Účinnost adsorbéru P2000 NOx pod prahovou hodnotou, banka 1

P2001 Účinnost adsorbéru NOx pod prahovou hodnotou, banka 2

Účinnost filtru pevných částic P2002 pod prahovou hodnotou, řada 1

Účinnost filtru pevných částic P2003 pod prahovou hodnotou, řada 2

P2004 Ovládání sběrače rozdělovače uvízlé otevřené banky 1

P2005 Ovládání sběrače rozdělovače uvízlé otevřené banky 2

P2006 Ovládání sběrače rozdělovače uvízlé uzavřené banky 1

P2007 Ovládání sacího potrubí sběrače uvízlé uzavřené řada 2

P2008 Řídicí obvod sběrače potrubí / otevřená banka 1

P2009 Nízký svod 1, řídicí obvod oběžného potrubí sběrného sacího potrubí

P200A Sací potrubí, běžec, výkonnostní banka 1

P200B Sací potrubí, běžec, výkonnostní banka 2

Filtr pevných částic P200C, přehřátí, řada válců 1

Filtr pevných částic P200D, přehřátí, řada válců 2

P200E Catalyst System Over Temperature Bank 1

Přehřátí katalyzátoru P200F, řada válců 2

Řídicí obvod sběrače sacího potrubí P2010, vysoká banka 1

Řídicí obvod sběrače P2011, běžec / otevřená banka 2

Řídicí obvod sběrače sběrače P2012, nízký svazek 2

P2013 Obvod ovládání sacího potrubí, oběžného kola, vysoká banka 2

P2014 Obvod snímače polohy / spínače oběžného kola sběrného sacího potrubí 1

P2015 Rozsah / výkon obvodu snímače polohy / spínacího obvodu oběžného kola sběrného sacího potrubí 1

P2016 Obvod snímače polohy / spínače sběrače sběrného potrubí, nízký svazek 1

P2017 Obvod snímače / spínač polohy sacího potrubí, oběžného kola, vysoká banka 1

P2018 Obvod snímače polohy / spínače sacího potrubí a okruhu spínače Přerušovaná banka 1

P2019 Obvod snímače polohy / spínače sběrače sběrného potrubí - řada 2

Rozsah obvodu / výkon okruhu vstřikovacího ventilu P201A, řada 2, jednotka 1

P201B, P201C, P201D, P201E, P201F ISO / SAE vyhrazeno

P2020 Rozsah / výkon obvodu snímače polohy / spínacího obvodu oběžného kola sběrného sacího potrubí 2

P2021 Obvod snímače polohy / spínače oběžného kola sběrného sacího potrubí, dolní řada 2

P2022 Obvod snímače polohy / spínače oběžného kola sběrného sacího potrubí, vysoká banka 2

P2023 Obvod snímače polohy / spínače sběrného sacího potrubí, přerušovaný okruh 2

P2024 Obvod snímače teploty výparů paliva (EVAP)

P2025 Výkon čidla teploty výparů paliva (EVAP)

P2026 Obvod snímače teploty výparů paliva (EVAP), nízké napětí

P2027 Obvod snímače teploty výparů paliva (EVAP), vysoké napětí

P2028 Obvod snímače teploty výparů paliva (EVAP) přerušovaný

P2029 Palivový ohřívač deaktivován

Řídicí obvod ohřívače nádrže P202A / přerušený

Nízký řídicí obvod ohřívače nádrže P202B

Řídicí obvod ohřívače nádrže P202C je vysoký

P202D Redukční únik

Rozsah obvodu / výkon okruhu vstřikovacího ventilu P202E, řada 1, jednotka 1

Rozsah / výkon obvodu řízení redukčního činidla P202F / regenerace

Výkon ohřívače paliva P2030

P2031 Obvod snímače teploty výfukových plynů, řada válců, snímač 2

P2032 Obvod snímače teploty výfukového plynu, nízký svazek 1, snímač 2

P2033 Obvod snímače teploty výfukových plynů, obvod, vysoká banka 1, snímač 2

P2034 Obvod snímače teploty výfukových plynů, řada 2, snímač 2

P2035 Obvod snímače teploty výfukových plynů, nízký svazek 2, snímač 2

P2036 Obvod snímače teploty výfukových plynů, vysoká banka 2, snímač 2

P2037 Obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla "A"

Rozsah / výkon obvodu snímače tlaku vstřikovacího vzduchu P2038 „A“

P2039 Nízký obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla "A"

Obvod snímače redukční hladiny P203A

Rozsah / výkon obvodu redukčního snímače P203B

Nízký obvod snímače hladiny P203C

Obvod snímače redukční hladiny P203D je vysoký

Obvod snímače redukční hladiny P203E přerušovaný / nepravidelný

Úroveň reduktoru P203F je příliš nízká

P2040 Obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla "A" je vysoký

P2041 Přerušovaný obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla "A"

Obvod snímače redukční teploty P2042

P2043 Rozsah / výkon obvodu obvodu redukčního snímače teploty

P2044 Redukční obvod snímače teploty nízký

Obvod snímače redukční teploty P2045 je vysoký

P2046 Obvod snímače redukční teploty přerušovaný

P2047 Redukční vstřikovací ventil, obvod / otevřená banka 1, jednotka 1

P2048 Redukční vstřikovací ventil, obvod, nízký svod 1, jednotka 1

P2049 Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla, vysoká banka 1, jednotka 1

Obvod snímače redukčního tlaku P204A

Rozsah / výkon obvodu snímače redukčního tlaku P204B

Obvod snímače redukčního tlaku P204C je nízký

Obvod snímače redukčního tlaku P204D je vysoký

Obvod snímače redukčního tlaku P204E přerušovaný / nepravidelný

P204F Reductant System Performance Bank 1

Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla P2050 / otevřená banka 2, jednotka 1

P2051 Redukční vstřikovací ventil, obvod, dolní řada 2, jednotka 1

P2052 Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla, vysoká banka 2, jednotka 1

P2053 Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla / otevřená banka 1 jednotka 2

P2054 Redukční vstřikovací ventil, obvod, dolní řada 1, jednotka 2

P2055 Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla, vysoká banka, jednotka 1, jednotka 2

P2056 Obvod vstřikovacího ventilu redukčního činidla / otevřená banka 2, jednotka 2

P2057 Redukční vstřikovací ventil, obvod, dolní řada 2, jednotka 2

P2058 Redukční vstřikovací ventil, obvod, vysoká banka 2, jednotka 2

P2059 Redukční vstřikovací vzduchové čerpadlo, ovládací obvod / přerušený

Obvod snímače teploty nádrže s redukčním činidlem P205A

Rozsah / výkon obvodu snímače teploty redukční nádrže P205B

Obvod snímače teploty nádrže na redukční činidlo P205C je nízký

Obvod snímače teploty redukční nádrže P205D je vysoký

Obvod snímače teploty redukční nádrže P205E přerušovaný / nepravidelný

P205F Reductant System Performance Bank 2

P2060 Redukční ventil vstřikovacího vzduchu, nízký řídicí obvod

P2061 Vysoký řídicí obvod vstřikovacího redukčního vzduchového čerpadla

P2062 Reductant / Regeneration Supply Control Circuit / Open

P2063 Obvod řízení redukčního / regeneračního napájení nízký

P2064 Obvod řízení redukčního / regeneračního napájení je vysoký

P2065 Obvod snímače hladiny paliva "B"

P2066 Výkon snímače hladiny paliva "B"

P2067 Nízký obvod snímače hladiny paliva "B"

Obvod snímače hladiny paliva „B“ P2068 je vysoký

P2069 Obvod snímače hladiny paliva "B" přerušovaný

Obvod snímače redukční kvality P206A

Rozsah / výkon obvodu senzoru redukční kvality P206B

Obvod snímače redukční kvality P206C je nízký

Obvod snímače redukční kvality P206D je vysoký

Uvíznutý ventil ladění sacího potrubí P206E (IMT), otevřená banka 2

Uvíznutý ventil ladění sacího potrubí P206F (IMT), uzavřený, řada 2

Uvíznutý ventil ladění sacího potrubí P2070 (IMT), otevřená banka 1

P2071 Ventil pro ladění sacího potrubí (IMT), zablokovaný, uzavřený, řada 1

Řídicí systém ovladače škrticí klapky P2072 - zablokování ledu

P2073 Absolutní tlak v potrubí / hmotnostní průtok vzduchu - korelace polohy škrticí klapky při volnoběhu

P2074 Absolutní tlak v potrubí / hromadný průtok vzduchu - korelace polohy škrticí klapky při vyšším zatížení

P2075 Ladění sběrného sacího potrubí (IMT), snímač polohy / spínací obvod ventilu, řada 1

P2076 Ladění sacího potrubí (IMT), snímač polohy snímače / rozsah obvodu spínače / výkonnostní řada 1

P2077 Ladění sběrného sacího potrubí (IMT), snímač polohy / spínač snímače polohy ventilu, dolní řada 1

P2078 Obvod snímače polohy / spínače ladění sběrného sacího potrubí (IMT), vysoká banka 1

P2079 Ladění sběrného sacího potrubí (IMT) Obvod snímače polohy / spínače obvodu ventilu, řada 1

P207A Obvod snímače polohy / spínače ladění sběrného sacího potrubí (IMT), řada 2

P207B Ladění sacího potrubí (IMT), snímač polohy / rozsah obvodu spínače / výkon, řada válců 2

P207C Ladění sacího potrubí (IMT), obvod snímače / spínač polohy ventilu, dolní řada 2

P207D Obvod snímače polohy / spínače ladění sběrného sacího potrubí (IMT), vysoká banka 2

P207E Ladění sběrného sacího potrubí (IMT) Obvod snímače polohy / spínače polohy obvodu ventilu 2

P207F Redukční kvalitní výkon

P2080 Rozsah / výkon obvodu snímače teploty výfukového plynu, snímač, řada válců 1

P2081 Obvod snímače teploty výfukových plynů Přerušovaný snímač řada 1

P2082 Rozsah obvodu snímače teploty výfukových plynů / výkon, řada válců 2, snímač 1

P2083 Obvod snímače teploty výfukových plynů Přerušovaný snímač řada 2 1. snímač

P2084 Rozsah obvodu snímače teploty výfukových plynů / výkon, řada válců 1, snímač 2

P2085 Obvod snímače teploty výfukového plynu Přerušovaný snímač řada 1

P2086 Rozsah obvodu snímače teploty výfukových plynů / výkon, řada válců 2, snímač 2

P2087 Obvod snímače teploty výfukového plynu Přerušovaný snímač řada 2

P2088 A Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, dolní řada 1

P2089 A Řídicí obvod ovladače polohy vačkového hřídele, vysoká banka 1

Řídicí obvod redukčního čerpadla P208A / přerušený

Rozsah / výkon řízení redukčního čerpadla P208B

Nízký řídicí obvod redukčního čerpadla P208C

Obvod řízení redukčního čerpadla P208D je vysoký

P208E Vstřikovací ventil redukčního činidla uvíznutý uzavřený řada 1, jednotka 1

Vstřikovací ventil reduktoru P208F se zasekl uzavřený, řada 2, jednotka 1

P2090 B Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, dolní řada 1

P2091 B Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, vysoká banka 1

P2092 A Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, dolní řada 2

P2093 A Řídicí obvod ovladače polohy vačkového hřídele, vysoká banka 2

P2094 B Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, dolní řada 2

P2095 B Ovládací obvod ovladače polohy vačkového hřídele, vysoká banka 2

P2096 Příliš nízký systém přívodu paliva po katalyzátoru 1

P2097 Systém dodatečné úpravy paliva po katalyzátoru Příliš bohatá banka 1

P2098 Příliš nízký systém přívodu paliva po katalyzátoru 2

P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Příliš bohatá banka 2

Obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu P209A "B"

Rozsah / výkon obvodu snímače tlaku vstřikovacího vzduchu P209B "B"

Nízký obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu P209C „B“

P209D Obvod snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla "B" je vysoký

Korelace snímače tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla P209E „A“ / „B“

Výkon řídicího obvodu ohřívače nádrže P209F

P20A0 Obvod / otevřený regulační ventil proplachovacího redukčního ventilu

Výkon regulačního ventilu proplachování redukčního činidla P20A1

Nízký obvod regulačního ventilu proplachování reduktoru P20A2

Obvod regulačního ventilu proplachování redukčního činidla P20A3 je vysoký

Regulační ventil proplachování reduktoru P20A4 se zasekl otevřený

Regulační ventil proplachování reduktoru P20A5 je zablokovaný

P20A6 Obvod / otevřený regulační ventil tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla

Výkon regulačního ventilu tlaku redukčního činidla P20A7

Nízký obvod regulačního ventilu tlaku vstřikovacího vzduchu P20A8

Obvod regulačního ventilu tlaku vstřikovacího vzduchu P20A9 je vysoký

P20AA redukční ventil vstřikovacího tlaku vzduchu je zablokovaný

Regulační ventil vstřikování redukčního vzduchu P20AB uvízl v zavřené poloze

Obvod snímače teploty měřící jednotky P20AC

Rozsah / výkon obvodu snímače teploty měřící jednotky P20AD

Nízký obvod snímače teploty měřící jednotky P20AE

Vysoký obvod snímače teploty měřící jednotky P20AF

P20B0 Obvod teplotního čidla redukční měřicí jednotky Přerušovaný / nepravidelný

P20B1 Obvod / otevřený regulační ventil chladicí kapaliny topného tělesa reduktoru

Výkon regulačního ventilu chladicí kapaliny ohřívače reduktoru P20B2

Nízký obvod řídicího ventilu chladicí kapaliny topného tělesa P20B3

Obvod řídicího ventilu chladicí kapaliny topného tělesa P20B4 je vysoký

Řídicí obvod ohřívače dávkovací jednotky P20B5 / otevřený

Výkon řídicího obvodu ohřívače měřící jednotky redukční složky P20B6

Nízký řídicí obvod ohřívače redukční měřící jednotky P20B7

Řídicí obvod ohřívače dávkovací jednotky P20B8 je vysoký

P20B9 Ovládací obvod ohřívače reduktoru "A" / přerušený

Výkon řídicího obvodu ohřívače reduktoru P20BA „A“

Nízký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20BB „A“

Vysoký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20BC „A“

Řídicí obvod ohřívače reduktoru P20BD "B" / přerušený

Výkon řídicího obvodu ohřívače reduktoru P20BE "B"

Nízký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20BF „B“

Řídicí obvod ohřívače reduktoru P20C0 "B" je vysoký

P20C1 Redukční ohřívač "C", ovládací obvod / přerušený

Výkon řídicího obvodu ohřívače reduktoru P20C2 "C"

Nízký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20C3 „C“

Vysoký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20C4 "C"

P20C5 Redukční ohřívač "D", ovládací obvod / přerušený

Výkon řídicího obvodu ohřívače reduktoru P20C6 "D"

Nízký řídicí obvod ohřívače reduktoru P20C7 "D"

Řídicí obvod ohřívače reduktoru P20C8 "D" je vysoký

Redukční řídicí modul P20C9 vyžadoval osvětlení MIL

Únik tlaku vstřikovacího vzduchu redukčního činidla P20CA

P20CB Obvod dodatečného zpracování výfukových plynů Vstřikovací ventil paliva "A" / přerušený

Výkon ovládání vstřikovače paliva „A“ P20CC pro následnou úpravu výfukových plynů

P20CD Nízký řídicí obvod přídavného zpracování výfukových plynů vstřikovače paliva "A"

Řídicí obvod vstřikovače paliva „A“ P20CE pro následnou úpravu je vysoký

P20CF Následná úprava výfukových plynů Injektor paliva „A“ se zasekl

P20D0 Následná úprava výfukových plynů Injektor paliva "A" je zaseknutý zavřený

P20D1 Obvod dodatečného zpracování výfukových plynů Injektor paliva "B" / přerušený

Výkon ovládání vstřikovače paliva „B“ P20D2 s následnou úpravou výfukových plynů

P20D3 Nízký řídicí obvod přídavného zpracování výfukových plynů vstřikovače paliva "B"

P20D4, následná úprava výfukového plynu, vstřikovací ventil paliva "B", vysoký

P20D5 Následná úprava výfuku vstřikovače paliva "B" je zaseknutá

P20D6 Následná úprava výfukových plynů Injektor paliva "B" je zablokovaný

P20D7 Obvod řízení následného zpracování výfukových plynů / přerušený

P20D8 Účinnost řízení přívodu paliva při následném zpracování výfukových plynů

P20D9 Nízký řídicí obvod dodatečné úpravy výfukových plynů

Obvod řízení přídavného paliva P20DA pro následnou úpravu paliva je vysoký

P20DB Dodatečná úprava výfukových plynů Ovládání dodávky paliva uvízlo otevřené

P20DC Dodatečná úprava výfukového plynu Ovládání dodávky paliva uvízlo zavřené

Obvod snímače následného zpracování výfukových plynů P20DD, obvod snímače tlaku paliva

Rozsah / výkon obvodu snímače tlaku paliva s následnou úpravou P20DE

Obvod snímače tlaku paliva s následnou úpravou P20DF je nízký

P20E0 Obvod snímače tlaku paliva s následnou úpravou výfukových plynů je vysoký

P20E1 Obvod přídavného zpracování výfukových plynů Obvod snímače tlaku Přerušovaný / nepravidelný

P20E2 Snímač teploty výfukových plynů 1/2 korelační řada 1

P20E3 Čidlo teploty výfukových plynů 1/3 korelační řada 1

Senzor teploty výfukového plynu P20E4 2/3 korelace řada 1

P20E5 Snímač teploty výfukových plynů 1/2 korelační řada 2

Tlak vzduchu vstřikovacího reduktoru P20E6 je příliš nízký

P20E7 Příliš vysoký tlak vzduchu pro vstřikování redukčního činidla

Redukční tlak P20E8 je příliš nízký

P20E9 Redukční tlak je příliš vysoký

Výkonové relé redukčního regulátoru P20EA bez napájení - příliš brzy

Výkonové relé redukčního regulátoru P20EB bez napájení - příliš pozdě

Katalyzátor P20EC SCR NOx - přehřátí, řada 1

P20ED SCR NOx Pre-Catalyst - přehřátí Banka 1

Účinnost katalyzátoru P20EE SCR NOx pod prahovou hodnotou, banka 1

Účinnost P20EF SCR NOx před katalyzátorem pod prahovou hodnotou, banka 1

P20F0 SCR NOx katalyzátor - přehřátí, řada válců 2

P20F1 SCR NOx předkatalyzátor - přehřátí, řada válců 2

Účinnost katalyzátoru P20F2 SCR NOx pod prahovou hodnotou, banka 2

Účinnost P20F3 SCR NOx před katalyzátorem pod prahovou hodnotou, banka 2

Příliš nízká spotřeba redukčního činidla P20F4

Spotřeba redukční látky P20F5 je příliš vysoká

Vstřikovací ventil redukčního činidla P20F6 se zasekl otevřená banka 1 jednotka 1

Vstřikovací ventil reduktoru P20F7 se zasekl otevřená banka 2, jednotka 1

P20F8 až P20FF ISO / SAE vyhrazeno