaliny ve výfukovém plynu - Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - Střední úroveň
4337 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava Údaje o teplotě dávkování kapaliny ve výfukovém plynu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 4244 Následná úprava 1 Teplota dávkování kapaliny ve výfukovém plynu - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
4337 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota dávkování výfukové kapaliny Abnormální rychlost změny 4249 Následná úprava 1 Teplota dávkování kapaliny ve výfukovém plynu - abnormální rychlost změny
4340 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí 1 Stav napětí nad normální hodnotou nebo zkratovaný na vysoký zdroj 3237 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 1 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
4340 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového vedení výfukového potrubí 1 Napětí stavu nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj 3238 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 1 - Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
4340 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí 1 Stav proudu pod normálním nebo přerušeným okruhem 3258 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 1 - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
4342 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí 2 Stav napětí nad normální hodnotou nebo zkratovaný na vysoký zdroj 3239 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 2, obvod - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
4342 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí, 2 stavové napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 3241 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 2, obvod - napětí pod normálem nebo zkrat na nízký zdroj
4342 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí 2 Stav proudu pod normálním nebo přerušeným okruhem 3261 Dodatečná úprava 1 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí 2, okruh - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
4344 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapalinového potrubí výfukového potrubí 3 Stavové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 3422 Obvod ohřívače kapalinového vedení, výfukového potrubí kapaliny po následném zpracování 3 - Napětí nad normálem nebo zkrat na vysoký zdroj
4344 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Ohřívač kapaliny v potrubí výfukového potrubí, 3 stavové napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 3423 Obvod ohřívače kapaliny ve výfukovém potrubí kapaliny následného zpracování 3 - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
4344 5 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Vedení kapaliny výfukového oleje Proud stavu ohřívače 3 pod normálním nebo otevřeným obvodem 3425 Obvod ohřívače potrubí výfukového potrubí kapaliny z následného zpracování 3 - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
4360 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru SCR platné, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň 3229 Dodatečná úprava 1 Teplota nasávaného SCR - Data platná, ale nad normální provozní rozsah
- Nejtěžší úroveň
4360 2 Žádný Pevný Dodatečné zpracování Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru SCR jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3144 Dodatečná úprava 1 Čidlo teploty nasávaného SCR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
4360 3 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota SCR katalyzátoru na vstupu teploty plynu nad normální hodnotou nebo zkratovaná na vysoký zdroj 3142 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného SCR - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
4360 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota SCR katalyzátoru pod napětím nižší než normální nebo zkratovaná na nízký zdroj 3143 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného SCR - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
4360 10 Oranžová   Následná úprava 1 Teplota nasávaného katalyzátoru SCR Abnormální rychlost změny 3145 Dodatečná úprava 1 Čidlo teploty nasávaného SCR - abnormální rychlost změny
4360 15 Žádný Žádný Následná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru SCR platné, ale nad normální provozní rozsah - nejméně závažná úroveň 3164 Následná úprava 1 Teplota nasávaného SCR - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejméně závažná úroveň
4360 16 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru SCR platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3231 Následná úprava 1 Teplota nasávaného SCR - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
4363 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR platná, ale nad normální provozní rozsah - nejtěžší úroveň 3165 Dodatečná úprava 1 SCR výstupní teplota - data platná, ale nad normální provozní rozsah
- Nejtěžší úroveň
4363 2 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR je nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 3148 Dodatečná úprava 1 Čidlo výstupní teploty SCR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
4363 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR nad normální hodnotou nebo zkratovaná na vysoký zdroj 3146 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty na výstupu SCR - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
4363 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR nižší než normální nebo zkratovaná na nízký zdroj 3147 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty na výstupu SCR - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
4363 10 Oranžová   Následná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR Abnormální rychlost změny 3149 Dodatečná úprava 1 Výstupní teplotní snímač SCR - abnormální rychlost změny
4363 15 Oranžová   Následná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR platná, ale nad normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 3236 Dodatečná úprava 1 SCR výstupní teplota - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Nejméně závažná úroveň
4363 16 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru SCR platná, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3235 Dodatečná úprava 1 SCR výstupní teplota - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
4364 18 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o účinnosti konverze SCR platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3582 Účinnost konverze katalyzátoru SCR po následném zpracování - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
4376 3 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí zpětného ventilu kapaliny výfukového plynu nad normální, nebo zkratované na vysoký zdroj 3577 Zpětná klapka kapaliny výfukového plynu s následnou úpravou - Napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
4376 4 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí zpětného ventilu kapaliny výfukového plynu pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj 3578 Zpětná klapka kapaliny zpátečky výfukové kapaliny pro následné zpracování - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
4376 7 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Mechanický systém zpětného ventilu kapaliny zpátečky výfukového systému neodpovídá nebo je mimo seřízení 4157 Zpětná úprava zpětné kapaliny výfukového oleje Ventil - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
4377 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstupní napětí NH3 pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 3899 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3
Senzor - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
4377 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Výstup NH3 Abnormální rychlost změny 3937 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 Senzor
- Abnormální rychlost změny
4377 12 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 Špatné inteligentní zařízení nebo součást 3936 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3
Senzor - špatné inteligentní zařízení nebo součást
4377 13 Oranžová Pevný Následná úprava 1 výstup NH3 mimo kalibraci 3935 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 Senzor - mimo kalibraci
4380 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 plynového senzoru Napájení v rozsahu dat je nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3934 Dodatečná úprava výstupu Napájecí zdroj senzoru plynu NH3
- Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
4380 16 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 Plynový senzor Napájení v rozsahu Údaje jsou platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3932 Výstup pro následnou úpravu Napájení senzoru plynu NH3 - data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
4380 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstup NH3 Plynový senzor Napájení v rozsahu Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3933 Výstup pro následnou úpravu Napájení senzoru plynu NH3 - data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
4382 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Výstup Ohřívač senzoru plynu NH3 Předběžná FMI Abnormální rychlost změny 3912 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3
Ohřívač senzoru plynu - abnormální rychlost změny
4752 18 Oranžová Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 (EGR1) Údaje o účinnosti chladiče Platí ale Pod normálním provozním rozsahem - mírně těžká úroveň
3342 Výfukové plyny motoru
Účinnost recirkulačního chladiče
- Data jsou platná, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
4765 2 Oranžová Pevný Následné zpracování 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru oxidace nafty jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3315 Dodatečná úprava 1 Teplota nasávání katalyzátoru nafty - údaje jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
4765 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí nasávaného plynu na bázi oxidačního katalyzátoru nafty je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 3314 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného katalyzátoru oxidace nafty - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
4765 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí nasávaného plynu na bázi oxidačního katalyzátoru nafty je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 3313 Následná úprava 1 Obvod snímače teploty nasávaného katalyzátoru oxidace nafty - napětí pod normálem nebo zkrat na nízký zdroj
4765 16 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě nasávaného plynu katalyzátoru oxidace nafty platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 3251 Dodatečná úprava 1 Teplota nasávání katalyzátoru oxidace nafty - údaje platné, ale nad normální provozní rozsah
- Středně těžká úroveň
4766 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o teplotě výstupního plynu katalyzátoru oxidace nafty platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 3394 Dodatečná úprava 1 Teplota výstupního plynu katalyzátoru oxidace nafty - údaje platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
4792 7 Žádný Žádný Následná úprava 1 Mechanický systém katalyzátoru SCR neodpovídá nebo je mimo seřízení 3751 Systém následné úpravy SCR Catalyst - mechanický systém nereaguje nebo není nastaven
4792 14 Červené Pevný Dodatečná úprava 1 Zvláštní pokyny pro systém SCR Catalyst 4585 Systém následného zpracování 1
SCR Catalyst System - zvláštní pokyny
4794 31 Žádný Pevný Dodatečná úprava Chybí podmínka 1 SCR katalyzátoru 3151 Dodatečná úprava 1 chybí katalyzátor SCR - podmínka existuje
4795 31 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Chybí podmínka filtru pevných částic 1993 Dodatečná úprava 1 chybí filtr pevných částic - podmínka existuje
4796 31 Žádný Pevný Dodatečná úprava Chybí podmínka 1 Oxidační katalyzátor nafty 1664 Následná úprava 1 chybí oxidační katalyzátor nafty - podmínka existuje
5018 11 Žádný Pevný Následná úprava 1 Kořenový systém katalyzátoru oxidace nafty Kořen Příčina Není známa 2637 Dodatečné ošetření 1 Diesel Oxidation Catalyst Face Plucked
- Kořenová příčina není známa
5019 2 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 Údaje o výstupním tlaku nepravidelné, přerušované nebo nesprávné
3138 Výstupní tlak recirkulace výfukových plynů motoru - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
5019 3 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 Výstupní tlakové napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
3136 Obvod snímače výstupního tlaku recirkulace výfukových plynů motoru - Napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
5019 4 Žádný Pevný Recirkulace výfukových plynů motoru
1 Výstupní tlakové napětí pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj
3137 Obvod snímače výstupního tlaku recirkulace výfukových plynů z motoru - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5024 10 Žádný Pevný Následná úprava 1 Poměr ohřívače senzoru NOx nasávaného plynu Abnormální rychlost změny 3649 Dodatečná úprava 1 Ohřívač čidla sání NOx - abnormální rychlost změny
5031 10 Žádný Pevný Následná úprava 1 Výstupní plyn NOx Poměr ohřívače snímače Abnormální rychlost změny 3583 Výstupní ohřívač výstupu NOx pro následnou úpravu - abnormální rychlost změny
5097 3 Oranžová Pevný Datové napětí aktivní lampy motorové brzdy nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 4293 Aktivní lampa motorové brzdy - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
5097 4 Oranžová Pevný Datové napětí aktivní lampy motorové brzdy pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 4294 Aktivní lampa motorové brzdy - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5125 3 Oranžová Pevný Napájecí napětí snímače 7 Napětí nad normální hodnotou, nebo zkratováno na vysoký zdroj 3419 Obvod napájení snímače 7 - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované k vysokému zdroji
5125 4 Oranžová Pevný Napájecí napětí snímače 7 Napětí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 3421 Obvod napájení snímače 7 - Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
5246 0 Červené Žádný Data o následném ošetření SCR vyvolaná operátorem, údaje o závažnosti, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 3712 Následná úprava Indukce obsluhy SCR - Data platná, ale nad normální provozní rozsah
- Nejtěžší úroveň
5285 18 Oranžová Pevný Chladič plnicího vzduchu motoru 1
Údaje o účinnosti platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
3343 Účinnost chladiče plnicího vzduchu motoru - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
5298 17 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o účinnosti konverze katalyzátoru oxidace nafty platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň 2638 Účinnost konverze katalyzátoru pro následnou úpravu naftovou oxidací - údaje platné, ale pod normálním provozním rozsahem - nejméně závažná úroveň
5298 18 Žádný Pevný Dodatečná úprava 1 Údaje o účinnosti konverze katalyzátoru oxidace nafty platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 1691 Následná úprava 1 Účinnost konverze katalyzátoru oxidace nafty - údaje platné, ale pod normálním provozním rozsahem
- Středně těžká úroveň
5302 18 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Post SCR NH3
Údaje o účinnosti konverze platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
4454 Následná úprava 1 Účinnost konverze NH3 po SCR - data platná, ale
Pod normálním provozním rozsahem - mírně těžká úroveň
5319 31 Žádný Pevný Dodatečná úprava Existuje filtr neúplného regeneračního filtru pevných částic 3376 Následná úprava Nedokončená regenerace filtru pevných částic
- Podmínka existuje
5394 2 Žádný Žádný Údaje o dávkovacím ventilu kapaliny výfukové kapaliny pro následnou úpravu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 3755 Ventil pro dávkování kapaliny do výfukového plynu pro následnou úpravu - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
5394 5 Žádný Pevný Proud dávkovacího ventilu kapaliny výfukové kapaliny pro následnou úpravu proudu je pod normálním nebo otevřeným okruhem 3567 Ventil pro dávkování kapaliny z výfukové kapaliny pro následnou úpravu - proud pod normálním nebo otevřeným okruhem
5394 7 Žádný Pevný Mechanický systém pro dávkování kapaliny z výfukového systému kapaliny pro následnou úpravu nereaguje nebo je mimo nastavení 3568 Ventil pro dávkování kapaliny pro výfukové plyny pro následnou úpravu - Mechanický systém nereaguje nebo je mimo nastavení
5395 16 Oranžová Pevný Údaje o množství paliva při nečinnosti motoru platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3337 Množství paliva při volnoběhu - údaje platné, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
5395 18 Oranžová Pevný Údaje o množství paliva při volnoběhu platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 3338 Množství paliva při nečinnosti motoru - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
5396 31 Oranžová Pevný Odpojený stav ventilační hadice klikové skříně 3377 Odpojená ventilační hadice klikové skříně motoru - stav existuje
5397 31 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Regenerace filtru pevných částic příliš často 3375 Příliš častá regenerace filtru pevných částic
- Podmínka existuje
5491 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí relé ohřívače kapaliny v potrubí výfukového potrubí nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 3562 Relé ohřívače kapalinového vedení výfukového potrubí pro následnou úpravu - Napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
5491 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí relé ohřívače kapaliny v potrubí výfukových plynů je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj 3563 Relé ohřívače kapaliny z výfukového potrubí s následnou úpravou - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5571 0 Oranžová Pevný Údaje o vysokotlakém přetlakovém ventilu Common Rail, které jsou platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 3741 Vysokotlaký přetlakový ventil Common Rail - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - Nejtěžší úroveň
5571 7 Žádný Žádný Mechanický systém vysokotlakého přepouštěcího tlaku paliva Common Rail nereaguje nebo je mimo nastavení 3727 Vysokotlaký přetlakový ventil Common Rail - Mechanický systém nereaguje nebo je nastavený
5585 18 Oranžová Pevný Měřicí kolejnice vstřikovače motoru 1 Údaje o tlaku startování platné, ale níže
Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
4691 Dávkovací tlak vstřikovacího ventilu motoru 1 - data jsou platná, ale níže Normální provozní rozsah - středně těžká úroveň
5603 9 Žádný Žádný Tempomat deaktivuje příkaz Abnormální rychlost aktualizace 3843 Příkaz deaktivace tempomatu - abnormální rychlost aktualizace
5603 31 Žádný Žádný Existují podmínky deaktivace tempomatu 3845 Tempomat deaktivován
Příkaz - podmínka existuje
5605 31 Žádný Žádný Podmínka příkazu pozastavení tempomatu existuje 3844 Příkaz pozastavení tempomatu
- Podmínka existuje
5741 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí sazí na výstupu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 4143 Dodatečná úprava 1 Senzor výstupních sazí - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
5741 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Výstupní napětí sazí pod normální hodnotou, nebo zkratováno na nízký zdroj 4144 Dodatečná úprava 1 Senzor výstupních sazí - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
5742 3 Oranžová Pevný Následné ošetření Napětí modulu snímače teploty filtru pevných částic vznětového motoru je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 4161 Modul snímače teploty filtru pevných částic s následným zpracováním - napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysokou hodnotu
Zdroj
5742 4 Oranžová Pevný Následné ošetření Napětí modulu snímače teploty filtru pevných částic vznětového motoru je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 4162 Modul snímače teploty filtru pevných částic u filtru následného zpracování - Napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5742 9 Oranžová Pevný Následná úprava Modul snímače teploty filtru pevných částic s abnormální rychlostí aktualizace 4151 Modul snímače teploty filtru pevných částic u následného zpracování - Abnormální rychlost aktualizace
5742 11 Oranžová Pevný Následná úprava Kořen modulu snímače teploty filtru pevných částic vznětového motoru Příčina není známa 4259 Následná úprava Modul snímače teploty filtru pevných částic vznětového motoru - příčina ne
Známý
5742 12 Oranžová Pevný Čidlo teploty filtru pevných částic pro následnou úpravu
Chybné inteligentní zařízení nebo součást modulu
4158 Modul snímače teploty filtru pevných částic s následnou úpravou - špatné inteligentní zařízení nebo součást
5742 16 Oranžová Žádný Data modulu snímače teploty filtru pevných částic po následném zpracování jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 4163 Modul snímače teploty filtru pevných částic s následným zpracováním - Data jsou platná, ale nad normálním provozním rozsahem - Střední úroveň
5743 3 Oranžová Pevný Následné zpracování Napětí modulu snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 4164 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
5743 4 Oranžová Žádný Následné zpracování Napětí modulu snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 4165 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - Napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
5743 9 Oranžová Pevný Selektivní katalytická redukce následného zpracování Abnormální rychlost aktualizace modulu snímače teploty 4152 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - abnormální rychlost aktualizace
5743 11 Oranžová Pevný Následná úprava Selektivní katalytická redukce teplotního modulu snímače kořene Příčina není známa 4261 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - hlavní příčina není známa
5743 12 Oranžová Pevný Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následné úpravy Špatné inteligentní zařízení nebo součást 4159 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - špatné inteligentní zařízení nebo součást
5743 16 Oranžová Žádný Data modulu snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování jsou platná, ale nad normální provozní rozsah - středně těžká úroveň 4166 Modul snímače teploty se selektivní katalytickou redukcí následného zpracování - Data jsou platná, ale nad normální provozní rozsah - Středně těžká úroveň
5745 3 Oranžová Žádný Následná úprava Napětí ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny nafty je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 4168 Následná úprava 1 Ohřívač dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu - napětí je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj
5745 4 Oranžová Žádný Následná úprava Napětí ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny nafty je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 4169 Dodatečná úprava 1 Ohřívač dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5745 18 Oranžová Žádný Dodatková úprava Údaje o ohřívači dávkovací jednotky výfukové kapaliny jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní 4171 Dodatečná úprava 1 Ohřívač dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu - údaje jsou platné, ale pod normálním provozním rozsahem - středně těžkou úrovní
5746 3 Oranžová Pevný Následná úprava Napětí relé dávkovače výfukové kapaliny vznětového motoru je nad normální, nebo zkratováno na vysoký zdroj 4155 Následná úprava 1 Relé ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny
- Napětí nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj
5746 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 Napětí relé ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny pod normální nebo zkratované na nízký zdroj 4156 Následná úprava 1 Relé ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny
- Napětí nižší než normální nebo zkratované na nízký zdroj
5747 3 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí ohřívače snímače sazí na výstupu je nad normální hodnotou nebo zkratováno na vysoký zdroj 4153 Následná úprava 1 Ohřívač senzoru sazí na výstupu - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
5747 4 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Napětí ohřívače snímače sazí na výstupu je pod normální hodnotou nebo zkratováno na nízký zdroj 4154 Dodatečná úprava 1 Ohřívač výstupu sazí - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5798 2 Oranžová Pevný Dodatečná úprava údajů o teplotě ohřívače dávkovací jednotky kapaliny výfukového systému nafty nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná 4245 Dodatečná úprava 1 Teplota ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
5798 10 Oranžová Pevný Následná úprava 1 Teplota ohřívače dávkovací jednotky kapaliny výfukového plynu Abnormální rychlost změny 4251 Dodatečná úprava 1 Teplota ohřívače dávkovací kapaliny výfukové kapaliny - abnormální rychlost změny
5848 2 Oranžová Pevný Následná úprava 1 SCR Mezilehlé údaje NH3 jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 4281 Dodatečná úprava 1 SCR Střední NH3 - Data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
5848 9 Oranžová Pevný Následná léčba 1 SCR Střední NH3 Abnormální rychlost aktualizace 3911 Následná úprava 1 SCR Mezilehlý senzor NH3 - abnormální rychlost aktualizace
5848 20 Oranžová Žádný Následné ošetření 1 SCR meziprodukt NH3 Data kolísala vysoko 4278 Následná úprava 1 SCR Meziprodukt NH3 - Data nejsou racionální - Drifted High
5848 21 Oranžová Žádný Následné ošetření 1 SCR meziprodukt NH3 Data klesla nízko 4279 Následná úprava 1 SCR Meziprodukt NH3 - Data nejsou racionální - Drifted Low
5862 0 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 SCR Mezilehlé údaje o teplotě plynu platné, ale nad normálním provozním rozsahem - nejtěžší úroveň 4524 Dodatečná úprava 1 SCR Mezilehlá teplota plynu - Data platná, ale nad normální provozní rozsah - Nejtěžší úroveň
5862 2 Oranžová Pevný Následná úprava 1 SCR Údaje o teplotě meziproduktu jsou nepravidelné, přerušované nebo nesprávné 4521 Dodatečná úprava 1 Mezilehlý snímač teploty plynu SCR - data jsou nepravidelná, přerušovaná nebo nesprávná
5862 3 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 SCR Napětí mezilehlé teploty plynu nad normální hodnotou nebo zkratované na vysoký zdroj 4518 Dodatečná úprava 1 Obvod SCR mezilehlého snímače teploty plynu - napětí nad normálem nebo zkratované na vysoký zdroj
5862 4 Oranžová Pevný Dodatečná úprava 1 SCR Napětí mezilehlé teploty plynu pod normální hodnotou nebo zkratované na nízký zdroj 4519 Dodatečná úprava 1 Obvod snímače teploty meziproduktu SCR - napětí je pod normálem nebo zkratováno na nízký zdroj
5862 16 Červené Žádný Dodatečná úprava 1 SCR Mezilehlé údaje o teplotě plynu platné, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň 4525 Dodatečná úprava 1 SCR Mezilehlá teplota plynu - data platná, ale nad normálním provozním rozsahem - středně těžká úroveň
520325 31 Oranžová Pevný Existuje podmínka SPN přiřaditelná výrobcem 2718 Konflikt brzdy a plynu - podmínka existuje
520595 3 Oranžová Pevný Výrobce přiřaditelné napětí SPN nad normální nebo zkratované na vysoký zdroj 4286 Senzor tlaku v systému ventilace klikové skříně - napětí nad normální hodnotou nebo zkrat na vysoký zdroj
520595 4 Oranžová Pevný Přiřaditelné napětí SPN od výrobce pod normální nebo zkratované na nízký zdroj 4287 Senzor tlaku v systému ventilace klikové skříně - napětí pod normálem nebo zkratované na nízký zdroj
520668 31 Oranžová Pevný Existuje podmínka SPN přiřaditelná výrobcem 4452 Následná úprava 1 Provoz uzavřené smyčky na výstupu NOx - podmínka existuje
520669 31 Oranžová Pevný Existuje podmínka SPN přiřaditelná výrobcem 4453 Dodatečná úprava 1 Výstup NH3
Provoz uzavřené smyčky snímače - podmínka existuje
520680 11 Oranžová Žádný Přepsání brzdy plynového pedálu - podmínka existuje. 4527 Přepsání brzdy plynového pedálu - podmínka existuje.
520701 31 Oranžová Pevný Existuje podmínka SPN přiřaditelná výrobcem 4612 Řízení zpětné vazby k ovládání vzduchu - podmínka existuje