Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Chybové kódy Volvo PID

KÓD CHYBY Označení poruchy FMI Popis poruchy
PID 21 Ventilátor motoru, rychlost otáčení 3 Vysokonapěťový kontakt EECU EA6. Obvod plus nebo zkrat při vysokém napětí.
8 Údaje o neobvyklém tempu. Hodnota (frekvence, šířka nebo perioda) modulace šířky impulzu je nesprávná.
PID 26 Vypočteno jako procento otáček ventilátoru chlazení motoru. 3 Elektronická řídicí jednotka motoru kontaktů vysokého napětí. Obvod plus nebo zkrat při vysokém napětí.
8 Údaje o neobvyklém tempu. Hodnota (frekvence, šířka nebo perioda) modulace šířky impulzu je nesprávná.
PID 27 Chladič recirkulace výfukových plynů snímače (EGR) 1 3 Napěťový kontakt EECU EB24 přesahuje 4,65 palce. Obvod plus nebo zkrat při vysokém napětí. Snížený výkon. EGR uzavřen.
5 EECU napěťový kontakt EB24 pod 0,14 b. Motor ECU nevidí žádný signál, signální obvod otevřeného obvodu. Snížený výkon, EGR uzavřen.
7 Motor ECU registruje mechanickou poruchu ventilu EGR. Problémy s otevřením ventilu.
12 Motor ECU registruje mechanickou poruchu ventilu EGR. Problém s uzavřením EGR ventilu
PID 45 Před spuštěním ohřívač vzduchu. 3 Napětí na pin ECU motoru je vyšší než hodnota v 5. Circuit plus, nebo zkrat při vysokém napětí. Obtížný start v chladném počasí.
4 Napětí na pin ECU motoru pod hodnotou 4 c. nízkonapěťový obvod mezi relé a ECU, zkrat na řetězu s nižším napětím.
5 Napětí na pin ECU motoru pod 0,14 palce. Otevřený obvod, výstup je deaktivován.
PID 49 ABS (protiblokovací systém brzd). 9 Elektronická řídicí jednotka ABS není schopna ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 81 Porovnání tlaku filtru pevných částic. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 Vysokonapěťové kontakty kontaktujte EECU. Obvod plus nebo zkrat při vysokém napětí.
5 Nízké napětí na kontaktu EECU. Proud je pod normálem, zlom v obvodech.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PID 84 Rychlost vozidla je v pohybu. 9 Elektronická řídicí jednotka VECU není schopna ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 85 Adaptivní tempomat. 9 Elektronická řídicí jednotka, ACC není schopen ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 91 Poloha plynového pedálu, v procentech. 9 Elektronická řídicí jednotka VECU není schopna ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 94 Tlak v palivovém systému vozidla. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 Vysoké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 16 nad 4,75 b. obvod plus, nebo zkrat při vysokém napětí.
5 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 16 pod 0,3 b. zlomení napájecího kabelu.
7 Tlak v palivovém systému vozidla, pod tabulkovou hodnotou.
PID 97 Indikátor přítomnosti vody v palivu. 3 Vysoké napětí EECU, kontaktujte napětí EB8 nad 91% napětí baterie. Obvod plus nebo zkrat při vysokém napětí.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB8 pod 5% napětí baterie. Nízkonapěťový obvod mezi indikátorem a ECU, zkrat na řetězu s nižším napětím.
PID 98 Ukazatel hladiny oleje v motoru automobilu. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB8 pod 0,5. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EB8. Přerušení napájecího kabelu.
PID 100 Ukazatel tlaku motorového oleje v autě. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 Vysoké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 11 nad 4,75 palce. Zkrat na napětí baterie, nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EB11. Přerušení napájecího kabelu.
PID 102 Indikace plnicího tlaku v motoru vozu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 Vysoké napětí EECU, kontaktujte napětí EA 22 nad 4,75 palce. Zkrat na napětí baterie, nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EA22. Přerušení napájecího kabelu.
PID 103 Indikace otáček turbodmychadla v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
9 Elektronická řídicí jednotka VECU není schopna ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
11 Signál odečtu otáček turbodmychadla zcela chybí. Poškozená nebo vadná součást elektroinstalace.
PID 105 Odečet teploty plnicího vzduchu v motoru automobilu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EA22 pod 0,02. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EA22. Přerušení napájecího kabelu.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu snímače teploty plnicího vzduchu.
PID 107 Indikace tlaku na vzduchovém filtru v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EB 31 přesahuje 91% napětí baterie. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 31 pod hodnotou 2,15. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EB 31. Přerušení napájecího kabelu.
108 PID Indikace atmosférického tlaku v motoru automobilu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
3 Vysoké napětí EECU, napětí překračuje 4,95 palce. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, napětí menší než 0,08 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
PID 110 Teplota chladicí kapaliny v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 27 pod 0,12 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EB 27. Přerušení napájecího kabelu.
PID 111 Indikace hladiny chladicí kapaliny v motoru automobilu. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EB 23 přesahuje 90% napětí baterie. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
PID 131 Indikace protitlaku výfukových plynů v motoru automobilu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 Vysoké napětí EECU, napětí přesahuje 90% napětí baterie. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, napětí menší než 0,12 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Indikace protitlaku výfukových plynů v motoru automobilu, pod tabulkovou hodnotou.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu snímače zpětného tlaku výfukových plynů.
PID 153 Ukazatel tlaku v klikové skříni v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EB 28 překračuje 4,75 palce. Zkrat na napětí baterie, nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EB 28. Přerušení napájecího kabelu.
PID 158 Indikace napětí na baterii. 3 EECU vysoké napětí, napětí přesahuje 36 b. porucha alternátoru, kabely baterie.
4 EECU nízké napětí, napětí pod 6,4. problémy s generátorem, baterií a kabely.
PID 163 Přenos indikátoru rozsahu postupu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PID 164 Indikátor tlaku běžícího vstřikování motoru. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
4 Nízké napětí EECU, napětí menší než 0,12 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PID 171 Teplota vnějšího vzduchu do motoru automobilu. 9 Elektronická řídicí jednotka, kterou EECU nedokáže ověřit stav systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 172 Odečet teploty vstupního vzduchu. 3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EB 3 překračuje 4,85 palce. Zkrat na napětí baterie, nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 3 pod 0,08 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
PID 173 Údaj o teplotě výfukových plynů v pohonném systému vozidla. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EA 13 pod 0,04 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EA 13. Přerušení napájecího kabelu.
PID 175 Odečtěte teplotu motoru z motoru. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EB 3 pod 0,12 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EB 3. Přerušení napájecího kabelu.
PID 177 Olejový převodový olej do automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PID 190 Frekvence otáčení motoru ve vozidle. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PID 224 Auto s elektronickým imobilizérem. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PID 228 Kalibrace snímače rychlosti vozidla. 11 Kalibrace snímače rychlosti vozidla není k dispozici. Poškozená nebo vadná součást elektroinstalace.
PID 245 Údaj o celkovém počtu ujetých kilometrů. 9 Elektronická řídicí jednotka Instrument Cluster nemůže zkontrolovat stav vašeho systému. Porucha v elektronické řídicí jednotce nebo problém v kanálu přenosu dat.
PID 251 Síťové připojení SAE J1708 9 Tempo a frekvence aktualizací jsou špatné.
PID 252 Síťové připojení SAE J1708 9 Tempo a frekvence aktualizací jsou špatné.
PID 404 Indikace teploty na výstupu turbonagnetalja v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PID 411 Indikace systému protitlaku EGR v motoru automobilu. 3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EB 21 přesahuje 5,5. zkrat v napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EB 21. Přerušení napájecího kabelu.
PID 412 Teplota chladiče recirkulace výfukových plynů v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EA 30 pod 0,04 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu, EECU EA 30. Přerušení napájecího kabelu.
10 Teplota chladiče recirkulace výfukových plynů v motoru automobilu, pod tabulkovou hodnotou.

Chybové kódy Volvo SID

KÓD CHYBY Označení poruchy FMI Popis poruchy
SID 1, 2, 3, 4, 5, 6 Indikace trysek čerpadla v motoru automobilu. 3 Vysoké napětí EECU, kontakt EA12, EA16, EA20, EA24, EA28, EA32, EA36, EA40, EA44, EA48, EA52, EA56 napětí přesahuje 91% napětí baterie. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EA12, EA16, EA20, EA24, EA28, EA32, EA36, EA40, EA44, EA48, EA52, EA56. Přerušení napájecího kabelu.
7 Indikace trysek čerpadla v motoru automobilu, mechanický systém nereaguje správným způsobem.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
14 Indikace trysek čerpadla v motorovém vozidle, zvláštní pokyny.
SID 18 Elektromagnetický ventil, ovladač vypouštěcího ventilu. 3 Vysoké napětí EECU, napětí kontaktu EA 3 přesahuje 5 b. zkratujte napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, kontaktujte napětí EA 3 pod 0,5 b. nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu Napájecí kabel EECU EA 3 Rozbití.
SID 21 Synchronizační modul senzoru. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
8 Údaje o neobvyklém tempu. Hodnota (frekvence, šířka nebo perioda) modulace šířky impulzu je nesprávná.
   
SID 22 Snímač rychlosti otáčení klikového hřídele v motoru automobilu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
8 Údaje o neobvyklém tempu. Hodnota (frekvence, šířka nebo perioda) modulace šířky impulzu je nesprávná.
SID 27 Turbodmychadlo s proměnnou geometrií. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
7 Turbodmychadlo s proměnnou geometrií, mechanický systém nereaguje správným způsobem.
9 Tempo a frekvence aktualizací jsou špatné.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
13 Turbodmychadlo s proměnnou geometrií, nesprávná kalibrační data.
SID 32 Turbodmychadlo obtokového ventilu. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Manuální systém turbodmychadla s obtokovým ventilem nereaguje správným způsobem.
SID 33 Auto pro ovládání ventilátoru. 3 Vysoké napětí EECU, napětí na kontaktu EB 49 65% je vyšší než napětí baterie. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, napětí na kolíku EB 30% pod 49 napětí baterie. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud, kontaktujte EECU EB49. Přerušení napájecího kabelu.
SID 39 Startovací reléový motor. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Relé motoru startéru, systém nereaguje správným způsobem.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu spouštěcího relé.
14 Startovací reléový motor automobilu, zvláštní pokyny.
SID 42 Elektronická řídicí jednotka palivového systému motoru vozidla. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
6 Vysoký proud na EECU. Krátký k Zemi.
SID 70 Předspuštění topení 1. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
SID 71 Určuje zařízení ke spuštění ohřívače 2. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
SID 78 Motor palivového čerpadla. 4 Nízké napětí EECU, kontaktujte EA19. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud při kontaktu, EECU EA19. zlomení napájecího kabelu.
SID 85 Chlazení pístu elektromagnetického ventilu. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
SID 146 Chladič recirkulace výfukových plynů elektromagnetického ventilu 1. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
6 Vysoký proud na EECU. Krátký k Zemi.
7 Elektromagnetický ventil, chladič recirkulace výfukových plynů 1, systém nereaguje správným způsobem.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
13 Chladič recirkulace výfukových plynů elektromagnetického ventilu 1, nesprávná kalibrační data.
SID 211 Síla motoru na trvalý 5. 3 Vysoké napětí EECU, napětí na kontaktu EB 17 přesahuje 5,5. zkrat v napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, napětí na kolíku EB 18 pod 4,5 palce. Nízkonapěťový obvod, zkrat v obvodu s nižším napětím.
SID 230 Přepněte motor vozu na volnoběh 1. 3 Vysoké napětí EECU, napětí na kolíku 15 je větší než 75% napětí baterie EB. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na kontaktu EECU EB 15. Přerušení napájecího kabelu.
SID 231 Linka spojuje SAE J1939 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
SID 232 Napájení 5 voltů DC. 3 Vysoké napětí EECU, napětí na kolíku EA7 přesahuje 5,5. zkrat v napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU, napětí na kontaktu pod 4,0 EA7. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
SID 240 Programujte elektronickou řídicí jednotku motoru s pamětí. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
7 Naprogramujte elektronickou řídicí jednotku motoru s pamětí, systém nereaguje správným způsobem. Špatný software.
SID 250 Zpravodajský kanál SAE J1587 / 1708. 12 Porucha uvnitř elektronické řídicí jednotky motoru.
SID 253 U datové sady je to čip EEPROM. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
12 Porucha uvnitř čipu pro sadu dat EEPROM.
14 Pro datovou sadu, čip EEPROM, speciální pokyny.
SID 254 Elektronická řídicí jednotka motoru. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
8 Údaje o neobvyklém tempu. Hodnota (frekvence, šířka nebo perioda) modulace šířky impulzu je nesprávná.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.

Chybové kódy Volvo PPID

KÓD CHYBY Označení poruchy FMI Popis poruchy
PPID 6 Čtení vstupního signálu snímače zapalování motoru. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 8 Indikace tlaku chladicího oleje Písty v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 35 Indikace hmotnosti Průtok EGR v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PPID 41 Přenos displeje povolen. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PPID 55 Elektronická řídicí jednotka displeje teploty v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 67 Relé spodního rozsahu převodovky. 9 Tempo a frekvence aktualizací jsou špatné.
PPID 75 Demultiplikátor bloku elektromagnetického ventilu. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 85 Požadovaný točivý moment motoru. 9 Tempo a frekvence aktualizací jsou špatné.
PPID 89 Turbodmychadlo s proměnnou geometrií, vysoká inteligentní jízda na dálku 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PPID 109 Škrtící klapka EPG v motoru automobilu. 3 EECU vysoké napětí. Zkrat na napětí baterie nebo elektrický obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 122 Kompresní brzdy pracují v motoru automobilu. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 Vysoké napětí EECU, zkrat na napětí baterie kontakt EB 30, nebo obvod na obvod s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 123 Vzduchové vozidlo nárazníkového bloku. 3 EECU vysoké napětí, zkrat EB 36, nebo obvod s obvodem s vyšším napětím.
4 EECU nízké napětí, zkrat na hromadném kontaktu EB36. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 124 Regulátor tlaku výfukových plynů v motoru automobilu. 3 EECU vysoké napětí, zkrat EB 38, nebo obvod s obvodem s vyšším napětím.
4 EECU nízké napětí, zkrat na hromadném kontaktu EB 38. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU, kontaktujte EB 38. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 270 Senzor NOX v zatáčce vozu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
12 Senzor NOX v zatáčce vozu, nesprávná kalibrace.
13 Senzor NOX v trubkovém voze, speciální pokyny.
14  
PPID 273 Systém neutralizace splněných plynů, tlak močoviny. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Snímač tlaku neodpovídá správným způsobem na systém močoviny. Špatný software.
13 Hodnoty kalibrace močoviny snímače tlaku jsou špatné.
14 Senzor tlaku močoviny, zvláštní pokyny.
PPID 274 Systém neutralizace splněných plynů, teploty, močoviny. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
8 Teplotní senzor močoviny, speciální pokyny.
14  
PPID 275 Systém neutralizace splněných plynů, teplota filtru. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 278 Systém neutralizace splněných plynů, hladina močoviny. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
13 Kalibrační hodnoty snímače hladiny močoviny jsou špatné.
14 Měřidlo močoviny, zvláštní pokyny.
PPID 326 Systém neutralizace splněných plynů, hladiny sazí. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
11 Kalibrace snímače hladiny sazí není k dispozici. Poškozená nebo vadná součástka vedení sama.
PPID 328 Systém neutralizace splněných plynů, uzavírací ventil. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Uzavírací ventil, systém nereaguje správným způsobem. Špatný software.
14 Uzavírací ventil, zvláštní pokyny.
PPID 329 Systém neutralizace splněných plynů, čerpadlo-injektor. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
14 Pump-nozzle, speciální pokyny.
PPID 330 Recyklační ventil kompresoru v motoru automobilu. 3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Recyklace kompresoru ventilu, systém nereaguje správným způsobem. Špatný software.
PPID 333 Přepínač ventilátoru motoru. 3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 337 Úroveň obsahu popela ve filtru mikročástic nafty v motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
PPID 342 Chladicí čerpadlo automobilu. 3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 385 Elektronický řídicí systém neutralizace splněných plynů. 3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
14 Elektronický řídicí systém neutralizace splněných plynů, zvláštní pokyny.
PPID 386 Čidlo teploty výfukových plynů č. 1 v zatáčce vozu. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 387 Čidlo teploty výfukových plynů č. 2 v zásuvce vozidla. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný z důvodu přerušení signálu.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
PPID 435 Efektivní doba motoru automobilu. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PPID 436 Čidlo teploty výfukových plynů č. 3 v zásuvce vozidla. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu teplotního senzoru. Příliš velké výkyvy.
PPID 437 Systém neutralizace splněných plynů, snímač tlaku paliva. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
5 Nízký proud na EECU. Přerušení napájecího kabelu.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu snímače tlaku paliva. Příliš velké výkyvy.

Chybové kódy Volvo PSID

KÓD CHYBY Označení poruchy FMI Popis poruchy
PSID 25 Neutralizace výfukových plynů, klimatizační systém. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
7 Neutralizace výfukových plynů, klimatizační systém, systém nereaguje správným způsobem. Špatný software.
17 Neutralizace výfukových plynů, klimatizační systém, zvláštní pokyny.
PSID 40 Neutralizace výfukových plynů, špatná kvalita činidla. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
14 Neutralizace výfukových plynů, špatná kvalita, speciální pokyny.
PSID 41 Spotřeba činidla neutralizujícího výfukové plyny. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
14 Spotřeba činidla neutralizujícího výfukové plyny, zvláštní pokyny.
PSID 42 Neutralizace splněných plynů, přerušení dávkování. 14 Přerušení dávkování, zvláštní pokyny.
PSID 43 Informace o EGR jsou nesprávné. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
14 Informace z EGR jsou nesprávné, zvláštní pokyny.
PSID 44 EGR již nefunguje. 14 EGR již nefunguje, speciální pokyny.
PSID 45 Neutralizace výfukových plynů NOX překročena - příčina není známa. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
14 NOX, zvláštní pokyny.
PSID 46 Stav NOX již není sledován. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
14 NOX, zvláštní pokyny.
PSID 47 Filtrování makročástic, obnovení. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PSID 72 Termostat, přepadový ventil. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
3 EECU vysoké napětí. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
7 Termostat, ventil, systém nereaguje správným způsobem. Špatný software.
75 PSID Neutralizace splněných plynů, nádrž topného ventilu s reagentem. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 77 Elektronická řídicí jednotka bezpečnostního systému vozidla, EEPROM. 3 Vysoké napětí VECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízkonapěťová VECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PSID 82 Neutralizace splněných plynů, ohřev vnitřního filtru. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 84 Neutralizace splněných plynů, 2 hadice topení. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 85 Neutralizace výfukových plynů, hlavní relé DECU. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
6 Vysoký proud na DECU. Krátký k Zemi.
PSID 87 Neutralizace výfukových plynů, rychlost otáčení motoru. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu elektrického motoru pro následnou úpravu. Příliš velké výkyvy.
PSID 89 Neutralizace dávkování výfukového ventilu. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Systém dávkovacího ventilu nereaguje správným způsobem. Špatný software.
10 Místo má mechanickou nebo elektrickou poruchu dávkovacího ventilu. Příliš velké výkyvy.
14 Dávkovací ventil, zvláštní pokyny.
PSID 90 Neutralizace výfukových plynů, systém dávkování činidla. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
11 Chybí kalibrace systému dávkování činidla. Poškozená nebo vadná součást elektroinstalace.
14 Systém dávkování reagencií, speciální pokyny.
PSID 91 Spotřeba činidla neutralizujícího výfukové plyny. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PSID 96 Systém regulace tlaku v akumulátoru. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
4 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
7 Místo má mechanickou poruchu součásti.
12  
PSID 97 Regulační ventil tlaku. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
7 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
11 Chybí kalibrace redukčního ventilu. Poškozená nebo vadná součást elektroinstalace.
14 Regulační ventil tlaku, zvláštní pokyny.
PSID 98 Tlak turbodmychadla v systému. 0 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale hodnoty nad normou.
1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PSID 99 Auto s dieselovým motorem s katalyzátorem. 7 Nízké napětí EECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
13 Auto s dieselovým motorem s katalyzátorem, kalibrační hodnoty jsou špatné.
PSID 101 Neutralizace splněných plynů, regulační ventil chlazení. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Regulační ventil chlazení nereaguje správným způsobem. Špatný software.
PSID 102 Neutralizace splněných plynů, vyhřívaná hadice 3. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 103 Neutralizace splněných plynů, vyhřívaná hadice 1. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 104 Neutralizace splněných plynů, vyhřívaná hadice 4. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 105 Neutralizace směru výfukového ventilu činidla. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
7 Regulační ventil chlazení nereaguje správným způsobem. Špatný software.
PSID 106 Neutralizace katalyzátoru výfukových plynů. 7 Katalyzátor nereaguje správným způsobem.
12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PSID 107 Neutralizace výfukového filtru externího topení. 3 Vysoké napětí DECU. Obvod v obvodu s vyšším napětím.
4 Nízké napětí DECU. Nízkonapěťový obvod, zkrat na obvodu s nižším napětím.
5 Nízký proud pro DECU. Přerušení napájecího kabelu.
PSID 108 Neutralizace systému vstřikování paliva výfukového plynu. 7 Vstřikovací systém nereaguje správným způsobem.
PSID 115 Neutralizace výfukových plynů, prázdná nádrž na činidlo. 1 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.
PSID 161 Nelze přečíst VIN vozidla. 12 Místo má mechanickou poruchu součásti.
PSID 162 Nemohu identifikovat VIN vozidla. 2 Kontrolní součet dat nelze vypočítat nebo je nesprávný, protože signál přerušení.
PSID 201 MID 144, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 202 MID 140, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 204 MID 136, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 205 MID 130, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 206 MID 222, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 211 MID 219, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 214 MID 249, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
PSID 229 MID 233, podsíť 1, žádná komunikace. 9 Tempo a frekvence aktualizací dat jsou špatné.
11 Kalibrace systému dávkování činidla chybí. Poškozená nebo vadná součást elektroinstalace.
PSID232 Řídicí kanál SAE 1939-1. 2 Kontrolní součet dat je vypočítán správně, ale tabulkové hodnoty pod standardy.