P0A00 Motor Electronics chladicí teploty Sensor Circuit

Rozsah / výkon P0A01

P0A02 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny elektroniky motoru nízký

P0A03 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny elektroniky motoru je vysoký

P0A04 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny elektroniky motoru je přerušovaný

P0A05 Řídicí obvod / přerušení čerpadla chladicí kapaliny elektroniky motoru "A"

P0A06 Řídicí obvod čerpadla chladicí elektroniky motoru „A“ nízký

P0A07 Řídicí obvod čerpadla chladicí elektroniky motoru „A“ vysoký

Stavový obvod měniče P0A08 DC / DC

Stavový obvod měniče P0A09 DC / DC je nízký

P0A0A High Voltage System blokování Circuit

Výkon obvodu blokovacího systému P0A0B vysokého napětí

P0A0C High Voltage System blokování obvodu Low

P0A0D High Voltage System blokování obvodu High

P0A0E High Voltage System blokování obvodu Přerušovaný

P0A0F Engine Nepodařilo na začátek

Stavový obvod měniče P0A10 DC / DC je vysoký

P0A11 DC / DC konvertor Enable Obvod / Otevřít

P0A12 DC / DC konvertor Enable Obvod Low

P0A13 DC / DC konvertor Enable obvodu Vysoká

P0A14 Engine hora "A" Control Circuit / Otevřít

P0A15 Obvod řízení „A“ motoru nízký

Ovládací obvod „A“ motoru P0A16 je vysoký

P0A17 Motor Torque Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu obvodu snímače točivého momentu P0A18

P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low

Řídicí modul generátoru P0A1A

Řídicí modul P0A1B hnacího motoru „A“

Řídicí modul P0A1C hnacího motoru "B"

Řídicí modul hybridního hnacího ústrojí P0A1D

Řídicí modul startéru / generátoru P0A1E

Řídicí modul energie baterie P0A1F

P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High

P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Přerušovaný

P0A22 Generátor Torque Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu snímače točivého momentu generátoru P0A23

P0A24 Generátor Torque Sensor Circuit Low

P0A25 Generátor Torque Sensor Circuit High

P0A26 Generátor Torque Sensor Circuit Přerušovaný

P0A27 Hybrid Battery Power Off Circuit

P0A28 Hybrid Battery Power Off Obvod Low

P0A29 Hybrid Battery Power Off Circuit High

Obvod snímače teploty „A“ hnacího motoru P0A2A

Rozsah / výkon obvodu snímače teploty P0A2B "A"

P0A2C Pohon Motor „A“ Teplotní čidlo Obvod Low

Obvod snímače teploty „A“ hnacího motoru P0A2D je vysoký

Obvod snímače teploty P0A2E "A" přerušovaný

P0A2F Pohon Motor "A" Over Teplota

Obvod snímače teploty "B" hnacího motoru P0A30

Rozsah / výkon obvodu snímače teploty P0A31 "B"

P0A32 pohon motoru „B“ Teplotní čidlo Obvod Low

Obvod snímače teploty „B“ hnacího motoru P0A33 je vysoký

Obvod snímače teploty P0A34 "B" je přerušovaný

P0A35 pohon motoru „B“ Over Teplota

P0A36 Generátor teploty Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu snímače teploty generátoru P0A37

P0A38 Generátor teploty čidla Obvod Low

P0A39 Generátor teploty Sensor Circuit High

P0A3A Generátor teploty Sensor Circuit Přerušovaný

P0A3B Generátor Over Teplota

P0A3C Pohon Motor "A" Inverter Over Teplota

P0A3D pohon motoru "B" Inverter Over Teplota

P0A3E Generátor Inverter Over Temperature

Obvod snímače polohy P0A3F "A"

P0A40 Pohon Motor "A" Position Sensor Circuit rozsah / výkon

P0A41 Pohon Motor "A" Position Sensor Circuit Low

Obvod snímače polohy P0A42 "A" je vysoký obvod

Obvod snímače polohy pohonu P0A43 "A" přerušovaný

P0A44 Hnací motor, obvod otáček snímače polohy „A“, překročení rychlosti

Obvod snímače polohy P0A45 "B" snímače polohy

Rozsah / výkon obvodu hnacího motoru P0A46 "B" snímače polohy

P0A47 pohon motoru "B" Position Sensor Circuit Low

Obvod snímače polohy P0A48 "B" je vysoký obvod

Obvod snímače polohy pohonu P0A49 "B" je přerušovaný

Nadměrná rychlost obvodu snímače polohy P0A4A "B"

P0A4B Generátor Position Sensor Circuit

P0A4C Generátor Position Sensor Circuit rozsah / výkon

P0A4D Generátor Position Sensor Circuit Low

P0A4E Generátor Position Sensor Circuit High

P0A4F Generátor Position Sensor Circuit Přerušovaný

P0A50 Generátor Position Sensor Circuit Overspeed

P0A51 Pohon Motor "A" Current Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu snímače proudu P0A52 "A"

P0A53 Pohon Motor "A" Current Sensor Circuit Low

Obvod snímače proudu „A“ P0A54 je vysoký

P0A55 pohon motoru "B" Current Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu snímače proudu P0A56 "B"

Obvod snímače proudu „B“ P0A57 nízký

Obvod snímače proudu „B“ P0A58 je vysoký

P0A59 generátor proudu Sensor Circuit

P0A5A generátor proudu Sensor Circuit rozsah / výkon

P0A5B generátor proudu snímače obvodu Low

P0A5C generátor proudu Sensor Circuit High

P0A5D Pohon Motor "A" Phase U Current

P0A5E Pohon Motor "A" Phase U Current Low

Hnací motor P0A5F „A“, fáze U, vysoký proud

P0A60 Pohon Motor "A" Phase V Current

P0A61 Pohon Motor "A" Phase V Current Low

Hnací motor P0A62 "F", proud fáze V, vysoký

P0A63 Pohon Motor "A" Phase W Aktuální

P0A64 Pohon Motor "A" Phase W Current Low

Hnací motor P0A65 „F“, fázový W, vysoký proud

P0A66 pohon motoru "B" Phase U Current

Proud hnacího motoru P0A67 „B“ fáze U nízký proud

Hnací motor P0A68 „F“, fáze U, vysoký proud

P0A69 pohon motoru "B" Phase V Current

P0A6A pohon motoru "B" Phase V Current Low

Hnací motor P0A6B „B“, fáze V, vysoký proud

P0A6C pohon motoru "B" Phase W Aktuální

P0A6D pohon motoru "B" Phase W Current Low

Hnací motor P0A6E „B“, fázový W, vysoký proud

P0A6F Generátor Phase U Current

P0A70 Generátor Phase U Current Low

P0A71 Generátor Phase U Současný High

P0A72 Generátor Phase V Current

P0A73 Generátor Phase V Current Low

P0A74 Generátor Phase V Current High

P0A75 Generátor Phase W Aktuální

Fáze W generátoru P0A76 nízký proud

P0A77 Generátor Phase W Současný High

P0A78 Pohon Motor "A" Inverter Výkon

P0A79 pohon motoru „B“ Inverter Výkon

P0A7A Generátor Inverter Výkon

P0A7B Baterie Energy Control Module Požadované MIL osvětlení

P0A7C Motor Electronics Over Teplota

P0A7D Hybrid Battery Pack pro State of Charge Low

P0A7E Hybrid Battery Pack pro Over Teplota

P0A7F Hybrid Battery Pack pro Zhoršení

P0A80 nahradit hybridní baterie balíček

P0A81 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 1 Ovládací obvod / Otevřít

P0A82 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 1 Performance / Stuck Off

P0A83 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 1 Stuck On

P0A84 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 1 Ovládací obvod Low

P0A85 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 1 Ovládací obvod Vysoká

Obvod snímače proudu P0A86 14 V napájecího modulu

P0A87 Rozsah / výkon obvodu proudového snímače 14 V napájecího modulu

P0A88 Obvod snímače proudu 14 V napájecího modulu je nízký

P0A89 Obvod snímače proudu 14 V napájecího modulu je vysoký

P0A8A Obvod snímače proudu 14 V napájecího modulu přerušovaný

Napětí systému napájecího modulu P0A8B 14 voltů

Napětí systému P0A8C 14 V napájecího modulu je nestabilní

P0A8D 14 Volt Power Module System Voltage Low

P0A8E Napětí systému napájecího modulu 14 V vysoké

P0A8F 14 Volt Power Module System Performance

Výkon "A" hnacího motoru P0A90

Výkon hnacího motoru P0A91 "B"

P0A92 Hybridní generátor Performance

P0A93 Inverter "A" Chladicí systém Performance

P0A94 DC / DC konvertor Performance

P0A95 High Voltage Pojistky

P0A96 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 2 Ovládací obvod / Otevřít

P0A97 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 2 Výkonnost / Stuck Off

P0A98 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 2 Stuck On

P0A99 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 2 Ovládací obvod Low

P0A9A Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 2 Ovládací obvod Vysoká

P0A9B hybridní baterie Teplotní čidlo „A“ Circuit

Hybridní snímač teploty baterie P0A9C „A“ Rozsah / výkon

P0A9D hybridní baterie Teplotní čidlo „A“ Obvod Low

P0A9E hybridní baterie Teplotní čidlo „A“ Circuit High

P0A9F hybridní baterie Teplotní čidlo „A“ Circuit Přerušovaný / Nepravidelná

P0AA0 hybridní baterie Pozitivní stykače Circuit

P0AA1 hybridní baterie Pozitivní stykače Circuit Stuck Zavřeno

P0AA2 hybridní baterie Pozitivní stykače Circuit Stuck Otevřít

P0AA3 hybridní baterie Negativní stykače Circuit

P0AA4 hybridní baterie Negativní stykače Circuit Stuck Closed

P0AA5 hybridní baterie Negativní stykače Circuit Stuck Otevřít

Porucha izolace systému napětí hybridního akumulátoru P0AA6

P0AA7 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit

Rozsah / výkon obvodu snímače izolace napětí hybridního akumulátoru P0AA8

P0AA9 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Low

P0AAA Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit High

P0AAB Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Přerušovaný / Nepravidelná

P0AAC Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "A" Circuit

Rozsah / výkon P0AAD

P0AAE Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "A" Obvod Low

P0AAF Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "A" Circuit High P0AB0 Přerušovaný / Nepravidelná

P0AB1 Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "B" Circuit

P0AB2 Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "B" Okruh Rozsah / Performance

P0AB3 Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "B" Obvod Low

P0AB4 Hybrid Battery Pack pro Air Teplotní čidlo "B" Circuit High

P0AB5 Přerušovaný / Nepravidelná P0AB6 Engine hora "B" Control Circuit / Otevřít

P0AB7 Engine hora "B" Control Circuit Low

Ovládací obvod P0AB8 „B“ uchycení motoru je vysoký

P0AB9 Hybrid System Performance

P0ABA Hybrid Battery Pack pro Voltage Sense "A" Circuit

P0ABB Hybrid Battery Pack pro Voltage Sense "A" Okruh Rozsah / Performance

P0ABC Hybrid Battery Pack pro Voltage Sense "A" Obvod Low

P0ABD Hybrid Battery Pack pro Voltage Sense "A" Circuit High

P0ABE Hybrid Battery Pack pro Voltage Sense "A" Circuit Přerušovaný / Nepravidelná

P0ABF Hybrid Battery Pack pro Current Sensor "A" Circuit

P0AC0 Hybrid Battery Pack pro Current Sensor "A" Okruh Rozsah / Performance

P0AC1 Hybrid Battery Pack pro Current Sensor "A" Obvod Low

P0AC2 Hybrid Battery Pack pro Current Sensor "A" Circuit High

P0AC3 Hybrid Battery Pack pro Current Sensor "A" Circuit Přerušovaný / Nepravidelná

P0AC4 Hybrid Powertrain Control Module Požadované MIL osvětlení

P0AC5 hybridní baterie Teplotní čidlo „B“ Circuit

Rozsah / výkon snímače teploty hybridního akumulátoru P0AC6 „B“

P0AC7 hybridní baterie Teplotní čidlo „B“ Obvod Low

P0AC8 hybridní baterie Teplotní čidlo „B“ Circuit High

P0AC9 hybridní baterie Teplotní čidlo „B“ Circuit Přerušovaný / Nepravidelná

P0ACA hybridní baterie Teplotní čidlo „C“ Circuit

Rozsah / výkon snímače teploty hybridního akumulátoru P0ACB „C“

P0ACC hybridní baterie Teplotní čidlo „C“ Obvod Low

P0ACD hybridní baterie Teplotní čidlo „C“ Circuit High

Čidlo teploty hybridního akumulátoru P0ACE Obvod „C“ přerušovaný / nepravidelný

P0ACF Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 3 Ovládací obvod / Otevřít

P0AD0 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 3 Performance / Stuck Off

P0AD1 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 3 Stuck On

P0AD2 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 3 Ovládací obvod Low

P0AD3 Hybrid Battery Pack pro chladicí ventilátor 3 Ovládací obvod Vysoká

P0AD4 Hybrid Battery Pack pro Air Flow systém Nedostatečná Air Flow

P0AD5 Hybrid Battery Pack pro Air Flow ventil "A" Control Circuit / Otevřít

Rozsah / výkon P0AD6

P0AD7 Hybrid Battery Pack pro Air Flow ventil "A" Control Circuit Low

P0AD8 Hybrid Battery Pack pro Air Flow ventil "A" Control Circuit High

P0AD9 hybridní baterie Pozitivní stykače Řídicí obvod / Otevřít

Rozsah / výkon P0ADA

P0ADB hybridní baterie Pozitivní stykače Control Circuit Low

P0ADC hybridní baterie Pozitivní stykače Control Circuit High

P0ADD hybridní baterie Negativní stykače Řídicí obvod / Otevřít

Rozsah / výkon P0ADE

Negativní ovládací obvod stykače hybridního akumulátoru P0ADF nízký

P0AE0 hybridní baterie Negativní stykače Control Circuit High

P0AE1 hybridní baterie Precharge stykače Circuit

P0AE2 hybridní baterie Precharge stykače Circuit Stuck Zavřeno

P0AE3 hybridní baterie Precharge stykače Circuit Stuck Otevřít

P0AE4 hybridní baterie Precharge stykače Control Circuit

Rozsah / výkon P0AE5

P0AE6 hybridní baterie Precharge stykače Control Circuit Low

P0AE7 hybridní baterie Precharge stykače Control Circuit High

P0AE8 hybridní baterie Teplotní čidlo „D“ Circuit

Rozsah / výkon snímače teploty hybridního akumulátoru P0AE9 „D“

P0AEA hybridní baterie Teplotní čidlo „D“ Obvod Low

P0AEB hybridní baterie Teplotní čidlo „D“ Circuit High

Čidlo teploty hybridního akumulátoru P0AEC, obvod „D“, přerušovaný / nepravidelný

P0AED Pohon Motor Měnič teploty snímače „A“ Circuit

Rozsah / výkon P0AEE

Nízký obvod snímače teploty měniče P0AEF měniče „A“

P0AF0 Obvod snímače teploty měniče hnacího motoru "A" je vysoký

P0AF1 Přerušovaný / Nepravidelná

P0AF2 Pohon Motor Měnič teploty Sensor "B" Circuit

Rozsah / výkon P0AF3

Nízký obvod snímače teploty měniče P0AF4 měniče „B“

P0AF5 Pohon Motor Měnič teploty Sensor "B" Circuit High

P0AF6 Přerušovaný / Nepravidelná

P0AF7 Interní teplota napájecího modulu 14 V je příliš vysoká

Napětí systému hybridní baterie P0AF8

Napětí systému hybridního akumulátoru P0AF9 je nestabilní

Nízké napětí systému hybridního akumulátoru P0AFA

P0AFB hybridní baterie systém Voltage High

P0AFC Hybrid Battery Pack pro modul Sensor

P0AFD hybridní baterie balení Teplota je příliš nízká

Konverze P0AFE

P0AFF Systémové napětí je příliš nízká pro Voltage Step Down Conversion